سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود پروژه آماری spss مقایسه اختلالات روانی بین بیماران کلیوی

عالی

docx 1397 اردیبهشت 11 صفحات : 853500 تومان خرید و دانلود

دانلود پروژه آماری spss مقایسه اختلالات روانی بین بیماران کلیوی

پروژه آماری spss مقایسه اختلالات روانی بین بیماران کلیوی تعداد صفحات 85

مقدمه 
    مشکلات روانی در جوامع همانند کوه یخی می ماندکه تنها ده درصد آن قابل رؤیت بوده و نود درصد پنهان است . امروزه این مشکلات خسارتهای جبران ناپذیری بر پیکریه جامعه بطور عام و موقعیت شغلی افراد بطور خاص وارد کرده است. برخوردهای پرخاشگراه در خانواده و جامعه احساس نگرانی، افسردگی و اضطراب، مصرف زیاد و فراگیر داروهای اعصاب و روان همگی حکایت از مواجهه جامعه انسانی با مشکلات روحی روانی دارد . به گونه ای که بنابر اعلام سازمان  بهداشت جهانی حدود پانصد میلیون نفر از جمعیت جهان در حال حاضر از بیماریهای روانی رنج می برند ( خراسان 1380).
در بررسی بیماریهای لازم است که کنش متقابل پیچید. بین نیروهای موجود در درون یک فرد و محیط او در نظر گرفته شود. طبیعت و تظاهر علائم و نشانه های روان پزشکی عمیقاً تحت تأثیر استحکام روانی بیمار، ظرفیتهای تطابقی او و دفاعهای روانی روانشناختیش قرار می گیرد. و تصویر بالینی حاصله نهایتاً بیانگر موازنه بین آسیب شناسی روانی بیمار است. ارتباط پیچیده بین شکل گیری علایم روانی و وقوع وقایع مختلف در زندگی به ویژه وقایع منحنی تهدید کننده، غیر قابل پیش بینی و مهارنشدنی وجود دارد. عموماً چنین وقایع ناخواسته ای موجب « در هم گسستگی عصبی » فرد شده و او را مستعد شکل گیری علایم روانی می کنند ( به ویژه اگر فرد قبلاً دارای یک اختلال روانی بوده باشد)
وقایعی مانند بیماری و ضعف و ناتوانی بدن در مقابله و توانایی با بیماری موجب آشفتگی روانی در بعضی از نجات یافتگان یافت می شود. پاسخهای فردی خیلی باهم فرق دارند. وقایع منفی زندگی و حمایت های ضعیف اجتماعی در آسیب زایی 
آشفتگی های روانی اهمیت دارند. البته ممکن است مدتی طول بکشد تا عواقب مواجهه با ضربه روانی خود را نشان دهد. به همین دلیل ممکن است یک دوره بحرانی وجود داشته باشد که تا وقتی علائم بیماری خیلی شدید نشده بتوانیم از بدتر شدن آن جلوگیری می کنیم. از میان عوامل استرس زا می توان به بیماریهای کلیوی اشاره کرد که تا حدودی گریبان گیری تعدادی از افراد جامعه می باشد که اثرات باید از بر جسم روان افراد برجای می گذارد.
 
بیان مسأله 
آیا از نظر میزان شیوع اختلالات روانی بین بیماران کلیوی و افراد عادی تفاوتی وجود دارد؟
تجربیات و تحقیقات نشان داده است که عدم توجه به مسائل فرهنگی و آموزشی زمینه برزو بسیاری ازمشکلات از جمله آسیب های روانی را در رابطه با بیماریها فراهم 
می کند توجه به قشر محروم و آسیب پذیر در همه ابعاد انسانی ضرورت پرداختن به اینگونه مسائل را دوچندان کرده است و این در حالی است که بیشتر برنامه ریزان بهداشتی از میزان شیوع و عوارض اجتماعی و اقتصادی و خانوادگی این اختلافات آگاهی چندانی ندارند از آنجا که وجود نقص بدنی و بیماریهای همچون کم کاری کلیه و معیوب بودن کلیه ها در آسیب روانی بی تأثیر نیست عدم توجه به این مسأله 
می تواند مشکلات روانی را در فرد در درازمدت به وجود آورد برای جامعه و خانواده مشکلاتی را ایجاد کند با مهار و درمان اینگونه بیماریهای می توان احساس شرمندگی و کنترل را برای اینگونه افراد افزایش داد تا آنها از طریق مختلف آموزشی بر علم و آگاهی خود از میزان شیوع اختلالات روانی بیافزایند و بتواند با اتخاذ تصمیم مناسب از این قبیل مشکلات جلوگیری به عمل آورند.
بر اساس آمار منتشر شده از طرف بهداشت جهانی حدود 01/0 از مردم جهان در سنین مختلف دچار نوعی اختلال شدید روانی و 10 درصد از بیماریهای خفیف روانی رنج می برند و وقتی آمار مربوط به اختلالات روانی ناشی از بیماریهای جسمانی و روانی همچون اعتیاد به ارقام فوق افزوده می شود معلوم می شود چه بار سنگینی بر دوش خانواده ها و جوامع است.
بر اساس اعلام نظر وزارت بهداشت 20 درصد افرادمراجعه کننده به پزشکان دارای آسیب روانی هستند و تقریباً 5/0 درصد مردم ایران نیازمند خدمات مشاوره ای فوری می باشند اختلالات و آسیب های روانی موضوعی است که تقریباً همه افراد جامعه را تهدید می کند و هیچ کس ا زآن مصون نیست. میزان شیوع و عوامل ایجاد کننده این آسیب ها در سنین مختلف می تواند اطلاعات مفیدی را برای برنامه ریزیهای بلند مدت و کوتاه مدت به خصوص در مورد بیماران کلیوی که در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرند قرار دهد تا با تدابیر قابل اتخاذ و براساس این اطلاعات بتوانیم از مشکلات روانی جلوگیری کنیم و در کاهش هزینه ها بکوشیم با توجه به مسائل فوق در این پژوهش سعی می شود که میزان اختلالات روانی را در بیماران کلیوی مورد بررسی قرار دهیم.
 
اهمیت و ضرورت تحقیق 
طبق آخرین آمار مرکز دیالیزی ایران در حال حاضر 123 واحد همودیالیز در کشور وجود دارد و متجاوز از 6000 هزار نفر بیماری کلیوی در این واحدها تحت درمان با همودیالیزمزمن می باشند. توسعه امکانات همودیالیز کشورمان که طی دو دهه گذشته بسیار چشمگیری و قابل توجه بوده است . بطوریکه تعداد بیماران واحدهای همودیالیز نسبت به سال 1359 به 3 برابر و نسبت به سال 1367 به 2 برابر افزایش یافته است. با توجه به جمعیت دیالیزی، کمکهای اجتماعی چه از لحاظ کیفیت و چه از لحاظ کمیت در تطابق روانی اجتماعی بیمارانی که با بیماری مزمن زندگی می کنند مؤثر است. اعضاء خانواده معمولاً بزرگترین حامی اجتماعی بیماری می باشند. بر اساس امار و توضیحات بالا معلوم می شودکه بیماران کلیوی با یک مشکل اساسی روبرو هستند که باید این مشکلات با راههای درمان مناسب و کم هزینه رفع شوند و این تحقیق به بررسی مشکلات و موانع موجود بر سر راه بیماران کلیوی می پردازد و راههای مقابله و جلوگیری این بیماری را برای محقق و دیگران روشن می کند و این خود خدمتی مفید برای جامعه است که می تواند در راه مقابله هر چه بهتر این مشکل و بیماری برآید. کارمندان و پرسنل مراکز دیالیز بیماران کلیوی بیشترین افرادی هستند که از نتایج این تحقیقات بهره مند می شوند و می توانند با استفاده از نتایج اینگونه تحقیقات به بهبود هر چه بهتر مراجعه کنندگان بپردازند. با توجه به اختلالات روانی در بیماران کلیوی اینگونه تحقیقات گام مؤثری است برای شناخت این نوع اختلال ودرمان به موقع آن .
اهداف پژوهش 
اهداف کلی 
بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در بین بیماران کلیوی با افراد عادی در شهرستان نیشابور 
اهداف جزئی 
تعین میزان اضطراب در بیماران کلیوی 
تعیین میزان افسردگی در بیماران کلیوی 
تعیین میزان روان پریشی در بیماران کلیوی 
تعیین میزان وسواس در بیماران کلیوی 
تعیین میزان حساسیت بین فردی در بیماران کلیوی
تعیین میزان خصومت در بیماران کلیوی
تعیین میزان پارانویا در بیماران کلیوی 
تعیین میزان فوبیا در بیماران کلیوی
تعیین میزان خودبیمار انگاری در بیماران کلیوی 
 
سئوالهای تحقیق 
1.
آیا میزان افسردگی در بیماران کلیوی بالاتر از میزان افسردگی در افراد عادی است؟
2.
آیا میزان خودبیمار انگاری در بیماران کلیوی بالاتر از میزان خودبیمار انگاری در افراد عادی است؟
3.
آیا میزان اضطراب در بیماران کلیوی بالاتر از میزان اضطراب در افراد عادی است؟
4.
آیا میزان روان پریشی در بیماران کلیوی بالاتر از میزان پریشی در افراد عادی است؟
5.
آیا شیوع وسواس در بیماران کلیوی بالاتر از میزان شیوع وسواس در افراد عادی است؟
6.
آیا میزان حساسیت بین فردی در بیماران کلیوی بالاتر از میزان حساسیت بین فردی در افرادی است؟
7.
آیا میزان خصومت در بیماران کلیوی بالاتر از میزان خصومت در افراد عادی است؟
8.
آیا میزان شیوع پارانویا در بیماران کلیوی بالاتر از شیوع پارانویا در افرادی عادی است؟
9.
آیا میزان شیوع فوبیا در بیماران کلیوی بیشتر از شیوع فوبیا در افراد عادی است؟
10.
آیا ضریب کلی علائم مرضی در بیماران کلیوی بالاتر از افراد عادی 
است ؟ (GSI)
11.
آیا معیار ضریب ناراحتی در بیماران کلیوی بالاتر از افراد عادی است ؟(PSPI)
12.
آیا جمع علائم مرضی در بیماران کلیوی بالاتر از افراد عادی است ؟ (DST)
 
متغیرهای تحقیق 
در این تحقیق متغیر مستقل بیماران کلیوی و افراد سالم می باشند.
متغیر وابسته : در این تحقیق متغیرهای وابسته شامل ابعاد نه گانه شخصیتی یعنی افسردگی، خودبیمار انگاری، فوبیا، خصومت، پارانویا، حساسیت بین فردی، خودبیمارانگاری، وسواس و روان پرشی می باشد.
تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم 
اختلال روانی : منظور از تعریف نظری اختلال روانی نوعی بیماری است که باتظاهرات روان شناختی و رفتارهای همراه با آشفتگی هایی در کارکرد ناشی از یک اختلال بیولوژیک اجتماعی روان شناختی، ژنتیک فیزیکی یا شیمیایی ( کابلان سادوک به نقل از پورافکاری 1372).
منظور از تعریف عملی اختلال روانی در این تحقیق که مقیاس شخصیتی را 
می سنجد این مقیاس ها را شامل می شود. 1 ـ افسردگی 2 ـ خودبیمار انگاری
 3 ـ روان پریشی 4 ـ اضطراب 5 ـ وسواس 6 ـ خصومت 7 ـ حساسیت بین فردی
 8 ـ پارانونیا 9 ـ فوبیا می باشد که برای دستیابی به پاسخ آزمون با استفاده از نمرات پرسشنامه که از صفر تا چهار میزان شده اند ( هیچکس تا حدی به شدت ) بدست 
می آید و با میانگین جامعه آماری مقایسه می شود.
بیماران کلیوی : منظور از تعریف نظری بیماران کلیوی بیمارانی است که با استفاده از دستگاه کلیه مصنوعی مایعات اضافی و مواد زاید ( سموم ) از جریان خون آنها خارج می شود
دانلود پروژه آماری spss مقایسه اختلالات روانی بین بیماران کلیوی
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست