سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
گزارش کارآموزی کامپیوتر در پست بانک

عالی

docx 1397 شهریور 2 حجم : 1 مگابایت صفحات : 455500 تومان خرید و دانلود

گزارش کارآموزی کامپیوتر در پست بانک

دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر در پست بانک و تحقیق بانک و کاربرد کامپیوتر در بانک ها تعداد صفحات 45

بخش از کارآموزی
اینجانب .............. به شماره دانشجویی................  در تاریخ.................... تا تاریخ .................... به مدت 240 ساعت کارآموزی خود در پست بانک ...............
در استان ........... شهرستان ..................... به ادرس .................................................... گذراندم که گزارش ذیل حاصل تجربیات اینجانب در این مدت بوده است.
 
چکیده:
با نگاهی به تعداد کم شعب روستایی بانکهای کشور تا قبل از شروع برنامه چهارم توسعه کشور ،عدم دسترسی عمومی روستائیان به خدمات رایج بانکی قابل توجه می باشد . بر اساس نظریات متداول توسعه اقتصادی در کشورهای جهان سوم ، دسترسی روستائیان به خدمات ضروری به ویژه خدمات مالی و بانکی یکی از پیش فرضهای توسعه روستایی می باشد . در نقاط شهری و پرجمعیت کشور دسترسی به خدمات بانکی به سادگی امکان پذیر بوده ولی مردم نقاط روستایی فاقد بانک برای استفاده از خدمات رایج بانکی باید هزینه بسیار زیادتری را متحمل شوند . این تفاوت دسترسی علاوه بر دور نگه داشتن جوامع روستایی از پیشرفت و توسعه و نی ز کاهش تولید و اشت غال روست ایی در بلندمدت باعث بی عدالتی مشهودی در توزیع امکانات جامعه نیز می شود .
برای ایجاد زمینه ارائه خدمات دولتی و سایر خدمات ضروری مورد نیاز جوامع روستایی از جمله خدمات مالی و بانکی و نیز تعهد دولت ایران به سران جامعه جهانی اطلاعاتی برای ایجاد امکانات ارتباطی در روستاهای کشور و دسترسی جوامع روستایی به اینترنت ، برابر قانون برنامه چهارم توسعه ، وزارت ار تباطات و فانوری اطلاعات مکلف به راه اندازی ده هزار دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی تحت عنوان پیشخوان دولت تا پایان سال 1388 شد .
 
مقدمه:
ضرورت ارائه خدمات بانکی درسطح کشور به ویژه شهرهای توسعه نیافته و روستاهای دورافتاده ، تأُمین نیازهای اقتصادی مردم ، تقلیل ایاب و ذهاب طولانی ساکنین و همچنین به منظور کاهش ترافیک ، جلوگیری از اتلاف وقت ، پرهیز از هزینه های غیرضروری وبهبود محیط زیست و رفع حوائج عمومی بموجب مصوبه مورخ 21/6/74 مجلس شورای اسلامی ، پشت بانک ایران با وظایف و اختیاراتی از قبیل : انجام خدمات مربوط به حوالجاتداخلی و بین المللی ، افتتاح و انجام خدمات مربوط به حساب جاری ، انجام خدمات در زمینه های پولی و مالی و سرمایه گذاری و . . . تأُسیس گردید . اساسنامه پست بانک طی تصویب نامه شماره 3362/ت 15590 ه مورخ 4/4/ 1375 هیأُت دولت تصویب و برخی از مواد آن در جلسه مورخ 5/11/76 هیأت وزیران مورد اصلاح قرار گرفت . 
ار آنجا که شورای پول و اعتبار در نهصد و هشتمین مصوبه خود ، لزوم بازنگری در اساسنامه پست بانک و پذیرش کلیه سیاست ها و مقررات پولی و بانکی و بخشنامه های بانک مرکزی را مورد تأکید قرار داده بود وهیأت دولت در جلسه مورخ 25/7/78 بهنگام بررسی آیین نامه های مالی و معاملاتی مقرر نمود ، اساسنامه پست بانک با هماهنگی بانک مرکزی مورد تجدید نظرقرارگرفته و اصلاحیه لازم جهت تصویب به هیأت دولت ارائه و متعاقباً آیین نامه های مالی ومعاملاتی مطرح شود . درهمین راستا اساسنامه اصلاحی با هماهنگی بانک مرکزی تنظیم و پس از تصویب در مجمع عمومی و شورای پول و اعتبار در جلسات مورخ 13/11/81 و 5/6/82 به تصویب هیأت دولت رسید و درمورخ 23/7/1382 از سوی شورای محترم نگهبان مورد تأُیید قرارگرفت . بموجب اساسنامه اصلاحی ، فعالیت های پست بانک ایران با رعایت قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1362 انجام خواهد شد . مجمومه حاضر مشتمل بر ماده واحده قانون تأسیس پست بانک و اساسنامه آن با آخرین اصلاحات می باشد و بمنظورتسهیل دسترسی مسئولین و همکاران به مقررات یاد شده تهیه گردیده است ، انشاء ا... مفید واقع شود . 
 
تاریخچه:
عالیت رسمی پست‌ بانک در از سال ۱۳۷۵ و پس از تصویب اساسنامه توسط هیئت وزیران آغاز شد.
سال۱۳۶۲: پیشنهاد ایجاد پست مالی و ارائه خدمات بانکی از طریق شبکه پستی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به هیات وزیران
سال۱۳۶۵: تهیه و ارائه مقدمات تشکیل پست مالی
سال۱۳۶۶: تاسیس پست مالی
سال۱۳۷۴: جداسازی وظایف پست مالی از شرکت و تاسیس شرکت پست بانک به موجب مصوبه مجلس شورای اسلامی
سال۱۳۷۵: تصویب اساسنامه پست بانک توسط هیات وزیران
سال۱۳۷۸: لحاظ نمودن عاملیت بانکی بخش در مستندات قانون برنامه سوم
سال۱۳۸۱: تصویب اصلاحیه اساسنامه پست بانک با نظر بانک مرکزی
سال۱۳۸۲: تصویب اصلاحیه اساسنامه پست بانک توسط هیئت دولت و شورای نگهبان
سال ۱۳۸۵: پست بانک رسماً به عنوان یازدهمین بانک دولتی با مجوز بانک مرکزی مشغول ادامه خدمات شد.

 

 
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
تاریخچه
فصل اول
قانون تأسیس شرکت دولتی پست بانک
فصل دوم
انواع حسابهای بانکی که دراین دفتر افتتاح می شود
دفاتر خدمات ارتباطی
انواع خدمات بانکی ارائه شده در دفاتر
نقش فناوری اطلاعات در انتخاب نیروی انسانی برتر
فناوری اطلاعات و کارکردهای آن در انتخاب نیروی انسانی برتر
معیارهای فناوری اطلاعات در انتخاب نیروی انسانی برتر
آموزش ایجاد یک شبکه بین دو کامپیوتر
کاربرد کامپیوتر در پست بانک
کاربرد رایانه در امور اداری
فصل سوم
بانکداری اجتماعی و پست بانک
ویژگی های بانکهای اجتماعی
نقش پست بانک در بانکداری اجتماعی
چارت سازمانی
سابقه ارائه خدمات بانکی در روستاهای کشور
راه اندازی دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی و ظرفیتهای ایجاد شده جهت ارائه خدمات بانکی
نتیجه گیری

 

گزارش کارآموزی کامپیوتر در پست بانک
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست