سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود پروژه مالی سیستم حقوق و دستمزد

عالی

word 1397 شهریور 10 صفحات : 423000 تومان خرید و دانلود

دانلود پروژه مالی سیستم حقوق و دستمزد

دانلود پروژه مالی سیستم حقوق و دستمزد در قالب word تعداد صفحات پروژه 42

بخشی از متن:
هزینه حقوق و دستمزد نشان دهنده سهم نیروی کار در تولید محصولات و ارائه خدمات بوده ویکی از مهمترین هزینه های عملیاتی اکثر مؤسسات است.
هزینه دستمزد به عنوان یکی از عوامل مهم هزینه مستلزم اندازه گیری، کنترل و تجزیه وتحلیل مستمر می باشد. اقزایش تولید که به کاهش بهای تمام شده هر واحد منجر می گردد، توأم با افزایش نرخهای دستمزد و مزایای مربوط، موجب افزایش روند استفاده از تجهیزات ماشینی و پیشرفته به منظور تولید بیشتر با ساعات کار کمتر گردیده است. تغییرات در استفاده از نیروی کار، اغلب تغییرات در روشهای پرداخت پاداش را ایجاب می نماید و این امر خود موجب تغییراتی در نحوه حسابداری هزینه های دستمزد می گردد. طبق آخرین تجزیه و تحلیلها، پرداختهای دستمزد به طور مستقیم یا غیرمستقیم، بر مبنای درجه مهارت کارگران صورت می گیرد.
وظایف حسابداران در مورد هزینه حقوق ودستمزد از ساده ترین و در عین حال بااهمیت ترین آنها است. محاسبه و پرداخت درست وبه موقع حقوق و دستمزد یکی از عوامل مؤثر در ایجاد رابطه مطلوب بین کارکنان (کارگران) و کارفرما می باشد.
 مدارک سیستم حقوق ودستمزد که به درستی تهیه و به آسانی قابل فهم باشند نیز یکی دیگر از عوامل با اهمیت در برقراری رابطه مناسب بین مدیریت مؤسسات، کارکنان و مقامات قانونی از قبیل ادارات کار، بیمه و دارایی و.... می باشد.

فهرست مطالب:
اهمیت سیستم حقوق و دستمزد
سیستم حقوق و دستمزد  payroll system 
کنترل داخلی سیستم حقوق و دستمزد
کارت ساعت  time card
ماشین ساعت زن time clock 
کارت اوقات کار
دایره حقوق و دستمزد  Payroll Department
دایره پرداخت
حسابداری هزینه حقوق و دستمزد Payroll Accounting 
قوانین کار مربوط به حقوق و دستمزد 
حقوق پایه (حقوق مبنا) 
مدت کار
کار روز و کار شب
کار مختلط 
کار نوبتی 
اضافه کاری 
عیدی (پاداش آخر سال) کارگران مشمول قانون کار
پاداش افزایش تولید:
فوق العاده مأموریت 
حق اولاد و عائله مندی 
تعطیلات و مرخصی ها
کسورات حقوق و دستمزد
کسورات توافقی 
پیش پرداخت 
کسورات قانونی 
اجرائیات
بیمه
بیمه بیکاری
شرایط دریافت مقرری بیمه بیکاری
مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری
لیست بیمه
مالیات
طبقه بندی حقوق و مزایا و نحوه محاسبه مالیات آن
درآمد مشمول مالیات حقوق
نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات حقوق
سیستم های حقوق و دستمزد
سیستم های مبتنی بر زمان
سیستم های پارچه کاری
طرح های مبتنی بر پاداش
توانایی صدور اسناد مربوط به حقوق و دستمزد
ثبت های زیر در دفاتر زده می شود
ثبت تسهیم لیست در مؤسسات تولیدی 
Sheet  لیست حقوق ودستمزد
Sheet  دستمزد اضافه کاری و غیبت
دانلود پروژه مالی سیستم حقوق و دستمزد
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست