سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
حل مسائل درس ژئوتکنیک لرزه ای

عالی

pdf 1397 شهریور 10 صفحات : 353000 تومان خرید و دانلود

حل مسائل درس ژئوتکنیک لرزه ای

حل تعداد 13 سوال درس ژئوتکنیک لرزه ای قابل استفاده برای دانشجویان فوق لیسانس و دکتری در رشته ژئوتکنیک

- تعیین شتابنگاشت برای انواع مختلف خاکها
- تعیین طیف طراحی به روش نیومارک
- مقیاس کردن شتابنگاشت زلزله براساس پریود غالب و شتاب حداکثر 
- محاسبه مقدار حداکثر نشست بر اثر زلزله
- محاسبه مقاومت ماندگار خاک روانگراشده بر اثر زلزله
- تحلیل پایداری و جابجایی شیروانی ها بر اثر زلزله (تغییرمکان دائمی و ماندگار)
حل مسائل درس ژئوتکنیک لرزه ای
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست