سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
پروژه سازه های بتن آرمه

عالی

Word & AutoCad 1397 شهریور 10 صفحات : 583000 تومان خرید و دانلود

پروژه سازه های بتن آرمه

محاسبات پروژه به صورت دستی می باشد

این پروژه یک ساختمان 7 طبقه دارای 7دهانه در جهت X و 8 دهانه در جهت Y است که فقط یک قاب آن به صورت دستی طراحی شده است( تکرار می شود فقط یک قاب طراحی شده)
بارگذاری و توزیع بار زلزله به صورت دستی برای کل سازه انجام شده است.
طراحی دیوار برشی و نقشه های آن برای کل سازه انجام شده است.
طراحی رمپ و نقشه های آن برای کل سازه انجام شده است.
طراحی ستون ها و تیرها و نقشه های آنها فقط برای یک قاب طراحی شده است.
طراحی بر اساس آیین نامه بارگذاری مبحث 6 سال 1385 و آیین نامه بتن ایران آبا و آیین نامه زلزله 2800 ویرایش 3 انجام شده است.
شامل فایلهای JPG برای معرفی پروژه، AUTOCAD جهت نقشه های سازه و نمایش روش پرتال و نمودارهای برشی، خمشی مربوط به یک قاب ، فایل WORD  شامل 58 صفحه می باشد.

فهرست مطالب
آیین نامه ها و مشخصات پروژه
بارگذاری
محاسبات زلزله
تحلیل و طراحی سقف ها
تیرچه بلوک
دال بتنی
تحلیل وطراحی تیرها
تحلیل وطراحی ستون ها
تحلیل و طراحی دیوارهای برشی
تحلیل وطراحی فونداسیون
تحلیل و طراحی پلکان
محاسبه طول گیرایی ، طول پوشش ومحل قطع آرماتورها
نقشه های اجرایی
پیوست

پروژه سازه های بتن آرمه
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست