سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
ملاحظات مربوط به طراحی ساختمان های بلند با تأکید بر ملاحظات سازه ای

عالی

Word & Powerpoin 1397 شهریور 10 صفحات : 1033000 تومان خرید و دانلود

ملاحظات مربوط به طراحی ساختمان های بلند با تأکید بر ملاحظات سازه ای

فایل وورد 64 صفحه، فایل پاورپوینت 103 صفحه

فهرست مطالب
فصل اول مقدمه [ , ]
 معرفی سازه های بلند                                                                                   
 تاریخچه سازه های بلند                                       
فصل دوم ملاحظات طراحی                                   
 بارگذاری []                                                                                            
   بارگذاری قائم    []                                                      
   بارهایِ قائم ضربه ای []                                                                        
   بارهایِ اجرائی []                                                                                
   بارگذاری باد  [ ,]                                                                            
     مشخصات باد                                                                                  
     روش دینامیکی                                                                              
     روش آنالیز دقیق                                                                            
     تونل باد                                                                                      
            مطالعه آیروالاستیک در تست تونل باد                                          
Rigid Aeroelastic Model                   مدل ایروالاستیک سخت                                  
Rigid Model Simulating Torsion                   شبیه سازی پیچشی مدل سخت                
Flexible Model                   مدل انعطاف پذیر                                                       
   بارگذاری زلزله  [ ,]                                                                       
   پدیده تشدید یا رزونانس []                                                                     
 خرابی پیش رونده یا خرابی نامتناسب  []                                                         
 تعریف های خرابی پیشرونده (خرابی نامتناسب)                                                
 مثالهایی از خرابی پیشرونده                                                                       
    رونان پوینت                                                                                  
    آمبینس پلازا                                                                                  
    ساختمان فدرال آلفرد پی مواره                                                             
     ساختمان بانک اعتماد                                                                                  
 انواع مختلف خرابی پیشرونده                                                                    
    خرابی پن کیکی (Pancaketype  )                                                     
     خرابی زیپی                                                                                 
    خرابی دو مینویی (Dominotype  )                                                    
    خرابی مقطع (Sectiontype  )                                                          
    خرابی به علت ناپایداری (Instabilitytype  )                                         
    خرابی ترکیبی (Mixedtype  )                                                          
  تقسیم بندی دیدگاه های موجود برای کاهش خرابی پیشرونده                                  
 مقاومت و پایداری                                                                         
 محدودیت های سختی و جابجائی                                                          
 معیّار آسایش                                                                             
 خزش، آبرفتگی و اثرات حرارت                                                
          اثرات حرکات نسبی                                                                       
          طراحی برای حرکات نسبی                                                              
          تاثیر فولاد بر تنشهای ناشی از خزش و آبرفتگی                                      
  ملاحظات حفاظت در برابر آتش سوزی                                           
  نشست پی         
فصل سوم سیستم های سازه ای ساختمانهای بلند        
 قابهایِ صلب  (Rigid Frame Structures)                                                     
 قابهایِ میان پر (Infilled Frame Structures)                     
 تاوه های تخت و قارچی                                            
 دیوارهایِ برشی (Shear Walls)                                                   
 دیوارهایِ کوپل (Coupled Shear Walls)                                                       
 سازه های قاب – دیوار  (Wall Frame Structures)                                         
 قابهایِ محیطی (FramedTube)                          
  اثر تعداد طبقات در تأخیر برشی سازه                                        
   اصلاح روش طره ای در سازه های بلند             
   روش های حل تأخیر برشی در سازه های بلند                                                
 قابهایِ محیطیِ تودرتو یا هستهپوسته (TubeinTube)                                        
 قابهایِ محیطیِ دسته بندی شده (BundledTube)                                               
 قابهایِ محیطیِ مهاربندی شده (BracedTube)                                                
 سازه های هسته ای  (Core Structures)                                                      
 لوله خرپایی مشبک                                                   
 قاب با خرپاهای کمربندی و هسته مرکزی (OutriggerBraced Structures)           
 سیستم فاصله‌گذاری                                              
 سیستم معلق (Suspended Structures)                                                       
 مقایسه انواع سیستم های سازه ای بر اساس تعداد طبقات                                        
 فرم های پر بازده                                                                                    
منابع                                                                                                        

ملاحظات مربوط به طراحی ساختمان های بلند با تأکید بر ملاحظات سازه ای
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست