سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
تحقیق ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه

عالی

doc 1397 شهریور 10 صفحات : 585800 تومان خرید و دانلود

تحقیق ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه

چکیده : رشاء و ارتشاء از جمله جرایمی هستند که به آنها بسیار پرداخته شده لکن هیچگاه تعریف دقیقی از آنها ارائه نشده است؛ از این رو بنده در این مقاله از منظر فقهی و باتوجه به نظر غالب فقها چه متقدمین و چه معاصرین به این مسئله پرداختم و از سوی دیگر از دید قوانین و حقوق داخلی این قضیه را مورد بررسی قرار

چکیده :
 رشاء و ارتشاء از جمله جرایمی هستند که به آنها بسیار پرداخته شده لکن هیچگاه تعریف دقیقی از آنها ارائه نشده است؛ از این رو بنده در این مقاله از منظر فقهی و باتوجه به نظر غالب فقها چه متقدمین و چه معاصرین به این مسئله پرداختم و از سوی دیگر از دید قوانین و حقوق داخلی این قضیه را مورد بررسی قرار داده و در دنباله بحث به بیان این مسئله و مصادیق آن در حقوق خارجی پرداختم علل خصوص مواردی را که در حقوق ما بدانها اشاره نشده است وسوای این مباحث از نقطه نظر اجتماعی و به خصوص فرهنگ رفتار سازمانی که شاخه جدیدی از مدیریت سازمانی است پدیده رشوه را بررسی نمودم و در این بین از جنبه های اقتصادی و روانشناسی رشوه نیز غافل نگشتم تا مجموعه کاملی را از ابعاد گوناگون در اختیار خواننده قرار دهم بدین امید که مخاطب با مطالعه این مقاله به یک دید کلی در این زمینه برسد؛ و پس از آن خود بتواند تحلیل درستی از این دو پدیده شوم و علل آنها داشته باشد.


فهرست:
چکیده
مقدمه
تعریف و تاریخچه
کتب لغت
ترمینولوژی حقوق
بررسی علل رشوه از منظر فقهی ، حقوقی
تعریف کلی
عنصر مادی
عنصر مادی جرم رشاء
پرداخت مال یا وجه یا سند پرداخت
عنصر معنوی
عنصر قانونی
نتیجه گیری
رایش
عنصر مادی
عنصر معنوی
عنصر قانونی
ارتشاء
عنصر مادی
عنصر روانی
عنصر قانونی
جرایم علیه عدالت
رشاء و ارتشاء
استفتائات فقهای متقدم و متاخر
سنت ( احادیث و روایات )
اجماع (نظرات فقها)
فقهای متقدم
فقهای متاخر
مقام معظم رهبری
عقل
اقسام رشوه
رشوه به قاضی که آن را رشوه در حکم می نامند
رشوه در غیر حکم
نظر شیخ انصاری
اُجورالقضات
تفاوت رشوه با جعل
تفاوت رشوه و هدیه
آنجا که هدیه حرام است
بررسی علل رشوه از منظر اجتماعی
راهکارها برای پیشگیری از این پدیده شوم
بررسی علل رشوه از منظر اقتصادی
بررسی علل رشوه از منظر روانشناسی
نتیجه گیری و ارائه راهکار
منابع و مآخذ

تحقیق ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست