سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
تحقیق تاثیر گزارش حسابرسی  بر بازده سهام

عالی

doc 1397 شهریور 10 صفحات : 5535000 تومان خرید و دانلود

تحقیق تاثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام

چکیده: حسابرسی یک فرایند بررسی است که توان تولید اطلاعات قضاوتی مفید دارد و عموماً منجر به تولید اطلاعات جدید اقتصادی نمی شود ، بلکه می توان ارزش اطلاعات اقتصادی تهیه شده بوسیله فرایند حسابداری را تأیید نمایند و با عدم تأیید خود باعث کاسته شدن ارزش اطلاعات تهیه شده گردد. در واقع برای سهامداران آگاه

چکیده:
حسابرسی یک فرایند بررسی است که توان تولید اطلاعات قضاوتی مفید دارد و عموماً منجر به تولید اطلاعات جدید اقتصادی نمی شود ، بلکه می توان ارزش اطلاعات اقتصادی تهیه شده بوسیله فرایند حسابداری را تأیید نمایند و با عدم تأیید خود باعث کاسته شدن ارزش اطلاعات تهیه شده گردد.
در واقع برای سهامداران آگاه نتیجه ارزیابی شرکتها توسط حسابرسان دارای پیام ویژه ای است . اگر تعداد اینگونه سهامداران از اکثریت قابل توجه برخوردار باشد انتظار این است که موارد مشروط ، مردود یا عدم اظهار نظر تأثیر منفی بر روی بازده قیمت سهام بگذارد .
با توجه به نتیجه پژوهش ، که عدم رابطه معنی دار بین اظهار نظر حسابرس و بازده سهام را نشان می دهد ، گسترش کارایی و بهره برداری لازم از گزارش های حسابرس در گرو توسعه بستر بازار مالی ، مقررات و تحقیقات در زمیه های زیر می باشد :فهرست:
چکیده  
مقدمه 
مفهوم حسابداری  
تاریخچه  
انواع حسابداری  
 پیش حسابداری  
 کنترل داخلی  
 کنترل داخلی و عملیات جاسوسی  
 وظایف حسابرس در مورد کنترل داخلی  
 کسب اطلاع از کنترل های داخلی  
برنامه حسابرسی صورت های مالی  
 اسناد پرداختی  
 هدف  
 روش های کار  
 سرکاربرگ  
 اثبات وجود و ارزش  
اسناد دریافتی  
 هدف  
 روش های کار  
 سر کاربرگ  
دفاتر قانونی  
 هدف   
 رسیدگی ها   
تاثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام   
نقش حرف حسابرسی در جامعه  
 مدل شبه قضایی  
 مدل مسئولیت اجتماعی  
 نظریه مباشرت و نظارت  
هدف حسابرسی و انواع اظهار نظر حسابرسی  
تاثیر اظهار نظر حسابرس بر فعالیت شرکت ها  
اطلاعات حسابداری و قیمت سهام  
 ارتباط بین سود و ارزش سهام در شرایط اطمینان و بازار کامل  
 ارتباط بین سود و ارزش سهام در شرایط عدم اطمینان و بازار کامل  
تاثیر اظهار نظر حسابرسان بر قیمت سهام  
مواردی از تحقیقات انجام شده در رابطه با گزارش های حسابداری  
 قیمت و بازده سهام   
 برسی های آماری   
 تحلیل یافته ها   
 آزمون فرضیه   
 نتیجه بررسی   
منابع   

تحقیق تاثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست