سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
تحقیق روشهای تامین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

عالی

doc 1397 شهریور 10 صفحات : 5830000 تومان خرید و دانلود

تحقیق روشهای تامین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

چکیده: صکوک اوراق بهاداری است که بر اساس یکی از معاملات مشروعه طراحی شده و نوعی ابزار مالی با پشتوانه ترازنامه و دارایی های فیزیکی است و ابزاری جدید برای تامین مالی بوده، پژوهش حاضر سیستم انتشار اوراق صکوک و ریسک اوراق صکوک، استانداردهای حسابداری صکوک به پیشنهاد صدور صکوک و مقایسه اوراق صکوک با ا

چکیده:
صکوک اوراق بهاداری است که بر اساس یکی از معاملات  مشروعه  طراحی شده و نوعی ابزار مالی با پشتوانه ترازنامه و  دارایی های فیزیکی است و ابزاری جدید برای تامین مالی بوده، پژوهش حاضر سیستم انتشار اوراق صکوک و ریسک اوراق صکوک، استانداردهای حسابداری صکوک به پیشنهاد صدور صکوک و مقایسه اوراق صکوک با اوراق قرضه های معمول را نشان می دهد. اولین ناشر اوراق صکوکGuthri  Berhand در مالزی  بود و ایده اولیه آن به دهه 1980 بر می گردد.
شرکتهایی که در نظر دارند اوراق بهادار صکوک منتشر کنند ابتدا یک شخصیت حقوقی ایجاد می کنند و تمام وظایف سود سرمایه گذاری در اختیار این شخص حقوقی قرار می دهند و این شخصیت حقوقی دارای عمری 7 ساله است. سود در اوراق صکوک تضمین شده نیست و با انواع مختلفی که دارد وجوه معینی برای سرمایه گذاری معینی به شمار می رود. نتایج پژوهش نشان میدهد که حتماً باید یک موسسه واسط بین سرمایه گذاری و سرمایه پذیر وجود داشته باشد و بطرو کلی یکی از بزرگترین مشکلات صدور اوراق صکوک پیچیدگی  فرآیند آن است.


فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل 1 : مفهوم صکوک
1-1)    تعریف صکوک
1-2)    تاریخچه صکوک
1-3)    سیستم انتشار اوراق صکوک
1-4)    انواع اوراق صکوک
1-4-1)  اوراق اجاره
1-4-2 )  اوراق مرابحه  
1-4-3)  اوراق رهنی  
1-4-4)  اوراق استصناع  
1-4-5)  صکوک مشارکت  
1-4-6)  اوراق مضاربه  
1-4-7)  اوراق جعاله  
1-4-8)  اوراق مشتقه  
1-5)    مقایسه اوراق صکوک با اوراق قرضه های معمول  
1-6)    نتیجه گیری فصل اول 
فصل دوم : ریسک اوراق صکوک 
2-1)  تعریف ریسک  
2-2)  عوامل بروز ریسک اعتباری در صکوک  
2-3)  انواع ریسک های صکوک اجاره و روش های پوشش آن  
2-3-1)  ریسک بازاراولیه  
2-3-2)  ریسک بازار ثانویه  
2-3-3)  ریسک های غیر مالی  
2-3-4)  ریسک های مرتبط با دارایی  
2-4)  نتیجه گیری فصل دوم  
فصل سوم: استاندارد های حسابداری صکوک  
3-1)  نتیجه گیری فصل سوم  
فصل چهارم: پیشنهاد صدور صکوک ممتاز  
منابع فارسی
منابع خارجی


تحقیق روشهای تامین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست