سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
پایان نامه بررسی علل و عوامل اجتماعی پوشش نامناسب و راهکارهای آن در جامعه

عالی

doc 1397 شهریور 10 صفحات : 10240000 تومان خرید و دانلود

پایان نامه بررسی علل و عوامل اجتماعی پوشش نامناسب و راهکارهای آن در جامعه

چکیده: مسئله پوشش موضوعى خاص و مربوط به یک جامعه معین نبوده و نیست ، بلکه مسئله اى جهانى بوده و آشکار است که با مشخصات متناسب با جوامع مختلف و در سیر تاریخى آنها قرار دارد . بی گمان حضور زنان و مردان در جامعه برای رفع نیاز های مادی و معنوی از هم نوعان خود بدون ارتباط با آنان میسر نخواهد بود اما مع

چکیده:
 مسئله پوشش موضوعى خاص و مربوط به یک جامعه معین نبوده و نیست ، بلکه مسئله اى جهانى بوده و آشکار است که با مشخصات متناسب با جوامع مختلف و در سیر تاریخى آنها قرار دارد  .
بی گمان حضور زنان و مردان در جامعه برای رفع نیاز های مادی و معنوی از هم نوعان خود بدون ارتباط با آنان میسر نخواهد بود اما معضل پوشش نامناسب حضور این دو جنس را به چالش کشانده است چرا که پوشش مسئله فرا جنسیتی است هر دو جنس باید به آن توجه کنند و لذا در برخورد با هر مسئله و مشکلی اولویت با شناخت علل و عوامل مسئله می باشد ، مفهوم پوشش نامناسب این است که افراد از پوشش های تنگ و نقش های محرک و آرایش های افراطی که اغلب با گفتار و رفتاری تحریک آمیز همراه می شوند از مصادیق پوشش نامناسب به شمار می رود که از علل و عواملی که موجب روی آوردن افراد به سوی چنین پوششی می شود می توان به هجوم فرهنگ بیگانه ، وجود غریزه خودآرایی در زنان وغیره ... را اشاره کرد که هر یک راهکارهای خاص خود را می طلبد از جمله راهنمایی افراد از طریق آموزه های ظریف اسلامی و جامعه شناختی استفاده کرد و اگر اقداماتی که در این زمینه انجام می شود مستمر باشد وضعیت پوشش در جامعه رو به اصلاح می رود .
البته باید در نظر داشت که معضل پوشش نامناسب در یک انداره نیست برخی از افراد با وضعیت زننده پوشش در جامعه ظاهر می شوند و برخی پوشش به نسبت معتدلی دارند .
آنچه موجب احساس نیاز به تحقیق در این باره شده گسترش روزافزون پوشش نامناسب افراد جامعه و نیز اثرات مخرب آن بر خانواده و جامعه می باشد . هدف از طرح این موضوع شناخت و بررسی علل و عوامل پوشش نامناسب و ارائه راهکارهای مناسب پوششی و رفتاری برای افراد جامعه می باشد .


فهرست مطالب:
مقدمه   
فصل اول کلیات
 1)تعریف و تبیین موضوع  
2)اهمیت و ضرورت تحقیق  
3)اهداف و فوائد تحقیق   
3)پیشینه موضوع تحقیق  
4 )سوال های تحقیق 
1-4 سوال اصلی   
2-4: سوالات فرعی   
5)فرضیه تحقیق   
6)پیش فرض های تحقیق   
7)روش تحقیق   
8)مفاهیم و متغیر ها  
9)عنوان تحقیق 
10)ساختار تحقیق   
11) مشکلات و موانع تحقیق:   
فصل دوم: فلسفه و ضرورت  پوشش
-1لباس در گذشته و حال   
-2فلسفه پوشش   
2-1-  حرمت بخشیدن به زن‏    
2-2- مبارزه با نفس‏    
2-3-  جواز حضور در اجتماع‏    
2-4- ایجاد امنیت‏    
2-5- معرف شخصیت زن    
2-6- تامین امنیت اجتماعی    
2-7- دفاع از شخصیت انسانی زن    
2-8- بهداشت روانی    
2- 9- پیشگیری از ایجاد التهاب و هیجان جنسی در جامعه    
2- 10- استیفای حقوق زن    
2-11- حفاظت از کانون گرم خانواده    
2-12- چرایی اختصاص پوشش کامل به زن    
فصل سوم : بررسی علل و عوامل پوشش نامناسب در اجتماع
1- بی حجابی و پوشش نامناسب    
2- پوشش نامناسب در نگرش جامعه شناختی    
3- معنی شناسی پوشش نامناسب    
4- مهم ترین انگیزه ها و عوامل پوشش نامناسب    
4-1- وجود غریزه خودآرایی در زنان    
4-2- نشان دادن عقده حقارت    
4-3- توجه بیش از اندازه به ظاهر و غفلت از خود حقیقی    
4-4- تلاش استعمار در زدودن پوشش‏    
4-5- دگرگونى ارزشها    
4-6- الگوهاى ناهنجار    
4-7- خلأهاى درونى‏    
4-8-  انحراف اجتماعی    
4-8 -1- شیوه های قومی    
4-8 -2- رسوم اخلاقی    
4-8 -3-  قانون    
4-9- رویکرد عرضه و تقاضا    
4- 10- فمینیسم و ویرانی خانواده    
4-11-  مدگرایی و مصرف گرایی    
4-11-1-  لباس    
4-11-2-  آرایش صورت و مو    
4-11-3-  مصرف گرایی    
4-12-  تلویزیون    
4-13- سینما    
4-14- ماهواره    
4-15-  اینترنت    
4-16- کالاهای وارداتی    
فصل چهارم: ارائه راهکار های مناسب برای جلوگیری از پوشش نامناسب درجامعه
1- راههاى مبارزه با پوشش نامناسب    
1-1- شناخت فرهنگ و اهداف دشمن    
1-2- کارکردهای خانواده    
1-2-1- تأمین نیازهای عاطفی    
1-2-2-تأمین نیازهای جنسی    
1-2-3- حمایت و مراقبت    
1-2-4- جامعه پذیری    
1-3- تمهیداتی برای نهادینه سازی فرهنگ دینی    
1-4-  ترویج ارزش ها با امر به معروف و نهی از منکر    
1-5- کنترل پوشش    
1-6- کنترل گفتار    
1-7- کنترل رفتار    
1-8- پرهیز از تقلید کورکورانه    
1-9-  کنترل و هدایت رسانه های جمعی    
1-10- تقویت ایمان و اعتقاد    
1-11-  احیاء فرهنگ اصیل اسلامى‏    
1-12-  شناساندن الگوهاى والا    
1-13-  تقویت غیرت فردی    
1-14-  تقویت غیرت اجتماعى‏    
نتیجه    
راه حل پیشنهادی    
منابع    


پایان نامه بررسی علل و عوامل اجتماعی پوشش نامناسب و راهکارهای آن در جامعه
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست