سیما فایلدانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
سیما فایل
پیشنهاد ما

سوالات استخدامی نمونه سوال پیام نور پروژه کارآفرینی گزارش کارآموزی آزمون آزمایشی دانلود پاورپوینت
پایان نامه تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی
1 1 1 1 1
عالی
doc
1397 شهریور 10
صفحات : 102
40000 تومان
خرید و دانلود

پایان نامه تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی


مقدمه: شناخت رو به رشدی در حوزة تجارت در رابطه با اهمیت دانش به عنوان یک منبع حیاتی برای سازمانها وجود دارد. در اقتصاد جدید، افراد و سازمانها بر نگهداری و ارتقاء سرمایة دانشی خویش جهت ابتکار و خلاقیت تأکید بسیاری دارند. مدیریت دانش اگر چه مفهومی نسبتاً قدیمی است، اما با نزدیک شدن به اواسط دهة 1980

مقدمه:
شناخت رو به رشدی در حوزة تجارت در رابطه با اهمیت دانش به عنوان یک منبع حیاتی برای سازمانها  وجود دارد. در اقتصاد جدید، افراد و سازمانها بر نگهداری و ارتقاء سرمایة دانشی خویش جهت ابتکار و خلاقیت تأکید بسیاری دارند. مدیریت دانش اگر چه مفهومی نسبتاً قدیمی است، اما با نزدیک شدن به اواسط دهة 1980 و آشکار شدن اهمیت دانش و تأثیر آن بر حفظ قدرت رقابتی در بازارهای اقتصادی مدیریت دانش اهمیت ویژه‌ای یافت. در این دهه بود که نظامهای مبتنی بر هوش مصنوعی و نظامهای هوشمند برای مدیرت دانش بکار گرفته شد و مفاهیمی چون «فراهم آوردن »، «مهندسی دانش »، «نظامهای دانش مدار » و مانند آنها رواج پیدا کرد (لطفیان و امیری، 1391). از طرفی یکی از ویژگیهای بارز سازمانهای پیشرو اعم از دولتی یا خصوصی، عملکرد مناسب به منظور دستیابی به بینش و قضاوت صحیح نسبت به کارایی و اثربخشی برنامه‌ها، فرآیندها و افراد آنهاست. با این وجود، سازمانهای متعالی در گردآوری و تحلیل اطلاعات مربوط به عملکرد متوقف نمی‌مانند، بلکه با استفاده از مدیریت عملکرد، بهسازی را هدایت کرده و استراتژیها را به طور موفقیت‌آمیزی به اقدامهایی مشخص تبدیل و ترجمه می‌کنند (پرویزراد، 1388).
فهرست:

فصل اول  کلیات تحقیق
1ـ 1) مقدمه    
1-2) عنوان و موضوع تحقیق    
1-3) بیان مسئله    
1 ـ 4) اهمیت و ضرورت تحقیق    
1 ـ 5) اهداف تحقیق    
1 ـ 7) مدل تحقیق    
1-8) سؤال اصلی و فرضیه‌های تحقیق    
1 ـ 9) تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه‌های کلیدی    
1 ـ 10) روش تحقیق    
1 ـ 11) قلمرو تحقیق    
1-11-1) قلمرو زمانی تحقیق    
1-11-2) قلمرو موضوعی تحقیق    
1 ـ 12) جامعه و نمونة آماری تحقیق    
فصل  دوم:  بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1) مقدمه    
2-2) مدیریت دانش    
2-2-1) تاریخچه و سیر تکامل مدیریت دانش    
2-2-2) تعاریف و مفاهیم مدیریت دانش    
2-2-3) اصول و راهبردهای استراتژیک مدیریت دانش    
2-2-4) مدیریت دانش در مقابل مدیریت اطلاعات    
2-2-5) مدیریت دانش بعنوان یک ابزار استراتژیک تجاری    
2-2-6) پله‌های دانش در سازمان و چرخة تکمیل آن    
2-2-7) خلق دانش    
2-2-8) اجرا و یا بکارگیری مدیریت دانش در سطوح 
2-2-10) راندمان مدیریت دانش    
2-2-11) اهمیت نیاز به مدیریت دانش برای دولت و سازمانهای دولتی    
2-2-12) مدیریت دانش به عنوان کلید استراتژیک در بخش دولتی    
2-2-14) فرایند شکل‌گیری و بسترسازی مدیریت دانش در سازمان    
2-3) عملکرد سازمانی    
2-3-1) تعاریف و مفاهیم عملکرد سازمانی    
2-3-2) مرزهای عملکرد سازمانی    
2-3-3) اهداف و رویکردهای عملکرد سازمانی    
2-3-4) الگوی سنجش عملکرد و مدیریت عملکرد سازمانی    
2-3-5) اجرای برنامه‌های بهبود عملکرد در راستای مدیریت عملکرد    
2-3-6) جهانی شدن و توسعة فنآوری اطلاعات الزامی برای بهبود عملکرد سازمانی    
2-3-7) ضرورتهای بهبود عملکرد برای سازمانها    
2-3-8) نقش هدفگذاری در ارتقاء و بهبود عملکرد سازمانی    
2-3-10) شاخصها و مؤلفه‌های اندازه‌گیری عملکرد سازمانی    
2-3-11) ضرورت، اهمیت و فرایند ارزیابی عملکرد سازمانی    
2-3-12) موانع و نارسائیهای بهبود عملکرد سازمانی    
2-3-13) اصول و ارکان عملکرد سازمانی     
2-4) پــیشینه تحقیق    
2-4-1) تحقیقات داخلی    
2-4-2) تحقیقات خارجی    
فصل  سوم  : روش شناسی تحقیق
3-1) مقدمه     
3 ـ 2) روش تحقیق    
3 ـ 3) جامعة آماری    
3 ـ 4) حجم نمونه و روش اندازه‌گیری    
3 ـ 5) ابزار جمع‌آوری اطلاعات    
3 ـ 6) روائی و پایائی ابزار سنجش    
3 ـ 7) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها    
فصل  چهارم :  تجزیه  داده ها
4-1) مقدمه    
4-2) توصـیف آماری سؤالات توصیفی پرسشنامه    
4-3) توصـیف آماری متغیرهای تحقیق    
4-4) آزمون کولموگوروف ـ اسمیرنوف (K - S) برای تعیین طبیعی بودن توزیع نمرات    
4-5) تجـزیه و تحلیل استنباطی داده‌های آماری (آزمون فرضیه‌های تحقیق)    
فصل  پنجم:  نتیجه گیری  و پیشنهادات
5ـ 1) مقدمه    
5 ـ 2) نتیجه‌گیری    
5 ـ 3) پیشنهادها    
5-3-1) در تحقیق حاضر پیشنهادها به دو منظور ارائه می‌گردد:    
5-3-2) پیشنهاداتی برای محققان آتی    
پایان نامه تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی
ایمیل * موبایل *

دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

محصولات خاص


 • pdf & doc ویژه

  نمونه سوال درس هیدرولوژی

  نمونه سوال درس هیدرولوژی

  مجموعه سوالات امتحانی هیدرولوژی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

 • pdf ویژه

  نمونه سوال درس هیدرولیک

  نمونه سوال درس هیدرولیک

  سری سوالات درس هیدرولیک کانال های باز (بدون حل)

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات استخدامی شرکت نفت پاسارگاد

  دانلود سوالات استخدامی شرکت نفت پاسارگاد

  دانلود سوالات آزمون استخدامی شرکت نفت پاسارگاد در سال 1394 بهمراه پاسخنامه

 • pdf ویژه

  دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی نیروی دریایی ارتش 97

  دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی نیروی دریایی ارتش 97

  این بسته شامل سوالات پرتکرار ادوار گذشته استخدامی و محتویات آن بر اساس سرفصل ها و دروس اعلام شده برای آزمون بوده و به همراه عین دفترچه آزمون و سوالات دوره های گشته آزمون استخدامی ارتش جهت دانلود قرار گرفته است

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات کامل آیین نامه راهنمایی رانندگی

  نمونه سوالات کامل آیین نامه راهنمایی رانندگی

  دانلود نمونه سوالات کامل آیین نامه راهنمایی رانندگی

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک سینا 96

  نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک سینا 96

  سوالات استخدامی بانک سینا را می توانید از همیاردانشجو با بیشترین تعداد سوال و کیفیتی بی نظیر،در نظر گرفتن تمامی مواد آزمونی معرفی شده دانلود نمائید

 • doc ویژه

  نمونه سوال درس بناهای آبی

  نمونه سوال درس بناهای آبی

  مسائل حل شده درس بناهای آبی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

 • pdf ویژه

  نمونه سوال درس اقتصاد مهندسی

  نمونه سوال درس اقتصاد مهندسی

  نمونه سوالات درس اقتصاد مهندسی + حل تشریحی (دانشگاه امیرکبیر )

 • jpg ویژه

  نمونه سوال درس مهندسی زلزله

  نمونه سوال درس مهندسی زلزله

  5 تمرین حل شده درس مهندسی زلزله (دانشگاه امیرکبیر)

 • pdf ویژه

  دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک انصار

  دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک انصار

  دانلود نمونه سوالات عمومی وتخصصی استخدامی بانک انصار را می توانید از همیاردانشجو با بیشترین تعداد سوال و کیفیتی بی نظیر،در نظر گرفتن تمامی مواد آزمونی معرفی شده دانلود نمائید.

 • pdf ویژه

  دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک صنعت ومعدن

  دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک صنعت ومعدن

  دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک صنعت ومعدن را می توانید از همیاردانشجو با بیشترین تعداد سوال و کیفیتی بی نظیر،در نظر گرفتن تمامی مواد آزمونی معرفی شده دانلود نمائید.

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک مسکن

  نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک مسکن

  سوالات استخدامی بانک مسکن را می توانید از همیاردانشجو با بیشترین تعداد سوال و کیفیتی بی نظیر،در نظر گرفتن تمامی مواد آزمونی معرفی شده دانلود نمائید.بانک سوالات استخدامی بانک مسکن از جمله قدیمی ترین بانک ها است که همه ساله داوطلبان زیادی جهت شرکت در آزمون های استخدامی آن که از طریق جراید و...

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک کشاورزی

  نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک کشاورزی

  سوالات استخدامی بانک کشاورزی را می توانید از همیاردانشجو با بیشترین تعداد سوال و کیفیتی بی نظیر،در نظر گرفتن تمامی مواد آزمونی معرفی شده دانلود نمائید.بانکسوالات استخدامی بانک کشاورزی از جمله قدیمی ترین بانک ها است که همه ساله داوطلبان زیادی جهت شرکت در آزمون های استخدامی آن که از طریق جراید و اعلا

 • pdf ویژه

  دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک صادرات ایران

  دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک صادرات ایران

  سوالات استخدامی بانک صادرات ایران را می توانید از همیاردانشجو با بیشترین تعداد سوال و کیفیتی بی نظیر،در نظر گرفتن تمامی مواد آزمونی معرفی شده دانلود نمائید.بانک سوالات استخدامی بانک صادرات از جمله قدیمی ترین بانک ها است که همه ساله داوطلبان زیادی جهت شرکت در آزمون های استخدامی آن که از طریق جراید و

 • PDF ویژه

  سوالات آزمون استخدامی بانک ملت

  سوالات آزمون استخدامی بانک ملت

  سوالات استخدامی بانک ملت را می توانید از همیاردانشجو با بیشترین تعداد سوال و کیفیتی بی نظیر،در نظر گرفتن تمامی مواد آزمونی معرفی شده دانلود نمائید.بانک سوالات استخدامی بانک ملت از جمله قدیمی ترین بانک ها است که همه ساله داوطلبان زیادی جهت شرکت در آزمون های استخدامی آن که از طریق ...

 • pdf ویژه

  سوالات آزمون استخدامی رشته حقوق

  سوالات آزمون استخدامی رشته حقوق

  سوالات تخصصی استخدامی رشته حقوق

 • docx ویژه

  نمونه سوالات آزمون استخدامی پتروشیمی

  نمونه سوالات آزمون استخدامی پتروشیمی

  این محصول ویژه علاوه بر سوالات استاندارد و پرتکرار پیشنهادی سایت همیار دانشجو حاوی عین نمونه سوالات پتروشیمی ها و شرکت نفت و گاز و پالایش همراه با ذکر سال آزمون برگزار شده در کنار هر سوال می باشد. (مربوط به سال های ٨٢ و ٨٣ و ٨۴ و ٨۵ و ٨۶ و ٨٧ و ٨٩)

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات مصاحبه حضوری وزارت نیرو

  نمونه سوالات مصاحبه حضوری وزارت نیرو

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در آزمون استخدامی وزارت نیرو سال94 شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند.

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات مصاحبه حضوری بانک مرکزی

  نمونه سوالات مصاحبه حضوری بانک مرکزی

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در آزمون استخدامی بانک مرکزی سال 94 شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند.

 • docx ویژه

  نمونه سوالات ورودی دانشگاه افسری امام حسین 97

  نمونه سوالات ورودی دانشگاه افسری امام حسین 97

  سپاه جمهوری اسلامی ایران به منظور تکمیل کادر افسری خود از بین جوانان(پسر) مؤمن، متعهد و علاقمند به حرفه نظامی، از طریق برگزاری آزمون عمومی و تخصصی دانشجو جذب مینماید. همیار دانشجو جهت کمک بیشتر به هموطنان متقاضی اشتغال و کمک به پاسخگویی بهتر داوطلبین به سوالات آزمون ورودی دانشگاه افسری سپاه ...