سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
موج شکن ها

عالی

Powerpoint (pptx) 1397 شهریور 11 صفحات : 1313000 تومان خرید و دانلود

موج شکن ها

موج شکن ها

در این سمینار در طب 131 اسلاید به طور کامل به معرفی و تشریح انواع موجشکن ها در مهندسی رودخانه پرداخته میشود.سمینار بسیار کامل میباشد


صفحه 3 اسلاید :
1-بررسی تاثیر تراز قرارگیری سکو در پایداری موجشکن های سکویی:
در این تحقیق با استفاده از مدل آزمایشگاهی به بررسی فاصله سطح آب تا تراز قرارگیری سکوی موجشکن به سبک ایرانی و تاثیر آن بر پروفیل تغییرشکل یافته موج شکن پرداخته شده است. طیف مورد استفاده در این آزمایشها طیف  JONSWAP میباشد. پس از بررسی پارامتر مذکور، نشان داده شده است که این پارا متر در پایداری هیدرولیکی موجشکن تأثیر گذار بوده و با توجه به آن، نوع ، محل ومقدار آسیبهای وارده بر سازه تغییر خواهد کرد.
 موجشکنهای سنتی موجود عموما به دلیل دارا بودن ساختار چند لایه ای (هسته، فیلتر و لایه محافظ)، محدودیتهایی را از نظر تامین مصالح ایجاد می کنند و معمولا هزینه تمام شده آنها بسیار بالا است.
در سالهای اخیر موجشکنهای شکل پذیر و سکویی به منظور اقتصادی شدن ساخت موجشکنها مطرح شدهاند.موج شکن ها
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست