سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
مدلسازی تیر بتنی مسلح با Ansys

عالی

txt 1397 شهریور 11 صفحات : 23000 تومان خرید و دانلود

مدلسازی تیر بتنی مسلح با Ansys

مدلسازی تیر بتنی مسلح با Ansys

در این فایل تیر بتن مسلح تحت خمش سه نقطه ای با نرم افزار اجزا محدود Ansys مدلسازی شده و نتایج حاصله بصورت نمودار بار-تغییر مکان (وسط دهانه برای تیر دوسر مفصلی) ترسیم و با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده است.

فایل متنی بوده و به راحتی برای ابعاد مختلف تیر بتنی قابل ویرایش و استفاده می باشد.

مدلسازی تیر بتنی مسلح با Ansys
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست