سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
گزارش کارآموزی شرکت نوید آبگستر

عالی

Word 1397 شهریور 11 صفحات : 614800 تومان خرید و دانلود

گزارش کارآموزی شرکت نوید آبگستر

گزارش کارآموزی حسابداری شرکت نوید آبگستر برای طبقه بندی اطلاعات حسابداری ابزاری تحت عنوان حساب وجود دارد که در دفتر کل موجود در طی دوره حسابدار با زدن سندهایی مانند بیمه تنخواه گردان بانک و وظایف خود را انجام می دهد در پایان دوره وضعیت عملکرد موسسه مشخص شود صورتحساب سود و زیان و ترازنامه


این گزارش کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می باشد

موضوع : گزارش کارآموزی شرکت نوید آبگستر تهران

شرکت  نوید آبگستر تهراندر سال 1380 به ثبت رسیده و از سال 1382 تولید خود به صورت عادی آغاز کرد سهام این شرکت به میزان 100 سهم 000/000/25 ریالی به مبلغ 000/000/500/2 ریال می باشد این شرکت به صورت سهامی خاص اداره می گردد تولید گونی فعالیت اصلی شرت می باشد مجموع عمومی عادی مجمع عمومی فوق العاده بازرسی یا بازرسان اجزای شرکت هستند شرکت تولید هیئت مدیره ای متشکل از 3 نفر اداره می شود مدیر عاملی از بین هیئت مدیره وظیفه انجام کارهای جاری شرکت را به عهده دارد شرکت در کل 105 نفر پرسنل دارد 15 نفر در دفتر مرکزی و 90 نفر در کارخانه قسمت مالی شرکت توسط مدیر مالی واداری اداره می شود و حسابدار منشی و انبار دار زیرنظر او فعالیت می کنندیک حسابدار وظیفه هایی مانند ثبت اسناد مثبته و انتقال آنها به دفتر روزنامه کل ومعین تهیه وتنظیم لیست بیمه و تهیه صورت های مالی را به عهده دارد ابتدایی ترین کار یک حسابدار دریافت اسناد مثبته تجزیه و تحلیل آنها و ثبت آن در اسناد حسابداری است وضعیت مالی هرشرکت با دارایی بدهی و سرمایه مشخص می‌شود که اجزای معادله حسابداری را تشکیل می دهند دارایی هامنابع اقتصادی یک شرکت است که انتظار می رود در آینده منفعتی برای شرکت داشته باشد بدهی ها تعهدات شرکت در برابر افرادی خارج از شرکت هستند و سرمایه تعهدات شرکت نسبت به مالکین شرکت
برای طبقه بندی اطلاعات حسابداری ابزاری تحت عنوان حساب وجود دارد که در دفتر کل موجود می باشد در طی دوره حسابدار با زدن سندهایی مانند بیمه تنخواه گردان بانک و  وظایف خود را انجام می دهد در پایان دوره باید وضعیت عملکرد موسسه مشخص شود صورتحساب سود و زیان و ترازنامه و صورت حساب سرمایه صورت های مالی هستند که عملکرد موسسه را نشان می دهند و اطلاعاتی را در اختیار علاقه مندان به اطلاعات مالی شرکت قرارمی دهند در پایان نیز با بستن حساب های موقت و تهیه ترازآزمایشی اختتامی چرخه حسابداری که در طول هر دوره مالی تکرارمی شود به اتمام می رسد

فهرست مطالب

فصل اول معرفی شرکت  نوید آبگستر
بخش اول تاریخچه شرکت
بخش دوم سرمایه و سهام شرکت
بخش سوم موضوع شرکت
بخش چهارم مرکز اصلی شرکت
بخش پنجم اجزای شرکت
بخش ششم اداره امور شرکت
بخش هفتم سال مالی و صورتحساب شش ماهه
بخش هشتم وضعیت پرسنل
فصل دوم چارت سازمانی وشرح وظیفه
بخش اول نمودار سازمانی شرکت نوید آبگستر
بخش دوم شرح وظایف
فصل سوم حسابداری
بخش اول حسابدار
بخش دوم تعریف حسابداری
بخش سوم وضعیت مالی
بخش چهارم حساب
بخش پنجم ثبت رویدادهای مالی در اسناد حسابداری
بخش ششم سند پرداختی
بخش هفتم لیست بیمه
بخش هشتم تنخواه گردان
بخش نهم تراز آزمایشی حساب های دفتر کل
بخش دهم صورت های مالی طبقه بندیشده
بخش یازدهم بستن حساب ها
فصل چهارم  نتیجه گیری
نتیجه‌گیری
فهرست جداول
چارت سازمانی
سند حسابداری
سند پرداختی
لیست بیمه
لیست تنخواه گردان


گزارش کارآموزی شرکت نوید آبگستر
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست