سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
گزارش کارورزی حسابداری در یک شرکت

عالی

Word 1397 شهریور 11 صفحات : 393000 تومان خرید و دانلود

گزارش کارورزی حسابداری در یک شرکت

دانلود گزارش کار ورزی حسابداری شرکت ماراب ماهید گسترش فزاینده و پیچیدگی فعالیتهای اقتصادی از یک سو و لزوم فراهم آوردن اطلاعات دقیق و وسیع از طریق سیستمهای حسابداری از سوی دیگر به تدوین اصول و ابداع روشها و راه حلهای نوین حسابداری و تسریع در دگرگونی شیوه های متعارف


این گزارش کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می باشد

موضوع : گزارش کارآموزی شرکت ماراب ماهید

گسترش فزاینده و پیچیدگی فعالیتهای اقتصادی از یک سو و لزوم فراهم آوردن اطلاعات دقیق و وسیع از طریق سیستمهای حسابداری از سوی دیگر به تدوین اصول و ابداع روشها و راه حلهای نوین حسابداری و تسریع در دگرگونی شیوه های متعارف در چند دهه اخیر انجامیده استاین روند شتاب آمیز پیشرفت دانش حسابدرای که انتشار گسترده کتابها و نشریات گوناگون حسابداری توسط پژوهشگران و مراجع حفه ای بازتاب آن است ضرورت تدوین استانداردهایی جامع در زمینه چگونگی برخورد منطقی و منظم با فعالیتهای اقتصادی و روشهای ثبت و گزارش رویدادهای مالی را تشدید کرده استحاصل تدوین چنین استانداردهایی همواره می تواند به حفظ و بهبود ویژگیهای قابلیت مقایسه و مفید و مناسب بودن اطلاعات و گزارشهای مالی واحدهای اقتصادی منجر شود در دو دهه اخیر انجمنهای حرفه ای حسابداری استانداردهای جامعی به ویژه در زمینه های حسابداری مالی و حسابرسی تدوین و منتشر کرده اند که کما بیش کلیه جنبه های حسابداری را به نظم در می آورد
برای آن که به نوبه خود زمینه تدوین استانداردهای ملی حسابداری را در ایران فراهم آوریم تا کنون تعدادی از استانداردهای حسابداری و حسابرسی را ترجمه و در اختیار همکاران علاقه مند قرار داده ایماما غالباً مشکل همکاران در استفاده از این استانداردها فقدان منابع و کتابهایی بوده است که روشهای نوین حسابداری را به تفصیل و با امعان نظر و توجه کافی به استانداردهای رایج به بحث گذاشته باشداز این رو در جهت رفع این مشکلبر آن شدیم تا مجموعه ای از موضوعات حسابداری مالی- سطح میانی Intcrmediate Accounting را به صورت نشریات جداگانه ای تهیه و منتشر کنیم و امیدواریم که ادامه کار به تدوین مجموعه کاملی از حسابداری مالی بیانجامد
وجه نقد از منابع مهم و حیاتی در هر واحد انتفاعی است زیرا معرف قدرت خرید عمومی است که غالباً در مبادلات اقتصادی وسیله قرار می گیرد و برای تحصیل منابع دیگر بکار گرفته می شودواحدهای انتفاعی منابع مورد نیاز در قبال دریافت وجه نقد بفروش می رسانندسود سهام غالباً به شکل وجه نقد پرداخت می شود
اکثر اندازه گیریها در حسابداری نیز مبتنی بر جریان گذشته حال یا آینده وجه نقد استدرآمدها عموماً برحسب خالص وجه نقدی که انتظار می رود از محل فروش کالا یا ارائه خدمات دریافت گردد اندازه گیری می شودهزینه ها نیز بر حسب وجه نقد پرداخت شده یا وجه نقدی که انتظار می رود در قبال خرید کالا یا دریافت خدمات پرداخت گردد اندازه گیری می شودنهایت این که اندازه گیری تئوریک منابع اقتصادی و تعهدات واحدهای انتفاعی نیز به شدت بر جریان واقعی یا پیش بینی شده وجه نقد مبتنی است

فهرست مطالب

پیشگفتار
مقدمه
هدفهای گزارشگری مالی و صورت گردش وجوه نقد
صورت گردش وجوه نقد و ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی
ارتباط صورت گردش وجوه نقد با سایر صورتهای مالی اساسی
فعالیتهای سرمایه گذاری و تامین مالی غیر موثر بر موجودی نقد
وجه نقد و شبه نقد
گردش وجوه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی روشهای محاسبه
روش مستقیم
روش غیر مستقیم
صورت‌ جریان‌ وجوه نقد
مقدمه‌
دامنه‌ کاربرد
تعاریف‌
وجه نقد


گزارش کارورزی حسابداری در یک شرکت
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست