سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
گزارش کارآموزی بیمارستان

عالی

Word 1397 شهریور 11 صفحات : 634800 تومان خرید و دانلود

گزارش کارآموزی بیمارستان

گزارش کارآموزی بیمارستان جریان‌ برق‌ گرفتگی‌ جریانی‌ که‌ ازنظر پاتوفیزیولوژی‌ خطرناک‌ است جریانی‌ است‌ که‌ از بدن‌ انسان‌ و حیوانات‌ عبور نموده‌ و مقدار آن‌ با در نظر گرفتن‌ هارمونیکها و زمان‌ تاثیر به‌ قدری‌ باشد که‌ آسیب‌ بوجود آورد تجهیزات‌ یا وسایل‌ حفاظتی‌ تجهیزات‌ و وسائلی‌ است‌ که‌ هدف‌ اولیه


این گزارش کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می باشد

موضوع : گزارش کارآموزی بیمارستان

هدف‌ ایجاد محیط‌ ایمن‌ از نظر برق‌گرفتگی‌ باتوجه‌ به‌ مقررات‌ ودستورالعمل‌های‌ این‌ آیین‌نامه‌ می‌باشد دامنه‌کاربرد این‌ آیین‌نامه‌ برای‌ اجرا در کلیه‌ کارگاه‌ها مشمول‌ قانون‌ کار که‌ ولتاژ نامی‌ موثر سیستم‌های‌ برقی‌ آنها حداکثر 1000ولت‌ جریان‌ متناوب‌ می‌باشد تدوین‌ گردیده‎است‌ حداکثر مقاومت‌ اتصال‌ زمین‌ مجاز برای‌ هر سیستم‌ حفاظتی‌ دو اهم برمبنای‌ ولتاژ فاز 380 ولت‌ تعیین‌ گردیده‌ و همین‌ مقدار برای‌ مدارهای‌ با ولتاژ فاز حداکثر 1000 ولت‌ نیاز قابل‌ قبول‌ است‌ چنانچه‌ در موارد و تحت‌ شرایط‌ خاصی‌ که‌ ایجاد اتصال‌ زمین‌ موثر با مقاومت‌ کل‌ سیستم‌ دو اهم امکان‌ پذیر نباشد باید مجوز لازم‌ در این‌ مورد از وزارت‌ کار اخذ گردد
رعایت‌ کلیه‌ مقررات‌ این‌ آیین‌نامه‌ الزامی‌ بوده‌ و عدم‌ اجرای‌ موارد پیش‎بینی‌ شده‌ یا انجام‌ نیمه‎کاره‌ آنها سبب‌ بی‎اثر شدن‌ بقیه‌ و درنتیجه‌ کل‎سیستم‌ ایمنی‎مربوطه‌ خواهدگردید
تجهیزات‌ الکتریکی‌ مصالح‌ و تجهیزاتی‌ که‌ برای‌ تولید تبدیل‌ و یا مصرف‌ انرژی‌ الکتریکی‌ به‌ کار می‌روند از قبیل‌ مولدها موتورهای‌ برق‌ ترانسفورماتورها دستگاه‌های‌ برقی‌ دستگاه‌های‌ اندازه‌ گیری‌ وسایل‌ حفاظتی‌ و مصالح‌ الکتریکی‌ تاسیسات‌ الکتریکی‌ هرنوع‌ ترکیبی‌ از وسایل‌ و مصالح‌ بهم‌ پیوسته‌ الکتریکی‌ در محل‌ یا فضای‌ معین‌ مدار الکتریکی‌ مدار ترکیبی‌ از وسایل‌ و واسطه‌ها که‌ جریان‌ الکتریکی‌ می‌تواند از آنها عبور نماید قسمت‌ برقدار هر سیم‌ یا هادی‌ که‌ در شرایط‌ عادی‌ تحت‌ ولتاژ الکتریکی‌ باشد بدنه‌ هادی‌ قسمتی‌ که‌ به‌ سادگی‌ در دسترس‌ بوده‌ و در حالت‌ عادی‌ برق‌دار نمی‌باشد ولی‌ ممکن‌ است‌ در اثر بروز نقصی‌ در دستگاه‌ برق‌دار شود قسمت‌های‌ بیگانه‌ قسمت‌ هادی‌ که‌ جزیی‌ از تاسیسات‌ الکتریکی‌ را تشکیل‌ نداده‌ باشد نظیر اسکلت‌ فلزی‌ ساختمان‌ها لوله‌های‌ فلزی‌ گاز آب‌ و حرارت‌ مرکزی‌ و غیره هادی‌ حفاظتی‌ هادی‌هایی‌ که‌ از آن‌ در اقدامات‌ حفاظتی‌ در برابر برق‌ گرفتگی‌ هنگام‌ بروز اتصالی‌ استفاده‌ شده‌ و بدنه‌های‌ هادی‌ را به‌ قسمت‌های‌ زیر وصل‌ می‌نماید
بدنه‌های‌ هادی‌ دیگر قسمت‌های‌ هادی‌ بیگانه‌ الکترود زمین‌ هادی‌ زمین‌ شده‌ یا قسمت‌ برق‌دار زمین‌ شده‌ هادی‌ خنثی‌ هادی‌ای‌ که به‌ نقطه‌ خنثی‌ وصل‌ بوده‌ و به‌ منظور انتقال‌ انرژی‌ الکتریکی‌ از آن‌ استفاده‌ شود الکترود زمین‌ یک‌ یا چند قطعه‌ هادی‌ که‌ به‌ منظور برقراری‌ ارتباط‌ الکتریکی‌ سیستم‌ یا جرم‌ کلی‌ زمین‌ در خاک‌ مدفون‌ شده‌ باشد الکترودهای‌ زمین‌ مستقل‌ از نظر الکتریکی‌ الکترودهایی‌ هستند که‌ فواصل‌ آنها از یکدیگر به‌ قدری‌ است‌ که‌ در صورت‌ عبور حداکثر جریان‌ ممکن‌ از آنها ولتاژ الکترودهای‌ دیگر به‌ مقدار قابل‌ ملاحظه‌ ای‌ تحت‌ تاثیر قرار نگیرند مقادیر اسمی‌ جریان‌توان‌ سطح‌ مقطع‌ در مورد ابعاد و دیگر مشخصات‌ مکانیکی‌ مقدار اسمی‌ مشخص‌ کننده‌ کمیت‌ معینی‌ در حدود رواداریهای‌ تعیین‌ شده‌ می‌باشد درمورد کمیت‌هایی‌ نظیر توان‌ جریان‌ ولتاژ و غیره‌که‌ مقدار واقعی‌ آنها بستگی‌ به‌ عوامل‌ دیگری‌ مانند تغییرات‌ در مصرف‌ افت‌ ولتاژ و غیره‌ دارد مقدار اسمی‌ کمیتی‌ است‌ که‌ در اثر آن‌ دما و تنش‌های‌ مکانیکی‌ یا الکترومغناطیسی‌ در دستگاه‌ مولد موتور یا وسایل‌ مصرف‌‎ کننده‌ دیگر در شرایط‌ متعارفی‌ محیط‌ کار از مقادیر مجاز مربوطه‌ تجاوز نخواهد نمود جریان‌ اتصال‌ کوتاه‌ اضافه‌ جریانی‌ است‌ که‌ در اثر متصل‌ شدن‌ دو نقطه‌ با پتانسیل‌های‌ مختلف‌ در موقع‌ کار عادی‌ از طریق‌ امپدانسی‌ بسیار کوچک‌ بوجود آمده‌ باشد جریان‌ اتصالی‌ جریانی‌ است‌ که‌ در اثر خرابی‌ عایق‌ یا اتصالی‌ بوجود آید جریان‌ اتصالی‌ به‌ زمین‌ جریان‌ اتصالی‌ است‌ که‌ به‌ زمین‌ جاری‌ می‌شود جریان‌ احتمالی‌ اتصال‌ کوتاه‌ جریانی‌ است‌ که‌ احتمال‌ بروز آن‌ در اثر اتصال‌ کوتاه‌ در یک‌ نقطه‌ یا روی‌ ترمینال‌های‌ سیستم‌ یا تاسیسات‌ مورد نظر وجود دارد جریان‌ برق‌ گرفتگی‌ جریانی‌ که‌ ازنظر پاتوفیزیولوژی‌ خطرناک‌ است
جریانی‌ است‌ که‌ از بدن‌ انسان‌ و حیوانات‌ عبور نموده‌ و مقدار آن‌ با در نظر گرفتن‌ هارمونیکها و زمان‌ تاثیر به‌ قدری‌ باشد که‌ آسیب‌ بوجود آورد تجهیزات‌ یا وسایل‌ حفاظتی‌ تجهیزات‌ و وسائلی‌ است‌ که‌ هدف‌ اولیه‌ آنها قطع‌ جریان‌ مدار در صورت‌ بروز اضافه‌ جریان‌ یا اتصال‌ کوتاه‌ یا اختلال‌ در سیستم‌ ایمنی‌ آن‌ می‌باشد مانند انواع‌ فیوزهاکلیدهای‌ خودکار کلیدهای‌ جریان‌ تفاضلی‌ و غیره
ایمنی‌ تاسیسات‌ الکتریکی‌

فهرست مطالب

مقدمه  
فصل اول 
کلیات‌
فصل دوم‌
تعاریف‌
فصل سوم‌
انواع‌ سیستم‌های‌ توزیع‌ نیروی‌ برق‌
فصل‌ چهارم‌
الکترود اتصال‌ زمین‌
فصل  پنجم‌
هادی‌ اتصال‌ زمین‌
فصل ‌ ششم‌
ابعاد هادی‌های‌ حفاظتی‌ و خنثی‌
فصل ‌ هفتم‌
هم‌ پتانسیل‌ کردن‌
فصل هشتم
سکسیونر
سکسیونر قابل قطع زیر بار
فیوزها
انواع فیوزها
طبقه بندی فیوزها
فیوزهای تاخیری کند کار
تقسیم بندی فیوزها از نظر ساختمان
فیوزهای نوع فشنگی
فیوز کت اوت
فصل نهم
ژنراتورهاوحفاظت ژنراتور
برنامه سرویس و نگهداری  دیزل ژنراتور
دوره زمانی  روزانه به هنگام بهره برداری


گزارش کارآموزی بیمارستان
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست