سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
آنتن های مخابراتی

عالی

word 1397 شهریور 16 حجم : 4 مگابایت صفحات : 965500 تومان خرید و دانلود

آنتن های مخابراتی

دانلود پروژه و پایان نامه آماده و کامل آنتن های مخابراتی در قالب نرم افزار word قابل ویراش تعداد صفحات 96

مقدمه :
تاریخچه مختصری در باره ی موضوع تحقیق:
همانطور که می دانید عنوان شبکه در برگیرنده  مفهومی وسیع است که شبکه  چاه های آب  روستایی   ( قنات ها)، شبکه ی نهرها و کانال های آبیاری مزارع، شبکه  آب و فاضلاب شهری، شبکه گاز شهری، شبکه پدافند هوایی و نیز شبکه های کامپیوتری هر کدام به نحوی تداعی کننده مفهوم کلی این کلمه می باشند.
البته واضح است که با توجه به پیشرفت چشمگیر کامپیوتر و تکنولوژی های وابسته به آن جمع آوری، پردازش و توزیع اطلاعات) در دنیای امروز، شبکه های کامپیوتری در تمامی مفاهیم که از شبکه عنوان شد، وارد شده اند، و نرم افزار های کامپیوتری کارهای مدیریت، نظارت و کنترل کلیه شبکه های یاد شده را به عهده گرفته اند. پیوند فرخنده  کامپیوتر و مخابرات اتفاقی بود که هر دو صنعت را دچار تحولات عظیم کرد. اکنون دیگر مفهوم اتاقی با یک کامپیوتر بزرگ به نام « مرکز کامپیوتر» که افراد کارهایشان را به آنجا می آورند، به کلی منسوخ شده است. مدل قدیمی کامپیوتر بزرگی که تمام کارهای محاسباتی سازمان را انجام می دهد، اکنون جای خود را به تعداد زیادی کامپیوتر کوچک متصل به هم داده است. به این سیستم ها شبکه های کامپیوتری (computer netwoks) گفته می شود.
دو کامپیوتر وقتی « به هم متصل اند» که بتوانند با یکدیگر اطلاعات رد و بدل کنند. الزامی نیست که این اتصال از طریق سیم های مسی باشد، فیبرهای نوری، امواج مایکروویو، مادون قرمزو ماهواره های مخابراتی هم می توانند عامل این ارتباط باشند.
در اینجا پس از طرح مساله شبکه های بی سیم، مهمترین مساله بررسی آنتن های قابل استفاده در این شبکه ها می باشد، که در ابتدا لازم می دانیم تاریخچه  مختصری از پیدایش آنتن را نیز در اختیار خوانندگان محترم قرار دهیم.
مبنای نظری آنتن ها بر معادلات ماکسول استوار است. جیمز کلارک ماکسول  (1831-1879) در سال 1864 در حضور انجمن سلطنتی انگلستان نظریه خود را ارائه داد؛ مبنی بر اینکه نور و امواج الکترو مغناطیسی پدیده های فیزیکی یکسانی دارند. همچنین پیش بینی کرد که نور و اختلالات الکترو مغناطیسی را می توان به صورت امواج رونده دارای سرعت برابر توجیه کرد.  در سال 1882 فیزیکدان آلمانی هاینریش هرتز  (1894-1875) با افزایش تحقیقات در این زمینه ادعای ماکسول را در عمل اثبات کرد و نشان داد که امواج الکترو مغناطیسی در فضا منتشر می شود. هرتز، آنتن هایی از نوع دو قطبی و سهموی را نیز ساخت. مهندس برق ایتالیایی مارکونی (1937-1874) نیز یک آنتن استوانه میکروویو در طول موج 23 سانتی متری را ساخت، ولی کارهای بعدیش برای حصول برد مخابراتی بهتر در طول موج های بلند تر بود. فیزیکدان روسی الکساندر پوپوف  (1895-1905) نیز اهمیت کشف امواج رادیویی را توسط هرتز تشخیص داد و یک سال بعد، قبل از مارکونی  شروع به فعالیت کرد. اغلب افتخار کاربرد  اولین آنتن در اولین سیستم رادیویی را در سال 1879 برای ارسال سیگنال از کشتی به ساحل در مسافت 3مایل به او می دهند. در هر حال این مارکونی بود که رادیوی تجارتی را توسعه داد و مخابرات رادیویی را در ماورای اقیانوس اطلس ایجاد کرد. مارکونی را پدر رادیوی آماتور می شناسند. لازمه ارتباط در این سال ها با آنتن محدود به وجود مولدهای سیگنال بود. ساخت مولدهای سیگنال کلایسترونی و مگنترونی ( در حدود یک گیگا هرتز ) باعث شد که آنتن های بوقی توسعه یابند.  در طول جنگ جهانی دوم اولین کوشش ها جهت توسعه آنتن های مدرن برای رادار انجام گرفت، و هم اکنون آنتن های پیشرفته ای جهت ارتباط مایکروویوی و راداری ساخته  می شوند. که آنتن های آرایه فازی از جمله ی این آنتن ها می باشند. که در فصول آتی به آنها خواهیم پرداخت.


فهرست مطالب
عنوان صفحه
پیشگفتار
فصل اول
طرح تحقیق 
تاریخچه مختصری در باره ی موضوع تحقیق 
اهمیت انجام تحقیق
اهداف کلی تحقیق
هدف های ویژه  تحقیق
روش انجام تحقیق
فصل دوم
مبانی آنتن انواع و پارامترهای آن
2_1: تاریخچه
2_2: انواع آنتن ها از نظر کاربرد
الف) آنتن هرتز
ب) آنتن مارکنی
پ) آنتن شلاقی
ت ) آنتن لوزی ( روبیک)
ث) آنتن V معکوس
ج) آنتن ماکروویو
چ) آنتن آستینی
ح) آنتن حلزونی
ذ) آنتن های آرایه ای ARRAY ANTENNA 
2-3 : پارامترهای آنتن 
نمودار پرتو افکنی آنتن ها 
دستگاه مختصات نمایش نمودار پرتو افکنی 
نمودار پرتو افکنی سه بعدی و دو بعدی
نمودار پرتو افکنی درفضای آزاد و در مجاورت زمین
نمودار پرتو افکنی آنتن فرستنده و گیرنده
جهت دهندگی آنتن ها
پهنای شعاع و پهنای شعاع نیم توان
شعاع های فرعی آنتن ها
مقاومت پرتو افکنی  آنتن
امپدانس ورودی آنتن
سطح موثر یا سطح گیرنده آنتن ها 
طول موثر آنتن
پهنای نوار فرکانس آنتن ها 
پلاریزاسیون آنتن ها
پلاریزاسیون خطی 
پلاریزاسیون دایره ای 
پلاریزاسیون بیضوی
ساختمان مکانیکی آنتن ها
اندازه آنتن 
نصب آنتن ها
خطوط انتقال و موج برها برای تغذیه آنتن ها
رسانا  و نارساناهای مورد استفاده در ساختن آنتن ها
محافظت آنتن در برابر عوامل جوی 
فصل سوم 
شبکه های کامپیوتری شبکه های بی سیم
2-1:سخت افزار شبکه
2-1-1: شبکه های ﭘخشیbroadcast network 
2-1-2: شبکه های همتا به همتا peer-to-peer network
2-1-3:شبکه های شخصی personal area network 
2-1-4:شبکه های محلی local area network 
2-1-5:شبکة شهریMtropolitan  Area Network
2-1-6:شبکة گسترده Wide Area Network
2-1-7:شبکة بی سیم wireless network 
2-1-8:شبکة شبکه ها internetwork 
2-2: نرم افزار شبکه 
2-2-1:لایة فیزیکی Physical layer 
2-2-2: زیر لایة نظارت بر دسترسی به رسانة انتقال MAC 
2-2-3:لایة شبکه 
2-2-4:لایة انتقالTransport layer
2-2-5:لایة کاربرد Application layer
2-3: شبکه های محلی بی سیم (802.11) 
2-3-1: ﭘشتة ﭘروتکل 802.11 
2-3-2: لایة فیزیکی در 802.11 
2-4: شبکه های بی سیم باند گسترده 
2-4-1: لایة فیزیکی در 802.16 
فصل چهارم 
آنتن های هوشمند 
 بخش اول 
آنتن های هوشمند در شبکه های بی سیم 
تداخل هم کانال 
اثرات محوشدگی 
4_الف_1: جوانب تکنولوژی سیستم آنتن هوشمند 
4- الف - 2: مدلهای کانال 
4-الف-2-1:مدل لی Lee s Model 
4-الف- 2-2: A Model of Discreteiy Didposed , Uniform set Of Evenly 
4- الف-2-3: مدل ماکروسل Macro cell Model 
4-الف-2-4: مدل باند عریض میکروسلMacrocell Wide Band Model 
3-الف-2-5: Gaussian Wide – sene stionary ,uncorrelated scattering
3-الف-2-6: مدل زاویه دریافت گاوسی Gaussian angle of
4-الف-2-7-: مدل کانال با بردار متغیر زمانی (Time –varying-vector channel model)
4-الف-2-8: مدل شهری واقعی(typical urban (tu/model
4-الف-2-9: مدل شهری بد(Bad urban (Bu) model
4_الف_3:آرایه های هوشمند:آنتن و بهره های مختلف 
انواع آنتن های هوشمند 
4-الف-4:ردیابی وتکنیک های بیم آرایه سوئیچ شده 
4-الف –5: راهبردهای شکل دهی بیم ثابت 
4- الف – 6: پردازش آرایه از طریق شکل دهی بیم 
4 الف 6- 1: الگوریتم های پایه شکل دهی سیگنال 
4- الف-6-2: ترکیب های آرایه ای تنظیمی 
 4-الف –6-3: ترکیب آرایه پرتو سوئیچ شده 
مثال 1-4 
4-الف-7: نکات نتیجه گیری شده 
بخش دوم 
آنتن های آرایه فازی 
4-ب-1:تاریخچه 
4-ب-2: انواع آرایه ها 
4-ب-2-1: آرایه های خطی (Linear Array) 90
4-ب-2-2:آرایه های مسطح (Planar Array) 90
4-ب-3: ویژگی های آرایه فازی 
4-ب-3-1: تکنولوژی شیفت دهنده فاز 
4-ب-3-2:تکنولوژی شیفت دهنده فاز دی الکتریک ولتاژ متغیر 
فصل پنجم 
نتیجه و ﭘیشنهاد 
منابع 

فهرست اشکال
عنوان           صفحه
شکل2.1:آنتنVمعکوس                                                      
شکل 2.2 : آنتن های بوقی مستطیلی. الف- بوق قطاعی صفحه H ؛ ب - بوق قطاعی صفحه
 E ؛ ج- بوق هرمی.                                                                                     
شکل 2.3 :  الف- آنتن دو مخروطی نا محدود ؛ ب- آنتن دو مخروطی محدود            
شکل2.4: الف- پرتو تشعشعی یک آنتن دو مخروطی نامحدود ؛ ب- آنتن دیسک و مخروط      
شکل 2.5 : آنتن حلزونی                                                                                      
شکل 2.6: دستگاه مختصات کروی 
شکل2.7 : نمونه نمودار پرتو افکنی سه بعدی 
شکل 2.8: نمودار پرتو افکنی میدان الکتریکی یک آنتن.                      
شکل2.9: ترتیب آنتن ها در تعیین نمودار پرتو افکنی                                                   
شکل 2.10: نمودار پرتو افکنی یک آنتن عملی.                                                           
شکل2.11: مدار معادل آنتن از نظر پرتو و تلفات                                                         
شکل2.12: آنتن متصل به بار و مدار معادل تونن آن؛ الف: آنتن        ب: مدار معادل            
شکل2.13:آنتن خطی به طول                                                                                                                 
شکل2.14: وضعیت آنتن فرکانس 30 کیلو هرتز                                                         
شکل 1،3: لایه ها و پروتکل ها و واسطه ها                                                                
شکل 3,2:انتقال اطلاعات در یک شبکه 5 لایه                                                            
شکل 3،3: پشته پروتکل 802.11                                                                           
شکل3,4:پشته پروتکلی16,802 51
شکل3,5: محیط انتقال در 802.16.                                                                       
شکل 3,6: فریم ها و برش های زمانی در روش) TDD(Time Division Duplexing
شکل 4.1: مدل لی (ES انتشار دهنده موثر ؛ MU: ایستگاه پایه ؛ AE عنصر آرایه)             
شکل 4.2: یک مجموعه ای انتشار دهنده های یکسان که بطور یکنواخت و مجزا 
 از هم قرار گرفته اند.(ES: انتشار دهنده های موثر، BS: ایستگاه مرکزی)                          
شکل4.3: مدل میکروسل یک کانال بی سیم (BS: ایستگاه مرکزی , MU: واحد متحرک)      
شکل 4.4: کانال بی سیم مدل باند عریض محیط میکروسل:
 (MU, BS منطقه بیضی هستند)                                                                         
شکل 4.5: مدل کانال بی سیم روی یک پرتو دلخواه از انتشار دهنده های بنا نهاده شده است.
 هر انتشار دهنده یک دسته ای ازانتشار دهنده های کوچکتر است.                                   
شکل 4.6: مدل زاویه دریافت گاوسی ویژه یک پرتو یک واحد انتشار دهنده ها:
 انتشار یک سیگنال واحد اصلی است.                                                                      
شکل 4.7: مدلRay leighمربوط به محیط همزیستی انتشار دهنده های محلی
 (local scatterer) و انتشاردهنده های اصلی.                                                         
شکل 4.8:محیط کانال سمتی شهری بد با یک جفت از پرتوهای اولیه و ثانویه                     
شکل4.9: طرح ترکیبی اختلافها به صورت انتخابی بر مبنای بیشترین SNR خروجی
 پایه ریزی شده است.                                                                                          
شکل 4.10: روش ترکیب بر مبنای بیشترین درصد                                       
شکل 4.11: طرح ترکیب بر مبنای بهره مساوی: خروجی مطابق با جمع هم فازها 
از سیگنال های شاخه آرایه می باشد.                                                                       
شکل4.12: ترکیب آنتن هوشمند و بخشهای کنترل سیگنال مربوطه.                                
شکل 4.13: مثالی از یک ماتریس Blass: یک ساختار سه عنصره جهت
 تولید سیم کناری عریض. ماتریس                                                                          
شکل 14،4: تکنیک های شکل دهی بیم؛
 (a): روش پایه باند (b).DOA/los: استراتژی مشخص طراحی.                                     
شکل 4.15: بیم های مستقیم برای یک آنتن هوشمند                                                  
شکل 4.16: ترکیب آرایه سازگار: (a) مدل Applebaum  (b) مدل widrow                  
شکل 4.17: یک پایه دو بیم ماتریس .Butler BMP#1): بیم شکل یافته با پورت ورودی#1) 
شکل:4.18 هیبرید چهار گانه ابتدایی ناشی از کاربرد کاربرد یکTجادویی: یک آرایه دو المانه؛
Tجادویی؛ بیم در برابر پورت های بر انگیخته شده؛و مسیر تاخیر  بهبود یافته از بیم پورت 4.    
شکل 4.19:هیبرید چهارگانه تزویج شده بر مبنای راستا(الف):هیبرید تزویج شده پهلویی؛
(ب)هیبرید تزویج شده عمودی؛S:شکاف تزویج شده در فضای حائل بین دو موجبر؛
و،ML:ظرفیت منطبق شده.                                                                                   
شکل 4.20: ترکیب چهار موقعیت در پرتو قابل سوئیچ برای استفاده در 
ماتریس Butlar: (ps): شیفت دهنده فاز)                                                               
شکل4.21 : نمایش نقش هیبریدچهارگانه در ماتریس Butler چهارالمانی: 
هیبرید یک اختلاف فاز   درجه را در ارسال عرضه می کند.                                            
شکل 4.22:پیاده سازی آنتن هوشمند با سوئیچ قابل برنامه ریزی                                     
شکل 4.23:آرایه خطی.                                                                                        
شکل4.24: آرایه فازی از نوع مسطح.                                                                        
شکل 4.25:آرایه مسطح مستطیلی.                                                                         
شکل 4.26:سوییچ های میکروالکترومکانیکال                                                                
شکل 4.27:شیفت دهنده ی فاز دی الکتریک ولتاژ متغیر                                              آنتن های مخابراتی
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست