سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
تمارین درس محاسبات عددی (کدهای نوشته شده در متلب)

عالی

doc 1397 شهریور 16 حجم : 6 مگابایت3000 تومان خرید و دانلود

تمارین درس محاسبات عددی (کدهای نوشته شده در متلب)

محاسبه مدول الاستیسیته بر اساس کرنش، محاسبه تنش برشی و نرمال و تعیین تغییر طول میله

1. برنامه ای بنویسید که برای هر کرنش طبق نمودار زیر مدول الاستیسیته را محاسبه کرده و به عنوان خروجی بدهد. سعی کنید از کمترین مقدار IF استفاده کنید.

2. برنامه ای بنویسید که به ازای انواع نیروها (پیچشی- خمشی- برشی- عمودی) تنش‌‌های برشی و نرمال را در نقاط مختلف مقطع یک تیر دایره‌ای حساب کند.

3. میله ای دوار از جنس بسیار نرم را در نظر بگیرید که وزنه ای به آن متصل است و با سرعت زاویه ای معلومی دوران می کند.در اثر این چرخش, این میله تغییر طول می دهد و چگالی و شعاع آن به صورت تابعی از فاصله می شود.در بخش اول و دوم المان های خود را به صورت صفحات عمود بر محور میله در نظر بگیرید و فاصله هر نقطه از المان از محور چرخش را برابر با فاصله مرکز المان تا محور فرض کنید.

تمارین درس محاسبات عددی (کدهای نوشته شده در متلب)
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست