سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
پروِژه درس سازه های بتن آرمه

عالی

doc 1397 شهریور 16 صفحات : 253000 تومان خرید و دانلود

پروِژه درس سازه های بتن آرمه

بررسی آسیب پذیری و نیاز مقاوم سازی سازه های بتن آرمه در آئین نامه های 2800 جدید و قدیم

چکیده
با توجه به عدم پیش بینی زمانی زلزله و برآورد تقریبی شدت تخریب آنها ، به طور ادواری آئین نامه های زلزله تحت بازنگری قرار گرفته و ضوابط جدیدی برای طرح ساختمانها ارائه می گردد در نتیجه ساختمانهای موجود ممکن است ضوابط جدید آئین نامه های بازنگری شده را نتوانند ارضا کنند و نیاز به مقاوم سازی جهت مقابله با نیروی زلزله داشته باشند. بدین منظور برای مقایسه آسیب پذیری ساختمانهای بتن آرمه طرح شده با آئین نامه های 2800 جدید و 2800 قدیم ایران بررسی نیاز مقاوم سازی آنها ساختمانهای بتنی با سیستمهای مختلف قاب خمشی و قاب خمشی با دیوار برشی با شکل پذیری (معمولی و متوسط و زیاد)  در آئین نامه های فوق اعم از ساختمانهای با دیوار برشی و بدون دیوار برشی با پلان10 با آئین نامه های فوق طراحی شده اند و بدلیل رفتار غیر خطی ساختمانها به هنگام ، 8 ، 5 ، متعارف و با تعداد طبقات 3وقوع زمین لرزه بر روی آنها آنالیز دینامیکی غیر خطی با استفاده از برنامه DARC I صورت گرفته و سپس شاخص خسارت که بنا به تعریف عبارت است از نسبت تغییر شکل اعضاء تحت بار زمین لرزه به تغییر شکل نهایی آنها تحت بارگذاری یکنواخت ، با در نظر گرفتن اثر کاهش مقاومت و اتلاف انرژی در حلقه های هیسترزیس ، با یکدیگر مقایسه شده اند . نتایج این بررسی ها نشان می دهد ساختمان های با قاب خمشی بدون دیوار برشی با سیستم شکل پذیری زیاد طرح شده در هردو آئین نامه جدید و قدیم در شتاب های بزرگ زمین لرزه دچار خسارت سازه ای زیاد می شوند و بدلیل تغییر مکان بسیار زیاد ساختمانهای 8 و 10 طبقه طرح شده با آئین نامه قدیم بخصوص در شتاب های بزرگ زمین لرزه نسبت به آئین نامه جدید نیاز به مقاوم سازی این سازه ها احساس می شود .

پروِژه درس سازه های بتن آرمه
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست