سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
اقدام پژوهی چگونه می توانم اشکالات املایی دانش آموزن را کاهش دهم

عالی

word 1397 شهریور 17 صفحات : 303000 تومان خرید و دانلود

اقدام پژوهی چگونه می توانم اشکالات املایی دانش آموزن را کاهش دهم

دانلود طرح اقدام پژوهی چگونه می توانم اشکالات املایی دانش آموزن را کاهش دهم در قالب word قابل ویرایش تعداد صفحات 30

چکیده:
املا نویسی یکی ازمهارت های پیچیده ،مهم واساسی زبان است .چراکه دراین عمل 4مهارت زبانی یعنی گوش دادن ،صحبت کردن ،خواندن ونوشتن درگیرمی شود.(آموزش ابتدایی-40)
باتوجه به این امرمشاهده کردم که دانش آموزم سارینا احمدی دردرس املا مشکل دارد وکلمات بسیاری راغلط می نویسد.
می خواهم با این پژوهش به اهدافی برسم .ازجمله:
1-مهارت نوشتن را دردانش آموز افزایش دهم .2-علاقه مندی وی را به درس املا افزایش دهم.
سؤالهایی که با توجه به اهدافم به ذهنم خطور می کندشامل :
1-آیا نارسا نویسی درمشکل املایی مؤثر است؟2-آیا ضعف درحافظه دیداری وتمیز دیداری می تواند درایجاد مشکل مؤثرباشد؟3-آیا حساسیت شنوایی می تواند درمشکل املایی تاَثیرگزارباشد؟باتوجه به سؤالها ازطریق سایت های مرتبط ،کتب مربوط وهمکاران سعی نمودم علت رابیابم که می تواند شامل :
1-ناهماهنگی چشم وحرکت دست  2-عدم هماهنگی حواس دیداری –شنیداری وحرکتی 3-عدم تمرین وتکرار حروف همصدا توسط دانش آموز و...باشد.
با توجه به مطالعاتم روشهایی برای کاهش مشکل ارائه می دهم امید مثمر ثمر باشد:1-به وضعیت دانش آموز درنشستن دقت نماییم .2-ازانواع اسباب بازیهای آموزشی مربوط به حافظه مثل دومینو استفاده نماییم .3-دیکته چند نفررابرای تصحیح دراختیاردانش آموز قراردهیم تا آنها راتصحیح نماید.و...
درصورتی که بتوانیم همه مراحل را به نحو مطلوب وبا همکاری مسئولین مدرسه واولیا دانش آموزانجام دهیم به طورحتم به نتایج مطلوبی دست می یابیم.
پیشنهادی که دراین پژوهش مطرح است اینکه :
حتما"قبل از هراقدامی پرونده دانش آموزمورد بررسی قرارگیرد.
جلسه با اولیا دانش آموز گذاشته شود .
وسعی گردد با انجام فعالیت های مناسب اعتماد به نفس  دانش آموزراافزایش دهیم. .


فهرست مطالب:
1-مقدمه .........................................................................1
- تعریف املا................................................................1
- اهمیت املا..............................................................2
- مشکل ضعف املا....................................................2
- انگیزه محقق..........................................................3
- اهداف........................................................................5
- 2-توصیف وضع موجود....................................................5
- پژوهشگر.................................................................5
- محیط پژوهش...........................................................5
- مورد پژوهش ...........................................................7
3- بیان مسئله ..........................................................7
4-. شواهد 1.............................................................8
5-گرد آوری اطلاعات (1)..............................................9
علل مشکلات وضعف دانش آموزان دردرس املا ...............9
- علل نارسا نویسی ..................................................9
- علل ضعف درحافظه دیداری ......................................10
 -علل  ضعف درتمیز دیداری ........................................11
- حساسیت شنوایی ................................................11
- عدم دقت وتوجه ....................................................11
6-سؤالات پژوهشی .................................................12
7- گرد آوری اطلاعات (2)............................................13
-راه حل های احتمالی برای حل مشکل .......................13
- برای ترمیم ودرمان نارسانویسی ..............................13
- درمان ضعف درحافظه دیداری ..................................13
- ترمیم حساسیت شنوایی ......................................15
- درمان عدم دقت وتوجه ..........................................15
8- نحوه اجرای راه حل .............................................16
- گام اول ........................................................16
- گام دوم ......................................................16
- گام سوم .....................................................17
- گام چهارم ...................................................17
9- نحوه اجرای راه حل اصلی  ونظارت بر آن ..............17
10- شواهد (2)...................................................19
11- نتیجه گیری .................................................20
-نتیجه................................................................20
12- پیشنهادات .................................................21
- پبشنهاد به همکاران ..................................21
- پیشنهاد به اولیا ........................................22
- پیشنهاد به مدیر مدرسه ............................22
13- منابع ........................................................23
14- ضمائم...............................................اقدام پژوهی چگونه می توانم اشکالات املایی دانش آموزن را کاهش دهم
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست