سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
پروژه آمار بیمارستان با تمام نمودارها و جدول ها

عالی

word 1397 شهریور 17 صفحات : 173000 تومان خرید و دانلود

پروژه آمار بیمارستان با تمام نمودارها و جدول ها

دانلود پروژه آمار بیمارستان با تمام نمودارها و جدول ها - پروژه ی آماری که برای شما عنایت گردیده شامل است از تعداد سن افرادی که در بیمارستان 22 بهمن شهرستان نیشابور طی حادثه ای مجروح و یا بطور تصادفی زخمی شده اند.

دانلود پروژه آمار بیمارستان با تمام نمودارها و جدول ها


این فایل با فرمت Word و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می‌باشد

خلاصه و فهرست کلی:

پروژه ی آماری که برای شما عنایت گردیده شامل است از تعداد سن افرادی که در بیمارستان 22 بهمن شهرستان نیشابور طی حادثه ای مجروح و یا بطور تصادفی زخمی شده اند.

همان طور که ملاحظه می شود سن یک متغیر کمی پیوسته است این پروژه در مورد کتاب آمار سال دوم دبیرستان «نظری» و همه ی مواردی که یاد می شود و در این تحقیق نوشته می شود مطابق روابط و موضوعات این کتاب درسی می باشد.

در این بحث نمونه هایی از عواملی که در زیر مورد بحث است آمده است:

1ـ دسته بندی داده ها و جدول فراوانی آنها

2ـ نمودار داده ها

3ـ شاخص های مرکزی

4ـ شاخص های پراکندگی

     

سرفصل های مقاله:

مقدمه

رسم جدول فراوانی و حدود دسته با مرکز دسته

تشکیل جدول فراوانی با : فراوانی دسته، فراوانی نسبی، درصد فراوانی نسبی

رسم جدول فراوانی داده ها = فراوانی مطلق، فراوانی دسته، حدود دسته ها

نمودارها و تحلیل داده ها

نمودار میله ای

نمودار مستطیلی

نمودار چند بر فراوانی

نمودار دایره ای

نمودار ساقه و برگ

نمودار جعبه ای

شاخص های مرکزی

میانگین

شاخص های پراکندگی

واریانس

انحراف معیار

ضریب تغییرات

تعداد صفحات : ۱6 صفحه - فرمت فایل :ورد (word)پروژه آمار بیمارستان با تمام نمودارها و جدول ها
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست