سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
اعجاز تشریعی قرآن

عالی

word 1397 شهریور 17 صفحات : 263000 تومان خرید و دانلود

اعجاز تشریعی قرآن

یکی از ابعاد گسترده اعجاز قرآن کریم حوزه تشریعات است. به این معنا که احکام شرعی قرآن دارای ویژگی هایی می باشد. که هیچ بشری قادر به عرضه هم آوردی برای آن نیست.

فهرست مطالب
عنوان      صفحه 
مقدمه 
اعجاز تشریعی قرآن
شریعت
ابعاد اعجاز قرآن 
ریشه تاریخی اعجاز قرآن
ویژگی های تشریعات قرآن 
یکم – فقدان تناقض میان قوانین قرآن          
  رفع شبهه 
  پاسخ شبهه 
دوّم – سازگاری قوانین قرآن با عقل 
سوّم – سازگاری قوانین قرآن با فطرت          
چهارم – توافق قوانین قرآن با علم
پنجم – جامعیت قرآن  کریم  
ششم – عرضه و نهادینه شدن قوانین قرآن در مدت بسیار کوتاه
منابع و مآخذ 


 اعجاز تشریعی قرآن: 
یکی از ابعاد گسترده اعجاز قرآن کریم حوزه تشریعات است. به این معنا که احکام شرعی قرآن دارای     ویژگی هایی می باشد. که هیچ بشری قادر به عرضه هم آوردی برای آن نیست. 
اعجاز: 
از ماده عجز در اصل به معنی تاخّر است. لکن بعدها به ناتوانی (در مقابل قدرت) اطلاق شد. اعجاز از باب افعال به معنی ناتوان ساختن می باشد- (( اعجزتُ فلاناً ای جعلتهُ )) او را ناتوان کردم. 
اعجاز در اصطلاح: 
(( المعجزهُ امرٌ خارقُ العادهِ مقرونٌ بالتّحدی، سالمٌ عن المعارضهِ )).  معجزه امر خارق العاده ای است. همراه با تحدّی که معارضی ندارد. آیت الله معرفت (ره) پس از ذکر این تعریف افزوده است. خداوند این امر خارق العاده را به دست انبیاء به وجود آورده است. تا دلیلی بر صدق نبوت آن ها باشد.   
دو معنی ناتوان ساختن: 
1 – توانایی کسی قهراً از وی سلب شود و او به عجز درآید. 
2 – کاری انجام گیرد که دیگران از انجام و یا هم آوردی با آن عاجز باشند، بدون اقدام منفی درباره آنان. 

اعجاز تشریعی قرآن
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست