سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
کنترل توان راکتیو شبکه قدرت به وسیله خازن و جبران کننده

عالی

word 1397 شهریور 21 حجم : 3 مگابایت صفحات : 1146500 تومان خرید و دانلود

کنترل توان راکتیو شبکه قدرت به وسیله خازن و جبران کننده

پایان نامه ای که در ادامه برای دانلود آماده شده است ، در مورد نقش و اهمیت کنترل توان راکتیو در شبکه های قدرت علی الخصوص خطوط انتقال و فوق توزیع بحث شده است.پایان نامه حاضر در پنج فصل تنظیم شده است که در فصل اول در مورد جبران بار و بارهایی که به جبران سازی نیاز دارند و اهداف جبران بار و جبران کننده

شرح مختصر پروژه : پایان نامه ای که در ادامه برای دانلود آماده شده است ، در مورد نقش و اهمیت کنترل توان راکتیو در شبکه های قدرت علی الخصوص خطوط انتقال و فوق توزیع بحث شده است.پایان نامه حاضر در پنج فصل تنظیم شده است که در فصل اول در مورد جبران بار و بارهایی که به جبران سازی نیاز دارند و اهداف جبران بار و جبران کننده های اکتیو و پاسیو و از انواع اصلی جبران کننده ها و جبران کننده های استاتیک بحث شده است و در فصل دوم در مورد وسایل تولید قدرت راکتیو بحث گردیده و درمورد خازنها و ساختمان آنها و آزمایش های انجام شده روی آنها بحث گردیده است و  در فصل سوم در مورد خازنهای سری و کاربرد آنها در مدارهای فوق توزیع و ظرفیت نامی آنها اشاره شده است و در فصل چهارم در مورد جبران کننده های دوار شامل ژنراتورها و کندانسورها و موتورهای سنکرون صحبت شده است و در فصل پنجم  ترجمه متن انگلیسی که از سایتهای اینترنتی در مورد خازنهای سری می باشد که در مورد UPFC می باشد.

توان راکتیو یکی از مهمترین عواملی است که در طراحی و بهره برداری از سیستم های قدرت AC منظور می گردد علاوه بر بارها اغلب عناصر یک شبکه مصرف کننده توان راکتیو هستند بنابراین باید توان راکتیو در بعضی نقاط سیستم تولید و سپس به محل‌های موردنیاز منتقل شود.همانطوری که ملاحظه می شود توازن قدرت راکتیو در سیستم تضمینی بر ثابت بودن ولتاژ و کنترل قدرت راکتیو به منزله کنترل ولتاژ می باشد.

روش های کلی کنترل توان راکتیو :
به طور کلی کنترل قدرت راکتیو ولتاژ از سه روش اصلی زیر انجام می گیرد.
۱- با تزریق قدرت راکتیو  سیستم توسط جبران کننده هائی که به صورت موازی متصل می شوند مانند خازن- راکتیو کندانسور کردن و جبران کننده های استاتیک
۲- با جابجا کردن قدرت راکتیو  در سیستم توسط ترانسفورماتورهای متغیر ازقبیل پی و تقویت کننده ها
۳- از طریق کم کردن راکتانس القائی خطوط انتقال با نصب خازن سری


فهرست مطالب پروژه :
چکیده
فصل ۱- جبران سازی بار
مقدمه
۱-۱-اهداف درجبران بار
۱-۲-جبران کننده ایده ال
۱-۳-ملا حظات عملی
۱-۳-۱-بارهائیکه به جبران سازی نیاز دارند
۱-۴-مشخصا ت یک جبران کننده بار
۱-۵-تئوری اسا سی جبران
۱-۵-۱-اصلاح ضریب توان و تنظیم ولتاژ در سیستم تکفاز
۱-۵-۲-ضریب توان و اصلاح آن
۱-۶- بهبود ضریب توان
۱-۷-جبران برای ضریب توان واحد
۱-۸-تئوری کنترل توان راکتیو در سیستم های انتقال الکتریکی در حالت ماندگار
۱-۹-نیازمندیهای اساسی در انتقال توان AC
۱-۱۰-خطوط انتقال جبران نشده
۱-۱۰-۱-پارامتر های الکتریکی
۱-۱۱-خط جبران نشده در حالت بارداری
۱-۱۱-۱-اثر طول خط   توان بار و ضریب توان بر ولتاژ و توان راکتیو
۱-۱۲-جبران کننده های اکتیو و پاسیو
۱-۱۳-اصول کار جبران کننده های استاتیک
۱-۱۳-۱-موارد استعمال جبران کننده ها
۱-۱۳-۲-مشخصا ت جبران کننده های استاتیک
۱-۱۴-انواع اصلی جبران کننده
۱-۱۵-TCRهمراه با خازنهای موازی
فصل ۲-وسایل تولید قدرت راکتیو
۲-۱-مقدمه
۲-۲-وسایل تولید قدرت راکتیو
۲-۳-ساختمان خازن ها
۲-۴-محل نصب خازن
۲-۵-اتصال مجموعه خازنی
۲-۶-حفاظت مجموعه خازنی
۲-۷-اشکالات مخصوص خازنهای موازی و شرایط آنها
۲-۷-۱-جریان لحظه ای اولیه Inruch current
۲-۷-۲-استفاده از راکتور برای محدود کردن جریان لحظه ای اولیه
۲-۷-۳-هارمونیکها
۲-۷-۴-قوس مجدد در دیژنکتورها
۲-۷-۵-تخلیه Discharge
۲-۷-۶-تهویه
۲-۷-۷-ولتاژ کار
۲-۷-۸-کلیدهای کنترل خارجی (دیژنکتور)
۲-۷-۹-کنترل خودکار خازنها
۲-۸-آزمایش خازنها
۲-۸-۱-آزمایش نمونه ای
۲-۸-۲-آزمایش های جاری
۲-۹-اطلاعاتی که در زمان سفارش و یا خرید به سازنده باید داده شود
فصل ۳- خازن های سری
مقدمه
تاریخچه
۳-۱-خازن های سری
۳-۱-۱-طراحی تجهیزات
۳-۱-۲-واحدهای خازن
۳-۲-حفاظت با فیوز
۳-۳-فاکتورهای جبران سازی
۳-۴-وسایل حفاظتی
۳-۵-روش های وارد کردن مجدد خازن
۳-۶-اثرات رزونانس با خازنهای سری
۳-۷-خازن های سری
۳-۷-۱- کاربرد خازن های سری (متوالی)
۳-۷-۲-کاربرد خازن های متوالی در مدارهای فوق توزیع
۳-۷-۳-ظرفیت نامی خازن
۳-۷-۴-کاربرد در مدارهای تغذیه کننده های فشار متوسط
فصل ۴-جبران کننده های دوار
۴-۱-مقدمه
۴-۲-جبران کننده های دوار
۴-۲-۱-ژنراتورهای سنکرون
۴-۲-۲-کندانسورهای سنکرون
۴-۲-۳-موتورهای سنکرون
۴-۳-خازن ها
۴-۳-۱-کلیات
۴-۳-۲-مبانی قدرت راکتیو
۴-۳-۳-اندازه گیری قدرت راکتیو و ضریب قدرت
۴-۴-تعیین قدرت خازن
۴-۴-۱-بهای قدرت راکتیو مصرفی
۴-۴-۲-کاهش تلفات ناشی از اصلاح ضریب قدرت
۴-۴-۳-مصارف جدید (اضافی) که می توان به پست ها، کابل ها و ترانسفورماتورها متصل نمود
۴-۴-۴-انتقال اقتصادی تر قدرت در یک سیستم برق رسانی جدید
۴-۴-۵-خازن های مورد نیاز جهت کنترل ولتاژ
۴-۴-۶-راه اندازی آسان تر ماشین های بزرگ
۴-۵-نکاتی پیرامون نصب خازن
۴-۶-جبران کننده ها
۴-۶-۱-جبران کننده مرکزی
۴-۶-۲-جبران کننده گروهی
۴-۶-۳-جبران کننده انفرادی
۴-۷-بانک های خازن اتوماتیک
فصل ۵- ترجمه متن انگلیسی
۵-۱-TCSC
۵-۲-مدل سرنگی ( اینجکش )
۵-۳-کاربرد ابزار FACTS در جریان برق
۵-۴-نتایج
۵-۵-تغییر دهنده فاز
۵-۶-نتایج
۵-۷-کنترلگر جریان برق یکنواخت
۵-۷-۱-مدل سرنگی UPFC
۵-۷-۲-نتایج
۵-۸-شبکه هالکنترل توان راکتیو شبکه قدرت به وسیله خازن و جبران کننده
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست