سیما فایلدانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
سیما فایل
پیشنهاد ما

سوالات استخدامی نمونه سوال پیام نور پروژه کارآفرینی گزارش کارآموزی آزمون آزمایشی دانلود پاورپوینت
کنترل توان راکتیو شبکه قدرت به وسیله خازن و جبران کننده
1 1 1 1 1
عالی
word
1397 شهریور 21
حجم : 3 مگابایت
صفحات : 114
6500 تومان
خرید و دانلود

کنترل توان راکتیو شبکه قدرت به وسیله خازن و جبران کننده


پایان نامه ای که در ادامه برای دانلود آماده شده است ، در مورد نقش و اهمیت کنترل توان راکتیو در شبکه های قدرت علی الخصوص خطوط انتقال و فوق توزیع بحث شده است.پایان نامه حاضر در پنج فصل تنظیم شده است که در فصل اول در مورد جبران بار و بارهایی که به جبران سازی نیاز دارند و اهداف جبران بار و جبران کننده

شرح مختصر پروژه : پایان نامه ای که در ادامه برای دانلود آماده شده است ، در مورد نقش و اهمیت کنترل توان راکتیو در شبکه های قدرت علی الخصوص خطوط انتقال و فوق توزیع بحث شده است.پایان نامه حاضر در پنج فصل تنظیم شده است که در فصل اول در مورد جبران بار و بارهایی که به جبران سازی نیاز دارند و اهداف جبران بار و جبران کننده های اکتیو و پاسیو و از انواع اصلی جبران کننده ها و جبران کننده های استاتیک بحث شده است و در فصل دوم در مورد وسایل تولید قدرت راکتیو بحث گردیده و درمورد خازنها و ساختمان آنها و آزمایش های انجام شده روی آنها بحث گردیده است و  در فصل سوم در مورد خازنهای سری و کاربرد آنها در مدارهای فوق توزیع و ظرفیت نامی آنها اشاره شده است و در فصل چهارم در مورد جبران کننده های دوار شامل ژنراتورها و کندانسورها و موتورهای سنکرون صحبت شده است و در فصل پنجم  ترجمه متن انگلیسی که از سایتهای اینترنتی در مورد خازنهای سری می باشد که در مورد UPFC می باشد.

توان راکتیو یکی از مهمترین عواملی است که در طراحی و بهره برداری از سیستم های قدرت AC منظور می گردد علاوه بر بارها اغلب عناصر یک شبکه مصرف کننده توان راکتیو هستند بنابراین باید توان راکتیو در بعضی نقاط سیستم تولید و سپس به محل‌های موردنیاز منتقل شود.همانطوری که ملاحظه می شود توازن قدرت راکتیو در سیستم تضمینی بر ثابت بودن ولتاژ و کنترل قدرت راکتیو به منزله کنترل ولتاژ می باشد.

روش های کلی کنترل توان راکتیو :
به طور کلی کنترل قدرت راکتیو ولتاژ از سه روش اصلی زیر انجام می گیرد.
۱- با تزریق قدرت راکتیو  سیستم توسط جبران کننده هائی که به صورت موازی متصل می شوند مانند خازن- راکتیو کندانسور کردن و جبران کننده های استاتیک
۲- با جابجا کردن قدرت راکتیو  در سیستم توسط ترانسفورماتورهای متغیر ازقبیل پی و تقویت کننده ها
۳- از طریق کم کردن راکتانس القائی خطوط انتقال با نصب خازن سری


فهرست مطالب پروژه :
چکیده
فصل ۱- جبران سازی بار
مقدمه
۱-۱-اهداف درجبران بار
۱-۲-جبران کننده ایده ال
۱-۳-ملا حظات عملی
۱-۳-۱-بارهائیکه به جبران سازی نیاز دارند
۱-۴-مشخصا ت یک جبران کننده بار
۱-۵-تئوری اسا سی جبران
۱-۵-۱-اصلاح ضریب توان و تنظیم ولتاژ در سیستم تکفاز
۱-۵-۲-ضریب توان و اصلاح آن
۱-۶- بهبود ضریب توان
۱-۷-جبران برای ضریب توان واحد
۱-۸-تئوری کنترل توان راکتیو در سیستم های انتقال الکتریکی در حالت ماندگار
۱-۹-نیازمندیهای اساسی در انتقال توان AC
۱-۱۰-خطوط انتقال جبران نشده
۱-۱۰-۱-پارامتر های الکتریکی
۱-۱۱-خط جبران نشده در حالت بارداری
۱-۱۱-۱-اثر طول خط   توان بار و ضریب توان بر ولتاژ و توان راکتیو
۱-۱۲-جبران کننده های اکتیو و پاسیو
۱-۱۳-اصول کار جبران کننده های استاتیک
۱-۱۳-۱-موارد استعمال جبران کننده ها
۱-۱۳-۲-مشخصا ت جبران کننده های استاتیک
۱-۱۴-انواع اصلی جبران کننده
۱-۱۵-TCRهمراه با خازنهای موازی
فصل ۲-وسایل تولید قدرت راکتیو
۲-۱-مقدمه
۲-۲-وسایل تولید قدرت راکتیو
۲-۳-ساختمان خازن ها
۲-۴-محل نصب خازن
۲-۵-اتصال مجموعه خازنی
۲-۶-حفاظت مجموعه خازنی
۲-۷-اشکالات مخصوص خازنهای موازی و شرایط آنها
۲-۷-۱-جریان لحظه ای اولیه Inruch current
۲-۷-۲-استفاده از راکتور برای محدود کردن جریان لحظه ای اولیه
۲-۷-۳-هارمونیکها
۲-۷-۴-قوس مجدد در دیژنکتورها
۲-۷-۵-تخلیه Discharge
۲-۷-۶-تهویه
۲-۷-۷-ولتاژ کار
۲-۷-۸-کلیدهای کنترل خارجی (دیژنکتور)
۲-۷-۹-کنترل خودکار خازنها
۲-۸-آزمایش خازنها
۲-۸-۱-آزمایش نمونه ای
۲-۸-۲-آزمایش های جاری
۲-۹-اطلاعاتی که در زمان سفارش و یا خرید به سازنده باید داده شود
فصل ۳- خازن های سری
مقدمه
تاریخچه
۳-۱-خازن های سری
۳-۱-۱-طراحی تجهیزات
۳-۱-۲-واحدهای خازن
۳-۲-حفاظت با فیوز
۳-۳-فاکتورهای جبران سازی
۳-۴-وسایل حفاظتی
۳-۵-روش های وارد کردن مجدد خازن
۳-۶-اثرات رزونانس با خازنهای سری
۳-۷-خازن های سری
۳-۷-۱- کاربرد خازن های سری (متوالی)
۳-۷-۲-کاربرد خازن های متوالی در مدارهای فوق توزیع
۳-۷-۳-ظرفیت نامی خازن
۳-۷-۴-کاربرد در مدارهای تغذیه کننده های فشار متوسط
فصل ۴-جبران کننده های دوار
۴-۱-مقدمه
۴-۲-جبران کننده های دوار
۴-۲-۱-ژنراتورهای سنکرون
۴-۲-۲-کندانسورهای سنکرون
۴-۲-۳-موتورهای سنکرون
۴-۳-خازن ها
۴-۳-۱-کلیات
۴-۳-۲-مبانی قدرت راکتیو
۴-۳-۳-اندازه گیری قدرت راکتیو و ضریب قدرت
۴-۴-تعیین قدرت خازن
۴-۴-۱-بهای قدرت راکتیو مصرفی
۴-۴-۲-کاهش تلفات ناشی از اصلاح ضریب قدرت
۴-۴-۳-مصارف جدید (اضافی) که می توان به پست ها، کابل ها و ترانسفورماتورها متصل نمود
۴-۴-۴-انتقال اقتصادی تر قدرت در یک سیستم برق رسانی جدید
۴-۴-۵-خازن های مورد نیاز جهت کنترل ولتاژ
۴-۴-۶-راه اندازی آسان تر ماشین های بزرگ
۴-۵-نکاتی پیرامون نصب خازن
۴-۶-جبران کننده ها
۴-۶-۱-جبران کننده مرکزی
۴-۶-۲-جبران کننده گروهی
۴-۶-۳-جبران کننده انفرادی
۴-۷-بانک های خازن اتوماتیک
فصل ۵- ترجمه متن انگلیسی
۵-۱-TCSC
۵-۲-مدل سرنگی ( اینجکش )
۵-۳-کاربرد ابزار FACTS در جریان برق
۵-۴-نتایج
۵-۵-تغییر دهنده فاز
۵-۶-نتایج
۵-۷-کنترلگر جریان برق یکنواخت
۵-۷-۱-مدل سرنگی UPFC
۵-۷-۲-نتایج
۵-۸-شبکه هال

کنترل توان راکتیو شبکه قدرت به وسیله خازن و جبران کننده
ایمیل * موبایل *

دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

محصولات خاص


 • pdf & doc ویژه

  نمونه سوال درس هیدرولوژی

  نمونه سوال درس هیدرولوژی

  مجموعه سوالات امتحانی هیدرولوژی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

 • pdf ویژه

  نمونه سوال درس هیدرولیک

  نمونه سوال درس هیدرولیک

  سری سوالات درس هیدرولیک کانال های باز (بدون حل)

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات استخدامی شرکت نفت پاسارگاد

  دانلود سوالات استخدامی شرکت نفت پاسارگاد

  دانلود سوالات آزمون استخدامی شرکت نفت پاسارگاد در سال 1394 بهمراه پاسخنامه

 • pdf ویژه

  دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی نیروی دریایی ارتش 97

  دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی نیروی دریایی ارتش 97

  این بسته شامل سوالات پرتکرار ادوار گذشته استخدامی و محتویات آن بر اساس سرفصل ها و دروس اعلام شده برای آزمون بوده و به همراه عین دفترچه آزمون و سوالات دوره های گشته آزمون استخدامی ارتش جهت دانلود قرار گرفته است

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات کامل آیین نامه راهنمایی رانندگی

  نمونه سوالات کامل آیین نامه راهنمایی رانندگی

  دانلود نمونه سوالات کامل آیین نامه راهنمایی رانندگی

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک سینا 96

  نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک سینا 96

  سوالات استخدامی بانک سینا را می توانید از همیاردانشجو با بیشترین تعداد سوال و کیفیتی بی نظیر،در نظر گرفتن تمامی مواد آزمونی معرفی شده دانلود نمائید

 • doc ویژه

  نمونه سوال درس بناهای آبی

  نمونه سوال درس بناهای آبی

  مسائل حل شده درس بناهای آبی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

 • pdf ویژه

  نمونه سوال درس اقتصاد مهندسی

  نمونه سوال درس اقتصاد مهندسی

  نمونه سوالات درس اقتصاد مهندسی + حل تشریحی (دانشگاه امیرکبیر )

 • jpg ویژه

  نمونه سوال درس مهندسی زلزله

  نمونه سوال درس مهندسی زلزله

  5 تمرین حل شده درس مهندسی زلزله (دانشگاه امیرکبیر)

 • pdf ویژه

  دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک انصار

  دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک انصار

  دانلود نمونه سوالات عمومی وتخصصی استخدامی بانک انصار را می توانید از همیاردانشجو با بیشترین تعداد سوال و کیفیتی بی نظیر،در نظر گرفتن تمامی مواد آزمونی معرفی شده دانلود نمائید.

 • pdf ویژه

  دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک صنعت ومعدن

  دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک صنعت ومعدن

  دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک صنعت ومعدن را می توانید از همیاردانشجو با بیشترین تعداد سوال و کیفیتی بی نظیر،در نظر گرفتن تمامی مواد آزمونی معرفی شده دانلود نمائید.

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک مسکن

  نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک مسکن

  سوالات استخدامی بانک مسکن را می توانید از همیاردانشجو با بیشترین تعداد سوال و کیفیتی بی نظیر،در نظر گرفتن تمامی مواد آزمونی معرفی شده دانلود نمائید.بانک سوالات استخدامی بانک مسکن از جمله قدیمی ترین بانک ها است که همه ساله داوطلبان زیادی جهت شرکت در آزمون های استخدامی آن که از طریق جراید و...

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک کشاورزی

  نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک کشاورزی

  سوالات استخدامی بانک کشاورزی را می توانید از همیاردانشجو با بیشترین تعداد سوال و کیفیتی بی نظیر،در نظر گرفتن تمامی مواد آزمونی معرفی شده دانلود نمائید.بانکسوالات استخدامی بانک کشاورزی از جمله قدیمی ترین بانک ها است که همه ساله داوطلبان زیادی جهت شرکت در آزمون های استخدامی آن که از طریق جراید و اعلا

 • pdf ویژه

  دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک صادرات ایران

  دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک صادرات ایران

  سوالات استخدامی بانک صادرات ایران را می توانید از همیاردانشجو با بیشترین تعداد سوال و کیفیتی بی نظیر،در نظر گرفتن تمامی مواد آزمونی معرفی شده دانلود نمائید.بانک سوالات استخدامی بانک صادرات از جمله قدیمی ترین بانک ها است که همه ساله داوطلبان زیادی جهت شرکت در آزمون های استخدامی آن که از طریق جراید و

 • PDF ویژه

  سوالات آزمون استخدامی بانک ملت

  سوالات آزمون استخدامی بانک ملت

  سوالات استخدامی بانک ملت را می توانید از همیاردانشجو با بیشترین تعداد سوال و کیفیتی بی نظیر،در نظر گرفتن تمامی مواد آزمونی معرفی شده دانلود نمائید.بانک سوالات استخدامی بانک ملت از جمله قدیمی ترین بانک ها است که همه ساله داوطلبان زیادی جهت شرکت در آزمون های استخدامی آن که از طریق ...

 • pdf ویژه

  سوالات آزمون استخدامی رشته حقوق

  سوالات آزمون استخدامی رشته حقوق

  سوالات تخصصی استخدامی رشته حقوق

 • docx ویژه

  نمونه سوالات آزمون استخدامی پتروشیمی

  نمونه سوالات آزمون استخدامی پتروشیمی

  این محصول ویژه علاوه بر سوالات استاندارد و پرتکرار پیشنهادی سایت همیار دانشجو حاوی عین نمونه سوالات پتروشیمی ها و شرکت نفت و گاز و پالایش همراه با ذکر سال آزمون برگزار شده در کنار هر سوال می باشد. (مربوط به سال های ٨٢ و ٨٣ و ٨۴ و ٨۵ و ٨۶ و ٨٧ و ٨٩)

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات مصاحبه حضوری وزارت نیرو

  نمونه سوالات مصاحبه حضوری وزارت نیرو

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در آزمون استخدامی وزارت نیرو سال94 شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند.

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات مصاحبه حضوری بانک مرکزی

  نمونه سوالات مصاحبه حضوری بانک مرکزی

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در آزمون استخدامی بانک مرکزی سال 94 شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند.

 • docx ویژه

  نمونه سوالات ورودی دانشگاه افسری امام حسین 97

  نمونه سوالات ورودی دانشگاه افسری امام حسین 97

  سپاه جمهوری اسلامی ایران به منظور تکمیل کادر افسری خود از بین جوانان(پسر) مؤمن، متعهد و علاقمند به حرفه نظامی، از طریق برگزاری آزمون عمومی و تخصصی دانشجو جذب مینماید. همیار دانشجو جهت کمک بیشتر به هموطنان متقاضی اشتغال و کمک به پاسخگویی بهتر داوطلبین به سوالات آزمون ورودی دانشگاه افسری سپاه ...