سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
ساخت مدلهای لوجیت با نرم افزار NLOGIT

عالی

doc & lim 1397 شهریور 21 صفحات : 513000 تومان خرید و دانلود

ساخت مدلهای لوجیت با نرم افزار NLOGIT

پروژه درس تحلیل تقاضای حمل و نقل: ساخت مدلهای لوجیت با نرم افزار NLOGIT به همراه با تحلیل و تفسیر نتایج

شایان ذکر است که:
*متغیر وابسته در تمامی مدل ها انتخاب خانوار می باشد که یک متغیر باینری است؛ بدین معنا که از بین 5 گزینه موجود گزینه ای که توسط یک خانوار انتخاب می شود برای آن خانوار مقدار یک و مابقی گزینه ها مقدار صفر می گیرند.
*در تمامی مدل ها متغیرهای مستقل با رنگ زرد و مقدار تابع درست نمایی با رنگ آبی مشخص گردیده است.
*مقادیر  l(0)و l(C) که به کرات استفاده خواهند شد

ساخت مدلهای لوجیت با نرم افزار NLOGIT
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست