سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
روش سریع ترین کاهش (Steepest Descent)

عالی

doc & ppt 1397 شهریور 21 صفحات : 573000 تومان خرید و دانلود

روش سریع ترین کاهش (Steepest Descent)

پروژه درس تحلیل سیستم های حمل و نقل: روش سریع ترین کاهش (Steepest Descent)

تحقیق پیش رو به کلی در مورد روش سریع ترین کاهش است. ریاضی دانان پیدایش این روش را به پیتر دبی (Peter Debye) نسبت می دهند (سال 1909).[8] روش سریع ترین کاهش یکی از روش های عددی بهینه سازی است که مبتنی بر گرادیان مرتبه اول می باشد.

الگوریتم این روش بدین صورت است که ابتدا یک نقطه را حدس می زنیم و بعد در یک جهت مشخص و به اندازه معین حرکت می کنیم تا شرط توقف الگوریتم حاصل شود. وقتی شرط مذکور حاصل شد نقطه بهینه را گزارش می کنیم. الگوریتم این روش در نرم افزار متلب کدنویسی شده و کمینه چند تابع به کمک کد نوشته شده به دست آمده است.

از این تحقیق در می یابیم که روش سریع ترین کاهش از نظر محاسباتی روشی ساده می باشد. همچنین برای مسائل حمل و نقل مناسب است. همچنین درمی یابیم که به کمک کدنویسی این روش می توانیم فرآیند بهینه سازی را تسریع ببخشیم که این موضوع در مسائل واقعی حمل و نقل که پیچیدگی زیادی دارند کاملا مشهود می باشد.

از محدودیت های این روش غیر قابل استفاده بودن آن برای توابع مشتق ناپذیر و همگرایی کندتر آن نسبت به سایر روش هاست.

روش سریع ترین کاهش (Steepest Descent)
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست