سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
جزوه درس ابزار دقیق

عالی

pdf 1397 مهر 17 حجم : 2 مگابایت صفحات : 677500 تومان خرید و دانلود

جزوه درس ابزار دقیق

توضیح مختصر از ابزار دقیق و مبدل سنسورها

فهرست :
بخش اول: مشخصاتعمومی تجهیزاتاندازهگیری
-1-1 مقدمه 
-2-1 معرفیسیستم هایکنترل و ابزار دقیق
-3-1 کلیاتی در خصوصدستگاههای اندازهگیری
بخشدوم: کاربرد سنسورها در اتوماسیون
-1-2 مفهوم سنسور
-2-2 انواع سنسور بر حسب کمیت مورد اندازهگیری
بخشسوم: شیرهای کنترلی
-1-3 مقدمه
-2-3 ساختمان شیر کنترل
-3-3 پوزیشنر.
بخشچهارم: اصول طراحیکیفیسیستم های کنترلی
-1-4 مقدمه
-2-4 علائم استاندارد
-3-4 حروف شناسایی دستگاهها و ادوات
-4-4 نقشهها و مدارکفنی
-5-4 اختصارات و علائم کاربردی


جزوه درس ابزار دقیق
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست