سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
پروژه راهسازی با نرم افزار لند

عالی

word,dwg 1397 مهر 17 صفحات : 453000 تومان خرید و دانلود

پروژه راهسازی با نرم افزار لند

پروژه کامل راهسازی با نرم افزار لند در قالب فایل ورد قابل ویرایش و فایل های اتوکد مسیرهای طراحی شده و داده های توپوگرافی مورد استفاده

در این پروژه مراحل مختلف طراحی یک راه اصلی درجه 1 به طول 3.5 کیلومتر به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است و برای توپوگرافی یک منطقه معین تعداد سه واریانت بررسی و بهترین آنها انتخاب شده اند همچنین نقشه های طراحی شده شامل پلان منطقه مورد بررسی و مسیر راه ها، پروفیل های طولی مسیرها، پروفیل های عرضی مسیرها با فواصل طولی 10 متری، احجام خاکبرداری و خاکریزی و منحنی های بروکنر ارائه شده اند. در انتها گام به گام مراحل انجام پروژه در نرم افزار لند تشریح شده است تا درک صحیحی از نحوه انجام پروژه برای کاربر صورت گیرد. در این پروژه سرفصل های زیر بررسی شده اند:

بخش اول : مراحل انجام پروژه
مقدمه
عواملی که به طور کلی در طرح راه باید به آنها توجه کرد
شیوه کلی در طرح یک مسیر مورد قبول جهت احداث راه
مراحل سه گانه مطالعات مسیر
گروه های کاری حاضر در پروژه راه سازی
مختصری پیرامون شروع پروژه
عوامل دخیل در طراحی
نوع راه و حداکثر شیب طولی
سرعت طرح
بر بلندی)دور(
شعاع حداقل قوس ها
قوس دایره ای
قوس با اتصال تدریجی)اتصال کلوتئیدی(
نحوه اجرای قوس دایره ای
پلان مسیر : مسیر شماره 1
پلان مسیر : مسیر شماره 2
پلان مسیر : مسیر شماره 3
عرض سواره رو
شیب عرضی سواره رو
شانه راه
شیب طولی مسیر
خط پروژه
قوس های گنبدی
قوس های کاسه ای
قوس های قائم در مسیر اول
قوس های قائم در مسیر دوم
قوس های قائم در مسیر سوم
مقاطع عرضی
مقاطع تیپ برای مسیر
محاسبه حجم عملیات خاکی
انتخاب بهترین واریانت
منحنی بروکنر
بخش دوم : مراحل کار با نرم افزار
خلاصه ای از چگونگی کار با نرم افزار
ایجاد یک پروژه
وارد کردن نقاط به نرم افزار
تولید یک سطح برای پروژه
مثلث بندی سطح
ترسیم منحنی های میزان
ایجاد برچسب های ارتفاعی
ترسیم مولفه افقی مسیر
ترسیم قوس های دایروی
ترسیم قوس های اسپیرال
معرفی مسیر به برنامه
ایستگاه گذاری مسیر
ایجاد کناره برای مسیر
مقطع طولی مسیر
ترسیم خط پروژه
ترسیم قوس های قائم
معرفی خط پروژه به برنامه
ترسیم مقاطع عرضی
ترسیم مقاطع تیپ
انجام شیب شیروانی
ترسیم منحنی بروکنر
منابع مورد استفاده
پروژه راهسازی با نرم افزار لند
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست