سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
پروژه سد بتنی - تحلیل استاتیکی و لرزه ای و بهینه سازی هندسه یک سد بتنی وزنی با ABAQUS

عالی

pdf,docx 1397 مهر 17 صفحات : 263000 تومان خرید و دانلود

پروژه سد بتنی - تحلیل استاتیکی و لرزه ای و بهینه سازی هندسه یک سد بتنی وزنی با ABAQUS

تحلیل استاتیکی و لرزه ای و بهینه سازی هندسه یک سد بتنی وزنی با استفاده از نرم افزار آباکوس

در این پروژه یک سد بتنی وزنی با استفاده از نرم افزار المان محدود آباکوس به طور کامل تحلیل می شود. تحلیل ها شامل تحلیل های استاتیکی و لرزه ای (معادل استاتیکی) می باشند که گام به گام تشریح شده اند و نتایج آنها به صورت کامل ارائه شده است همچنین هندسه اولیه سد بهینه شده و نتایج برای هندسه بهینه شده نیز بدست آمده اند. پروژه حاضر شامل سرفصل های زیر است:
معرفی پروژه
کنترل پایداری سد
ترکیب بار عادی
ترکیب بار غیر عادی
ترکیب بار فوق العاده
تحلیل با مخزن خالی
بهینه سازی هندسه
تحلیل با مخزن خالی برای هندسه اصلاح شده
ترکیب بار فوق العاده برای هندسه بهینه شده
تحلیل غیر خطی هندسه نهایی
منابع
پروژه سد بتنی - تحلیل استاتیکی و لرزه ای و بهینه سازی هندسه یک سد بتنی وزنی با ABAQUS
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست