سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
گزارش کاراموزی آفات و بیماری گیاهان نگهداری فضای سبز

عالی

Word 1397 مهر 17 صفحات : 534900 تومان خرید و دانلود

گزارش کاراموزی آفات و بیماری گیاهان نگهداری فضای سبز

دانلود گزارش کاراموزی آفات و بیماری گیاهان نگهداری فضای سبز


این گزارش کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد

موضوع : گزارش کاراموزی آفات و بیماری گیاهان نگهداری فضای سبز

فهرست مطالب

تاریخچه پارک: ۵
موقعیت جغرافیایی: ۷
کروکی پارک.. ۷
مشکلات: ۹
مراکز فرهنگی: ۱۱
وضعیت روشنایی: ۱۱
سرویس و تجهیزات رفاهی و بهداشتی.. ۱۴
امکانات تفریحی کودکان: ۱۵
امکانات و خدمات شهری همجوار. ۱۶
نکات و موارد دیگر: ۱۶
نقشه و مشخصات پارک: ۱۷
وضعیت خیابانهای پارک به صورت سنگی است… ۱۷
گلکاری و چمن کاری: ۱۷
چارت زمانی پارک.. ۲۰
فصل دوم: ۲۱
موارد مختلف استفاده از چمن.. ۲۱
تهیه زمین چمن.. ۲۳
مقدار بذر در واحد سطح.. ۲۵
نگهداری چمن: ۲۵
کودپاشی: ۲۷
آبیاری چمن: ۲۸
علفهای هرز چمن بر دو نوع می باشند. ۲۹
علف های هرز چمن و مبارزه با آن ها: ۳۰
توضیح علفکش ۲٫۴D… 30
کاربرد تزئینات چمن: ۳۲
بررسی گیاهان در طراحی فضای سبز و مباره با آفات آنها: ۳۴
نارون: ۳۴
نگهداری گیاهان: ۳۵
کوددهی.. ۳۶
مالچ پاشی.. ۳۷
هرس درختان و درختچه ها: ۳۸
زمان مناسب هرس…. ۳۸
الف: هرس زمستانه: ۳۹
ج: هرس پائیز: ۳۹
د: هرس بهاره: ۴۰
روش های هرس: ۴۱
هرس تنک: ۴۲
زمستانگذارانی فضای سبز. ۴۲
روش کاهش خسارات زمستانی: ۴۳
بادسوختگی: ۴۳
کاهش شدید دما ۴۴
آفتاب سوختگی ۴۵
برآمدن یا آماس خاک: ۴۵
آسیب ناشی از برف و یخ.. ۴۶
خسارت ناشی از نمک: ۴۶
خسارت ناشی از برف روبی: ۴۷
پوسیدگی چمن.. ۴۷
نشانه های بیماری: ۴۸
عامل بیماری: ۴۹
زیست شناسی: ۴۹
عامل بیماری: ۵۱
تاریخچة، انتشار و اهمیت… ۵۲
نشانة بیماری: ۵۳
منابع و مآخذ مورد استفاده. ۵۴
آفات و بیماری گیاهان نگهداری فضای سبز


گزارش کاراموزی آفات و بیماری گیاهان نگهداری فضای سبز
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست