سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
گزارش کارآموزی شرکت مخابرات

عالی

Word 1397 مهر 17 صفحات : 263000 تومان خرید و دانلود

گزارش کارآموزی شرکت مخابرات

گزارش کارآموزی شرکت مخابرات توسعه شبکه های زیرساخت ارتباطی استان مبتنی بر فیبرنوری تسهیل ارائه خدمات به شرکتهای عرضه کننده خدمات ICT تسریع روند اصلاح ساختار آزادسازی و خصوصی سازی جذب مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی به صورت گسترده بهبود خدمات توسط رقابت و تقلیل قیمتها آموزش همگانی به منظور نهادینه


این گزارش کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می باشد

موضوع : گزارش کارآموزی شرکت مخابرات

شرکت سهامی مخابرات استان تهران همانند سایر شرکتهای مخابراتی استانها در راستای سیاست تمرکز زدایی و براساس قانون اصلاح مادة 7 قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب 6/2/73 مجلس شورای اسلامی و مطابق با اساسنامه مصوب 1/11/74 کمیسیون مربوطه درمجلس که درتاریخ 11/11/74 توسط ریاست محترم جمهوری ابلاغ شد  به مدت نامحدود تأسیس گردید و آغاز به کار نمود
شخصیت حقوقی شرکت این شرکت دارای شخصیت حقوقی واستقلال مالی است و وابسته به شرکت مخابرات ایران می باشد
اهداف کلان شرکت 
ایجاد  توسعه و حفظ تفاهم با مشترکین و متقاضیان تلفن ثابت و خدمات ارتباطی استان تهران 
 کمک به ارتقاء سطح آموزش و انگیزه های کاری و سازمانی کارکنان با محوریت مسئولیت پذیری و ارتقای سطح بهره وری
مأموریت 
مأموریت شرکت مخابرات استان تهران علاوه بر تأمین و توسعه ارتباطات و خدمات تلفن ثابت شامل 
تکمیل واجرای هرچه سریعتر شبکه ملی مرتبط با استان تهران توسعه شبکه های زیرساخت ارتباطی استان مبتنی بر فیبرنوری تسهیل ارائه خدمات به شرکتهای عرضه کننده خدمات ICT تسریع روند اصلاح ساختار آزادسازی و خصوصی سازی جذب مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی به صورت گسترده بهبود خدمات توسط رقابت و تقلیل قیمتها آموزش همگانی به منظور نهادینه ساختن فرهنگ استفاده بهینه از امکانات ارتباطی استان می باشد سیاست ها و خط مشی سیاست ها و خط مشی شرکت مخابرات استان تهران به شرح ذیل می باشد ارتقاء شاخصهای ارتباطی همکاری وهماهنگی با سایر شرکتهای مخابراتی استانها حداکثر بهره برداری از توانمندیها و تولیدات داخلی ایجاد محیط اقتصادی رقابتی و پویا در بخش مخابرات ارتباط دهی کلیه مشترکین و سازمانها در شهرهای استان به شبکه اینترنت ایجاد ارتباط ساختاری بین بخشهای خدمات مخابراتی استان و مراکز علمی و تحقیقاتی و دانشگاهی داخلی به منظور بهره گیری مستمر از فناوری پیشرفته ارکان و تشکیلات کلی شرکت شرکت سهامی مخابرات استان تهران دارای ارکان زیراست مجمع عمومی هیأت مدیره ومدیرعامل بازرس حسابرس ترکیب مجمع عمومی شرکت سهامی مخابرات استانها از صاحبان سهام مخابرات بشرح زیرتشکیل می شود 
 وزیر پست وتلگراف وتلفن رئیس مجمع عمومی 
 رئیس هیأت مدیره ومدیرعامل شرکت مخابرات ایران عضومجمع 
 اعضای هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران اعضای مجمع 
ترکیب هیأت مدیره و مدیر عامل 
هیأت مدیره شرکت سهامی مخابرات استان تهران از یک نفر رئیس که سمت مدیرعامل را نیز دارد و دو عضو اصلی ویک عضو علی البدل تشکیل می گردد اعضاء و رئیس هیأت مدیره ومدیرعامل شرکت توسط رئیس مجمع عمومی وزیر پست وتلگراف وتلفن برای مدت 2 سال منصوب می شوند و تا اعضاء و رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل جدید انتخاب نشده اند در سمت خود باقی می مانند و انتخاب مجدد آنان نیز بلامانع است
وظیفه بازرسحسابرسشرکت برعهدة سازمان حسابرسی است که در اجرای قانون تشکیل سازمان حسابرسی و اساسنامة آن اقدام می نماید تاریخچه مخابرات تاریخچه تشکیل شرکت طرح و توسعه شبکه‌های مخابراتی و تغییر نام آن به شرکت ارتباطات زیرساخت در سال 68  اساسنامه جدید شرکت با عنوان شرکت طرح و توسعه تلفن ایران در مجمع عمومی فوق العاده تصویب شد در سال 78 با هدف متمرکز کردن فعالیت‌های مخابراتی در طراحی و اجرای شبکه‌های مخابراتی داخل و خارج از کشور و اصلاح بخشی از اساسنامه و تغییر نام شرکت سرانجام در جلسه مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ 15/10/78 اساسنامه جدید مورد تصویب قرار گرفت و نام آن به شرکت طرح و توسعه شبکه‌های مخابراتی تغییر نام یافت
نهایتاً براساس مصوبه شماره 76016/1901 شورای عالی اداری در تاریخ 24/4/82 شرکت سهامی طرح و توسعه شبکه‌های مخابراتی به شرکت ارتباطات زیرساخت تغییر نام داده شد اساسنامه شرکت ارتباطات شرکت سهامی طرح و توسعه تلفن ایران با اصلاح اساسنامه و وظایف به شرکت ارتباطات زیر ساخت تغییر نام می یابد و در قالب شرکت تابع شرکت مخابرات ایران  مادر تخصصی ساماندهی شده و از این پس در این اساسنامه شرکت نامیده می شود
ماده 2  تعریف شبکه ارتباطات زیر ساخت  شبکه ارتباطات زیر ساخت عبارت است از مجموعه سیستم های مخابراتی از قبیل  مراکز مایکروویو بین شهری و بین الملل شبکه اصلی فیبر نوری ایستگاه های زمینی ماهواره مخابراتی مرتبط با زیر ساخت مراکز سوئیچ راه دور SCPC و بین الملل ISC است که تأمین ظرفیت انتقال و راه یابی و ترافیک بین شهری و بین الملل مورد نیاز متقاضیان و اپراتورهای شبکه های مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی را بر عهده دارد
اهداف شرکت به شرح زیر اصلاح می گردد اهداف تشکیل شرکت  مدیریت ساماندهی ایجاد توسعه تأمین نظارت نگهداری و بهره برداری شبکه ارتباطات زیر ساخت کشور و ارائه خدمات ارزش افزوده آن می باشد که با استفاده از فناوری های جدید ارتباطی در قالب طرح ها و برنامه های مصوب و همچنین کارگزاری شرکت مخابرات ایران مادر تخصصیدر زمینه نظارت تصویب طرح های جامع مخابراتی و تدوین استانداردها با تصویب مجمع عمومی شرکت تحقق می یابد شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به صورت شرکت سهامی خاص اداره می شود این شرکت استقلال مالی داشته و با رعایت قوانین و مقررات مربوط تابع این اساسنامه می باشد
کارآموزی شرکت سهامی مخابرات

فهرست مطالب

بخش اول شرکت مخابرات
کلیات
تاریخ تأسیس شرکت 
شخصیت حقوقی شرکت 
اهداف کلان شرکت 
مأموریت 
سیاستها و خط مشی 
ارکان و تشکیلات کلی شرکت 
ترکیب مجمع عمومی 
ترکیب هیأت مدیره و مدیر عامل 
اساسنامه شرکت ارتباطات
فصل اول کلیات
فصل دوم موضوع فعالیت و وظایف شرکت
فصل سوم ارکان شرکت
فصل چهارم امور مالی
اهم وظایف شرکت ارتباطات زیرساخت
چارت سازمانی
توانمندی های فنی و تجهیزاتی شرکت مخابرات
مراکز تلفنی 
مراکز شهری
مراکز بین شهری
مراکز بین الملل
سیستم های انتقال
فیبر نوری
فیبر نوری در ایران
مهمترین پروژه های فیبرنوری ایران
پروژه TAE
پروژه جاسک فجیره
پروژه فیبرنوری برنامه پنج ساله اول دوم و سوم
مایکروویو
کدهای خدماتی کدهای خدماتی شهری
کدهای خدمات بین شهری
رومینگ بین الملل
فناوری جدید
عملکرد شرکت ارتباطات زیر ساخت


گزارش کارآموزی شرکت مخابرات
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست