سیما فایلدانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
سیما فایل
پیشنهاد ما

سوالات استخدامی نمونه سوال پیام نور پروژه کارآفرینی گزارش کارآموزی آزمون آزمایشی دانلود پاورپوینت
بررسی آثار فسخ در عقود چند جانبه
1 1 1 1 1
عالی
word
1397 مهر 18
حجم : 1 مگابایت
صفحات : 120
9900 تومان
خرید و دانلود

بررسی آثار فسخ در عقود چند جانبه


دانلود پایان نامه کامل بررسی آثار فسخ در عقود چند جانبه در قالب نرم افزار word قابل ویراش تعداد صفحات 120

فهرست
فصل اول
مقدمات تحقیق
1-1چکیده 
1-2مقدمه 
1-3بیان مسأله 
1-4سؤالات تحقیق  
1-5فرضیه های تحقیق
1-6طرح موضوع 
1-7انگیزه های انتخاب موضوع واهداف تحقیق
1-8تاریخچه موضوع
1-9روش تحقیق 
1-10توجیه وتبیین پلان
فصل دوم : تعاریف و کلیات
2-1 تعریف عقد وقرارداد 
2-1-1تعریف وتحلیل عقد از نظر حقوقدانان
2-1-2 تحلیلی بر ماده 183 قانون مدنی.
2-1-3تعریف قرارداد وتفاوت آن با عقد..
2 2-1-4 قرارداد از منظر ماده 10 قانون مدنی 
2-1-5 اصل آزادی اراده در قراردادها 
2-1-6محدودیت اصل آزادی اراده در قراردادها
2-1-7نتایج اصل آزادی اراده در قراردادها 
2-1-8 موانع اصل آزادی اراده در قراردادها 
2-2 ماهیت قراردادهای چند جانبه 
2-2-1 تعریف وتحلیل قراردادهای چند جانبه.
23 2-2-2 نحوه تشکیل قراردادهای چند جانبه 
2-2-3 ضرورت تشکیل قراردادهای چند جانبه
2-2-4 تعاریفی چند از قراردادهای مشارکت مدنی 
2-2-5 انگیزه های تشکیل قراردادهای چند جانبه از نوع مشارکت مدنی
2-2-6 ساختارقراردادی قراردادهای چند جانبه از نوع مشارکت مدنی 
2-3 ماهیت فسخ 
2-3-1 تعریف وتحلیل فسخ
2-3-2 شرایط فسخ
2-3-3 فسخ قرارداد ورابطه آن با اصالة اللزوم
2-3-4 بطلان قرارداد وتفاوت آن با فسخ 
2-3-5 علل بطلان قرارداد
2-3-6 آثار بطلان قرارداد
فصل سوم : اسباب و دلایل فسخ در قراردادهای چند جانبه 
3-1 اسباب ودلایل فسخ در قرارداد وقانون
3-1-1 منشأ قانونی حق فسخ 
3-1-2 منشأ قراردادی حق فسخ
3-1-3 فسخ بدون منشأ قانونی وقراردادی
3-2 اسباب ودلایل فسخ خارج از اراده طرف های قرارداد
3-2-1 فسخ به علت عدم امکان اجرای قرارداد به علت وقوع حوادث پیش بینی نشده.
3-2-2 فسخ به علت به هم خوردن وضعیت تعادل اقتصادی و تأثیر آن بر انجام تعهدات 
3-2-3 فسخ قرارداد به علت منع قانونی
3-2-4 فسخ قرار داد به علت امتناع سایر طرف های قراردادی از انجام تعهد 
فصل چهارم : آثار فسخ در عقود چند جانبه 
4-1 سرنوشت قرارداد های چند جانبه در صورت فسخ
4-1-1 انحلال قرارداد .
4-1-2 انتفاء شروط ضمن عقد به لحاظ انحلال قرارداد 
4-1-3 اعاده به وضعیت سابق
4-1-4 پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد 
4-1-5 مبانی قبول اعتبار شرط خسارت توافقی
4-1-6 وضعیت منافع در فاصله زمانی بین عقد وفسخ 
4-2 تاثیر فسخ در تصرفات ناقله
4-2-1 اثر فسخ در تصرفات قبل از فسخ
4-2-2 اثر فسخ در مورد ازدیاد قیمت ناشی از تصرف
4-2-3 اثر فسخ بر کاهش قیمت ناشی از تصرف 
4-2-4 اثر فسخ در تصرفات ناقله و جواز انتقال منافع
4-3 آثار فسخ ونحوه جبران زیان ناشی از فسخ 
4-3-1 جبران خسارت توسط ذوالخیار 
4-3-2 جبران خسارت توسط من علیه الخیار
4-3-3 جبران خسارت توسط شخص ثالث 
4-3-4 تأثیر متقابل فسخ و وجه التزام به عنوان خسارت 
4-3-5 نتیجه گیری

یکی از شاخص های توسعه و پیشرفت هر کشوری ، پیشرفت صنعتی و اقتصادی آن کشور است که به دنبال آن تعاملات اشخاص حقیقی و حقوقی آن کشور افزایش می یابد. حتّی گستردگی این امر به داخل مرزها محدود نشده بلکه به سطح فرامرزی و بین المللی توسعه می یابد و تعاملات صنعتی و اقتصادی و عمرانی اشخاص درقالب عقود معیّن و قراردادهای موضوع مادّه 10 ق.م می باشد و همین گستردگی تعاملات حقوقی و تخصصی شدن فعّالیت اشخاص حقیقی و حقوقی در اجرای پروژه های عمرانی و صنعتی و اقتصادی باعث شده گروهی از اشخاص با تخصص های متنّوع در کنار هم جمع شده و به انعقاد قراردادهای چند جانبه( چند طرفه ) مبادرت نمایند . طرفهای قرارداد با حسن نیت کامل ٬ قرارداد را منعقد نموده و شروع به اجرای تعهدات خود می نمایند ولی در حین اجرای پیمان مشکلات عدیده ای پیش می آید که موجب تعلیق یا تعطیل اجرای پیمان شده وچه بسا عدّه ای از طرف های قرار داد ٬ به خاطر این امر متضّر شوند لذا طرف های قرارداد درحین انعقاد آن به این مسائل توجه داشته وکارشناسان امر٬ مسائل متعدد و احتمالی را که موجب تعلیق و یا عدم اجرای پیمان می شوند را در نظر می گیرند یکی ازاین راه حّل ها برای طرفهای قررداد ، فسخ پیمان و تحمیل آثار آن بر طرفهای مقّصر است که بحث های متنّوع حقوقی را به دنبال دارد. فسخ قرار داد موجب انحلال آن شده و پیامد آن، سقوط تعهدات طرفهای قرار داد در مقابل یکدیگر می شود و اینکه قراردادها بعد از اجرای قسمتی از موضوع آن فسخ می شوند، نحوه جبران ضرر و زیان طرفهایی که با حسن نیت به انجام تعهدات خود ادامه می دهند ٬ امری ضروری است و این جبران ضرر یا از باب تسبیب است یا مسؤلیت مدنی ویا حتی بر طبق شروط قرارداد . 
لغات کلیدی : عقد ٬ قرارداد چند جانبه (چند طرفه) ٬ تشکیل قرارداد ٬ فسخ قرارداد ٬آثار فسخ قرارداد


1-2 مقدمه 

در این پایان نامه ابتدا به تعریف عقد وقرارداد وتفاوت آنها اشاره می کنیم و سپس به تشریح جایگاه حقوقی قرارداد های چند طرفه ونحوه تشکیل آنها می پردازیم . از جمله این قراردادها ٬ قرارداد مشارکت مدنی یا قرارداد (joint ventur) جوینت ونچر است که مجموعه ای از اشخاص حقیقی وحقوقی به انعقاد آن مبادرت می ورزند .در نهایت همه آنها در مقابل یکدیگر متعهد و دارای حقوقی هستند ودر صورت عدم ایفای تعهد از قبل هر یک از طرف های قرارداد ٬ بر طبق قانون یا شروط قراردادی برای سایر طرف های قرارداد حق فسخ پیش بینی شده که قابل اعمال از طرف ذینفع است و بعد از فسخ قرارداد نیز بر طبق توافقات طرف های قرارداد یا قواعد عمومی مسئولیت مدنی و یا از باب تسبیب سایر طرف های مقصر ملزم به جبران خسارت هستند . قوانین موجود در کشور ما به قراردادهای چند جانبه اشاره ای ندارند وهمین امر از نقاط ضعف حقوق یک کشور است . در حالیکه به خاطر نیاز جامعه امروزی وتعاملات حقوقی در کشور های خارجی ، تجار و پیمانکاران در کنار هم جمع میشوند و برای رسیدن به اهداف خودشان ، اقدام به انعقاد چنین قراردادهایی می نمایند و با درج شروط ضمن عقد وانجام بیمه مسؤلیت ، خودشان را در مقابل پیامدهای غیر قابل پیش بینی از جمله در امان نگه میدارند ودر صورت فسخ قرارداد آثار حقوقی خاصی بر طرف های قرارداد تحمیل می شود که در این پایان نامه مورد بحث وبررسی قرار می گیرد . 
بررسی آثار فسخ در عقود چند جانبه
ایمیل * موبایل *

دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

محصولات خاص


 • PDF ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک صادرات ایران

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک صادرات ایران

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری استخدام بانک صادرات ایران شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام موسسه اعتباری ثامن

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام موسسه اعتباری ثامن

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری استخدامی موسسه اعتباری ثامن شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام نیروی انتظامی

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام نیروی انتظامی

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری بیمه پاسارگاد

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری بیمه پاسارگاد

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری بیمه پاسارگاد شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک قرض الحسنه رسالت

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک قرض الحسنه رسالت

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری بانک قرض الحسنه رسالت شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات آزمون استخدامی متروی شیراز

  دانلود سوالات آزمون استخدامی متروی شیراز

  دانلود نمونه سوالات استخدامی سازمان متروی شیراز با بیش از 500 نمونه سوال استخدامی عمومی و تخصصی همراه با پاسخنامه ویژه آزمون استخدام سازمان قطار شهری شیراز و حومه در سال 1394

 • PDF ویژه

  سوالات استخدامی مهمانداری هواپیمایی هما

  سوالات استخدامی مهمانداری هواپیمایی هما

  دانلود سوالات عمومی و تخصصی آزمون استخدامی مهمانداری هواپیمایی هما بهمراه پاسخنامه در قالب فایل PDF مناسب متقاضیان شرکت در آزمون استخدام مهمانداری هواپیمایی هما.

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات آزمون تصدی امر قضا

  دانلود سوالات آزمون تصدی امر قضا

  با توجه به آزمون استخدامی قوه قضاییه ، بسته ای حاوی نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه را آماده کرده ایم که کمک زیادی به قبولی شما در آزمون استخدامی این ارگان میباشد. قوه قضاییه برای تکمیل کادر اداری از بین داوطلبان علاقه مند و واجد شرایط در رشته های مختلف از طریق برگزاری آزمون، استخدام میکند.

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام شرکت البرز دارو

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام شرکت البرز دارو

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری شرکت البرز دارو شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات استخدام شرکت بابک مس ایرانیان

  دانلود سوالات استخدام شرکت بابک مس ایرانیان

  دانلود بسته ویژه سوالات استخدام شرکت بابک مس ایرانیان در سال 1395 بهمراه پاسخنامه در قالب نرم افزار PDF

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات استخدام بانک پاسارگاد

  دانلود سوالات استخدام بانک پاسارگاد

  دانلود مجموعه کامل سوالات عمومی و تخصصی استخدامی بانک پاسارگاد بهمراه پاسخنامه در قالب pdf

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک پاسارگاد

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک پاسارگاد

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری بانک پاسارگاد در سال 94 شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک حکمت ایرانیان

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک حکمت ایرانیان

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری بانک حکمت ایرانیان در سال 94 شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی

  دانلود سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی

  دانلود نمونه سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی سال96 بهمراه پاسخنامه در قالب pdf

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات استخدام دانشگاه علامه طباطبایی

  دانلود سوالات استخدام دانشگاه علامه طباطبایی

  دانشگاه علامه طباطبایی برای تأمین نیروی انسانی متعهد و کارآمد موردنیاز خود در چهارچوب آئین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و براساس مجوز مورخ 93/12/23 هیئت‌امناء دانشگاه، تعداد 25 نفر از افراد واجد شرایط را از طریق آزمون و مصاحبه عمومی و تخصصی و گزینش به‌صورت قراردادی

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات استخدام هنر آموز الکترونیک آموزش و پرورش

  دانلود سوالات استخدام هنر آموز الکترونیک آموزش و پرورش

  دانلود بسته سوالات عمومی و اختصاصی استخدام هنر آموز الکترونیک آموزش و پرورش در قالب PDF با بهترین کیفیت بهمراه پاسخنامه مناسب متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 1395 همچنین در ادامه می توانید توضیحات کامل مجموعه سوالات هنر آموز الکترونیک را مشاهده نمائید

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات استخدام هنر آموز تاسیسات آموزش و پرورش

  دانلود سوالات استخدام هنر آموز تاسیسات آموزش و پرورش

  دانلود بسته سوالات عمومی و اختصاصی استخدام هنر آموز تاسیسات آموزش و پرورش در قالب PDF با بهترین کیفیت بهمراه پاسخنامه مناسب متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی سازمان آموزش و پرورش در سال 1395 همچنین در ادامه می توانید توضیحات کامل مجموعه سوالات استخدام هنر آموز تاسیسات را مشاهده نمائید.

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات استخدام استاد کار کامپیوتر آموزش و پرورش 97

  دانلود سوالات استخدام استاد کار کامپیوتر آموزش و پرورش 97

  دانلود بسته سوالات عمومی و اختصاصی استخدام استاد کار کامپیوتر آموزش و پرورش در قالب فایل PDF با بهترین کیفیت بهمراه پاسخنامه کامل این سوالات مناسب متقاضیان شرکت آزمون استخدامی سال 96 سازمان آموزش و پرورش می باشد،جهت خرید بعد از پرداخت وجه لینک دانلود نمایش داده میشود،با آرزوی موفقیت برای همه شما.97

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات آموزگار توانبخشی استثنایی استخدام آموزش و پرورش

  دانلود سوالات آموزگار توانبخشی استثنایی استخدام آموزش و پرورش

  دانلود بسته سوالات عمومی و تخصصی استخدام آموزگار توانبخشی استثنایی آموزش و پرورش در قالب فایل PDF با بهترین کیفیت بهمراه پاسخنامه مناسب متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 1397 همچنین در ادامه می توانید توضیحات کامل سوالات استخدام معلم توانبخشی را مشاهده نمائید.

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات هنر آموز طراحی و دوخت استخدام آموزش و پرورش

  دانلود سوالات هنر آموز طراحی و دوخت استخدام آموزش و پرورش

  دانلود سوالات عمومی و تخصصی هنر آموز طراحی و دوخت آزمون استخدام آموزش و پرورش سال 97 بهمراه پاسخنامه در قالب فایل PDF مناسب متقاضیان استخدام در سازمان آموزش و پرورش ایران با آرزوی موفقیت برای تمامی شما عزیزان .