سیما فایلدانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
سیما فایل
پیشنهاد ما

سوالات استخدامی نمونه سوال پیام نور پروژه کارآفرینی گزارش کارآموزی آزمون آزمایشی دانلود پاورپوینت
اثر استفاده از سیستم های هوش تجاری بر رضایت و عملکرد کارکنان
1 1 1 1 1
عالی
word
1397 مهر 18
حجم : 2 مگابایت
صفحات : 167
9500 تومان
خرید و دانلود

اثر استفاده از سیستم های هوش تجاری بر رضایت و عملکرد کارکنان


دانلود پایان نامه کامل اثراستفاده از سیستم های هوش تجاری بر رضایت و عملکرد کارکنان در قالب نرم افزار WORD قابل ویرایش تعداد صفحات 167

مقدمه
دردنیای امروز،سازمان ها در محیطی فعالیت می کنند که این محیط روز به روز در حال تغییر و پیچیده شدن است. این سازمان ها ،خصوصی و عمومی هر روز فشار بیشتری را احساس می کنند که این امر ،آنها را وادار می کند تا برای تغییر شرایط،واکنشی سریع از خود نشان دهند و در مسیری فعالیت می کنند ،نوآور و خلاق تر شوند ،این قبیل واکنش ها و فعالیت ها ایجاب می کند که سازمان ها چابک تر شوند و بصورت مکرر در تمامی سطوح مدیریت ،تصمیمات استراتژیک، تاکتیکی و عملیاتی اتخاذ کنند که باید گفت برخی از آنها بسیار پیچیده است. از طرفی ،گرفتن چنین تصمیماتی ،نیازمند مقادیر قابل توجهی از داده ها و اطلاعات و دانش بلادرنگ و مرتبط با موضوع تصمیم گیری است. و باید گفت که پردازش تمام این داده ها و اطلاعات در چارچوب تصمیمات مورد نیاز، باید سریع و مکرراٌ در همان زمان انجام شود که این کار معمولا به برخی از پشتیبانی های مبتنی یر کامپیوتر و بهره برداری از آنها ، نیازمند است.
هوش تجاری اصطلاحی گسترده است که ابزارها ،معماری ، پایگاه داده ها ،انبارهای داده ،مدیریت عملکرد ،متدلوژی ها و قس علی هذا را در بر می گیرد که تمام این ها به صورت یکپارچه در نرم افزاری گنجانده شده اند. هدف از این نرم افزار ،توانمند ساختن مدیران کسب و کار و تحلیل گران سراسر یک سازمان در دستیابی سریع و آسان به داده ای و بعضاً بلادرنگ در بنگاه و نیز هدایت مناسب تحلل ها است. با تجزیه و تحلیل داده های گذشته و کنونی ،وضعیت ها ، معیارها، و عملکردها تصمیم گیرندگان بینشی با ارزش بدست می آورند که آنها را در اخذ تصمیمات بهتر کمک می کند . هوش تجاری قابلیت های زیادی دارد که شامل گزارش دهی  و جستجو ،تحلیل های پیچیده، داده کاوی ،پیش گویی، پیش بینی ،و...می شود. (جاوید، 1391).در این فصل به موضوعاتی همچون بیان مسئله، ضرورت و اهمیت متغیرهای تحقیق و در مجموع کلیات تحقیق پرداخته شده است.

فهرست مطالب

چکیده 
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 
1-2- بیان مساله 
1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش 
1-4- اهداف پژوهش 
1-4-1- هدف اصلی 
1-4-2- اهداف فرعی 
1-5- سوال های پژوهش 
1-6- فرضیه های پژوهش 
1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی 
1-7-1- تعریف مفهومی سیستم های هوش تجاری 
1-7-2-تعریف عملیاتی سیستم های هوش تجاری 
1-7-3-تعریف مفهومی رضایت کاربر نهایی 
1-7-4- تعریف عملیاتی رضایت کاربر نهایی 
1-7-5- تعریف مفهومی عملکرد فردی 
1-7-6-تعریف عملیاتی عملکرد فردی 
1-7-7-تعریف مفهومی بهره مندی از سیستم 
1-7-8-تعریف عملیاتی بهره مندی از سیستم 
1-8-قلمرو تحقیق 
1-8-1- قلمرو موضوعی 
1-8-2- قلمرو مکانی 
1-8-3- قلمرو زمانی 
فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق
2-1- مقدمه 
2-2-نظریات مربوط به هوش تجاری 
2-3- عناصر اصلی هوش کسب و کار 
2-4- مولفه‌های هوش تجاری 
2-5- عوامل موثر بر هوش تجاری سازمانها 
2-6- هدفهای سیستمهای هوش تجاری 
2-7- مهارتهای لازم برای هوش تجاری (MARCH & JAMES, 2012)
2-8-کاربرد هوش تجاری در اهداف تجاری مختلف از قبیل 
2-9-مثالهای ملموس هوش تجاری 
2-10- هوش تجاری چطور کار می کند؟ 
2-11- قابلیتهای راه کار هوش تجاری 
2-12- در چه نوع کسب و کاری می توان از هوش تجاری بهره برد؟ 
2-13- چه افرادی در سازمان از پیاده سازی هوش تجاری بهره خواهند برد؟ 
2-14- ضرورت استفاده از هوش تجاری در سازمانها 
2-15- اجزا و مهارت های لازم برای ارتقای هوش تجاری 
2-16- اهمیت استراتژیک هوش تجاری در تصمیمات سازمان 
2-17- تکنیک‌های تسهیل تصمیم گیری هوش تجاری 
2-18- هوش تجاری و تصمیمات کلان سازمانی 
2-19- رویکرد سازمانها به هوش تجاری 
2-20- اهداف اصلی هوش تجاری 
2-21- نتایج فنی سیستمهای هوشمندی تجاری 
2-22- اهداف تجاری استفاده از هوش تجاری 
2-23- هوش تجاری و رضایتمندی مشتری 
2-24- تعریف رضایت مشتری 
2-25-دلایل افزایش اهمیت جلب رضایت مشتری 
2-26 - ارزش مشتری 
2-27- برنامه اندازه گیری رضایتمندی مشتریان 
2-28- هوش تجاری و عملکرد 
2-29- دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد 
2-30- مدل های سنتی ارزیابی عملکرد 
2-31- نقاط قوت و ضعف مدل امتیازات متوازن 
2-32- مدل های نوین ارزیابی عملکرد 
2-33- ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد 
2-34- مزایای ارزیابی عملکرد 
فصل سوم:روش تحقیق
3-1- مقدمه 
3-2- فرآیند تحقیق 
3-3- روش تحقیق 
3-4- شناسایی شاخصهای تحقیق 
3-5- روایی و پایایی پرسشنامه 
3-6- جامعه آماری 
3-7- روش گردآوری اطلاعات 
3-8- ابزار جمع آوری اطلاعات 
3-9- ابزار تجزیه و تحلیل اطلاعات 
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه 
4-2- تحلیل توصیفی 
4-3- آمار استنباطی 
4-4- مدل‌سازی معادلات ساختاری 
4-5- نرمال بودن داده ها 
4-6- تحلیل عاملی تأییدی 
4-7- مدل اندازه گیری سازه سنجش رضایت کاربر نهایی(EUCS) 
4-7-1- مدل اندازه گیری قبل از اصلاح 
4-7-1-1- معادلات اندازه گیری سازه سنجش رضایت کاربر نهایی(EUCS) 
4-7-2- مدل اندازه گیری بعد از اصلاح 
4-7-2-1- معادلات اندازه گیری سازه سنجش رضایت کاربر نهایی(EUCS) 
4-8- مدل اندازه گیری سازه عملکرد فردی (INDP) 
4-8-1- مدل اندازه گیری قبل از اصلاح 
4-8-1-1- معادلات اندازه گیری سازه عملکرد فردی (INDP) 
4-8-2 مدل اندازه گیری بعد از اصلاح 
4-8-2-1- معادلات اندازه گیری سازه عملکرد فردی (INDP) 
4-9- نتیجه گیری از بخش مدل اندازه گیری 
4-10- مدل معادلات ساختاری پژوهش 
4-11- جمع بندی 

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه 
5-2- نتیجه گیری 
5-3- پیشنهادها 
5-4- محدودیتهای تحقیق 
ضمائم 
منابع 
ABSTRACR 


فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-1- اسپف و همکاران تفاوتهای دو دیدگاه سنتی و نوین 
جدول 4-1: توزیع فراوانی واحدهای پژوهش برحسب جنسیت 
جدول 4-2: توزیع فراوانی واحدهای پژوهش برحسب سن 
جدول 4-3: توزیع فراوانی واحدهای پژوهش برحسب وضعیت استخدام 
جدول 4-4: توزیع فراوانی واحدهای پژوهش برحسب سطح تحصیلات 
جدول 4-5 معادل انگلیسی، معادل فارسی و اختصار شاخصهای مورد استفاده در این بخش 
جدول 4-6 شناسه هر یک از ابعاد در خروجیها 
جدول 4-7 آماره آزمون و سطح معنیداری آزمون کولموگروف-اسمیرنوف 
جدول4-9 شاخصهای برازش مدل اندازه گیری 
جدول 4-10 ضرایب استاندارد، بارهای عاملی، آماره T و ضریب تعیین (R2)
جدول 4-11 ضرایب استاندارد، بارهای عاملی، آماره T و ضریب تعیین (R2) 
جدول4-12 شاخصهای برازش مدل اندازه گیری
جدول 4-13 ضرایب استاندارد، بارهای عاملی، آماره T و ضریب تعیین (R2)
جدول 4-14 ضرایب استاندارد، بارهای عاملی، آماره T و ضریب تعیین (R2) 
جدول4-15 شاخصهای برازش مدل اندازه گیری 
جدول 4-16 ضرایب استاندارد، بارهای عاملی، آماره T و ضریب تعیین (R2) 
جدول 4-17 ضرایب استاندارد، بارهای عاملی، آماره T و ضریب تعیین (R2) 
جدول4-18 شاخصهای برازش مدل اندازه گیری
جدول 4-19 ضرایب استاندارد، بارهای عاملی، آماره T و ضریب تعیین (R2)
جدول 4-20 ضرایب استاندارد، بارهای عاملی، آماره T و ضریب تعیین (R2) 
جدول4-21 شاخصهای برازش مدل ساختاری 
جدول 4-22 نتایج حاصل از ضرایب مسیر و آماره ی T 
جدول 4-23 خلاصه نتایج آزمون فرضیههای تحقیق 
جدول 5-1 خلاصه نتایج آزمون فرضیههای تحقیق 

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 3-1 مراحل اصلی فرآیند تحقیق 
نمودار 4- 1 نمودار فراوانی متغیر جنسیت 
نمودار 4-2 نمودار فراوانی متغیر سن 
نمودار 4- 3 نمودار فراوانی متغیر وضعیت استخدام 
نمودار 4- 4 نمودار فراوانی متغیر تحصیلات 


فهرست شکل¬ها
عنوان صفحه
شکل1-1 (مدل تحقیق- چانگ یانگ هو 2012) 
شکل 2-1 مهارتهای هوشمندی کسب و کار (الوانی، 1391)
شکل2-2- هفت شاخص عملکرد(یوسفیان، 1387، 9)
شکل2-2- ماتریس ارزیابی عملکرد (ونوس و صفاییان، 1391)
شکل2-3- هرم عملکرد(سعادت، 1392)
شکل2-4-دور نما و استراتژی درمدلBSC (حافظنیا، 1392)
شکل 2-5- نمای کلی معیارها مدل تعالی اروپا (کاتلر و آرمسترانگ، 1389)
شکل 2-6- روش ممیزی و ارتقای سیستم ارزیابی عملکرد (ونوس و صفاییان، 1391) 
شکل 2-7- مدل تحلیل ذی نفعان (ونوس و صفاییان، 1391)
شکل1-1 (مدل تحقیق- چانگ یانگ هو 2012)
شکل 4-1 تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم در حالت تخمین استاندارد 
شکل 4-2 تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم در حالت ضرایب معنی داری 
شکل 4-3 تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم در حالت تخمین استاندارد 
شکل 4-4 تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم در حالت ضرایب معنی داری 
شکل 4-5 تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم در حالت تخمین استاندارد 
شکل 4-6 تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم در حالت ضرایب معنی داری 
شکل 4-7 تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم در حالت تخمین استاندارد 
شکل 4-8 تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم در حالت ضرایب معنی داری 
شکل 4-9 مدل معادلات ساختاری در حالت تخمین استاندارد
شکل 4-10 مدل معادلات ساختاری در حالت ضرایب معنی داری 
شکل 4-11 مدل معادلات ساختاری در حالت تخمین استاندارد 
شکل 4-12 مدل معادلات ساختاری در حالت ضرایب معنی داری 
اثر استفاده از سیستم های هوش تجاری بر رضایت و عملکرد کارکنان
ایمیل * موبایل *

دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

محصولات خاص


 • PDF ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک صادرات ایران

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک صادرات ایران

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری استخدام بانک صادرات ایران شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام موسسه اعتباری ثامن

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام موسسه اعتباری ثامن

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری استخدامی موسسه اعتباری ثامن شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام نیروی انتظامی

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام نیروی انتظامی

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری بیمه پاسارگاد

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری بیمه پاسارگاد

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری بیمه پاسارگاد شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک قرض الحسنه رسالت

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک قرض الحسنه رسالت

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری بانک قرض الحسنه رسالت شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات آزمون استخدامی متروی شیراز

  دانلود سوالات آزمون استخدامی متروی شیراز

  دانلود نمونه سوالات استخدامی سازمان متروی شیراز با بیش از 500 نمونه سوال استخدامی عمومی و تخصصی همراه با پاسخنامه ویژه آزمون استخدام سازمان قطار شهری شیراز و حومه در سال 1394

 • PDF ویژه

  سوالات استخدامی مهمانداری هواپیمایی هما

  سوالات استخدامی مهمانداری هواپیمایی هما

  دانلود سوالات عمومی و تخصصی آزمون استخدامی مهمانداری هواپیمایی هما بهمراه پاسخنامه در قالب فایل PDF مناسب متقاضیان شرکت در آزمون استخدام مهمانداری هواپیمایی هما.

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات آزمون تصدی امر قضا

  دانلود سوالات آزمون تصدی امر قضا

  با توجه به آزمون استخدامی قوه قضاییه ، بسته ای حاوی نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه را آماده کرده ایم که کمک زیادی به قبولی شما در آزمون استخدامی این ارگان میباشد. قوه قضاییه برای تکمیل کادر اداری از بین داوطلبان علاقه مند و واجد شرایط در رشته های مختلف از طریق برگزاری آزمون، استخدام میکند.

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام شرکت البرز دارو

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام شرکت البرز دارو

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری شرکت البرز دارو شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات استخدام شرکت بابک مس ایرانیان

  دانلود سوالات استخدام شرکت بابک مس ایرانیان

  دانلود بسته ویژه سوالات استخدام شرکت بابک مس ایرانیان در سال 1395 بهمراه پاسخنامه در قالب نرم افزار PDF

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات استخدام بانک پاسارگاد

  دانلود سوالات استخدام بانک پاسارگاد

  دانلود مجموعه کامل سوالات عمومی و تخصصی استخدامی بانک پاسارگاد بهمراه پاسخنامه در قالب pdf

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک پاسارگاد

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک پاسارگاد

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری بانک پاسارگاد در سال 94 شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک حکمت ایرانیان

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک حکمت ایرانیان

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری بانک حکمت ایرانیان در سال 94 شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی

  دانلود سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی

  دانلود نمونه سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی سال96 بهمراه پاسخنامه در قالب pdf

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات استخدام دانشگاه علامه طباطبایی

  دانلود سوالات استخدام دانشگاه علامه طباطبایی

  دانشگاه علامه طباطبایی برای تأمین نیروی انسانی متعهد و کارآمد موردنیاز خود در چهارچوب آئین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و براساس مجوز مورخ 93/12/23 هیئت‌امناء دانشگاه، تعداد 25 نفر از افراد واجد شرایط را از طریق آزمون و مصاحبه عمومی و تخصصی و گزینش به‌صورت قراردادی

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات استخدام هنر آموز الکترونیک آموزش و پرورش

  دانلود سوالات استخدام هنر آموز الکترونیک آموزش و پرورش

  دانلود بسته سوالات عمومی و اختصاصی استخدام هنر آموز الکترونیک آموزش و پرورش در قالب PDF با بهترین کیفیت بهمراه پاسخنامه مناسب متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 1395 همچنین در ادامه می توانید توضیحات کامل مجموعه سوالات هنر آموز الکترونیک را مشاهده نمائید

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات استخدام هنر آموز تاسیسات آموزش و پرورش

  دانلود سوالات استخدام هنر آموز تاسیسات آموزش و پرورش

  دانلود بسته سوالات عمومی و اختصاصی استخدام هنر آموز تاسیسات آموزش و پرورش در قالب PDF با بهترین کیفیت بهمراه پاسخنامه مناسب متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی سازمان آموزش و پرورش در سال 1395 همچنین در ادامه می توانید توضیحات کامل مجموعه سوالات استخدام هنر آموز تاسیسات را مشاهده نمائید.

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات استخدام استاد کار کامپیوتر آموزش و پرورش 97

  دانلود سوالات استخدام استاد کار کامپیوتر آموزش و پرورش 97

  دانلود بسته سوالات عمومی و اختصاصی استخدام استاد کار کامپیوتر آموزش و پرورش در قالب فایل PDF با بهترین کیفیت بهمراه پاسخنامه کامل این سوالات مناسب متقاضیان شرکت آزمون استخدامی سال 96 سازمان آموزش و پرورش می باشد،جهت خرید بعد از پرداخت وجه لینک دانلود نمایش داده میشود،با آرزوی موفقیت برای همه شما.97

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات آموزگار توانبخشی استثنایی استخدام آموزش و پرورش

  دانلود سوالات آموزگار توانبخشی استثنایی استخدام آموزش و پرورش

  دانلود بسته سوالات عمومی و تخصصی استخدام آموزگار توانبخشی استثنایی آموزش و پرورش در قالب فایل PDF با بهترین کیفیت بهمراه پاسخنامه مناسب متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 1397 همچنین در ادامه می توانید توضیحات کامل سوالات استخدام معلم توانبخشی را مشاهده نمائید.

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات هنر آموز طراحی و دوخت استخدام آموزش و پرورش

  دانلود سوالات هنر آموز طراحی و دوخت استخدام آموزش و پرورش

  دانلود سوالات عمومی و تخصصی هنر آموز طراحی و دوخت آزمون استخدام آموزش و پرورش سال 97 بهمراه پاسخنامه در قالب فایل PDF مناسب متقاضیان استخدام در سازمان آموزش و پرورش ایران با آرزوی موفقیت برای تمامی شما عزیزان .