سیما فایلدانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
سیما فایل
پیشنهاد ما

سوالات استخدامی نمونه سوال پیام نور پروژه کارآفرینی گزارش کارآموزی آزمون آزمایشی دانلود پاورپوینت
مقایسه و بررسی الگوریتم های زمانبندی وظایف در محیط محاسبات ابری
1 1 1 1 1
عالی
word
1397 مهر 18
حجم : 1 مگابایت
صفحات : 54
5900 تومان
خرید و دانلود

مقایسه و بررسی الگوریتم های زمانبندی وظایف در محیط محاسبات ابری


امروزه محاسبات ابری شهرت زیادی پیداکرده و نمونه‌ای از محاسبات توزیع‌شده، متشکل از منابع و درخواست‌ها باهدف اشتراک‌گذاری منابع به صورت سرویس در بستر اینترنت است. این محیط تصوری از منابع بی‌نهایت را برای کاربران فراهم می‌کند؛ بنابراین کاربران می‌توانند مبنی بر تقاضا، میزان استفاده از منابعشان را افزای

چکیده:
امروزه محاسبات ابری شهرت زیادی پیداکرده و نمونه‌ای از محاسبات توزیع‌شده، متشکل از منابع و درخواست‌ها باهدف اشتراک‌گذاری منابع به صورت سرویس در بستر اینترنت است. این محیط تصوری از منابع بی‌نهایت را برای کاربران فراهم می‌کند؛ بنابراین کاربران می‌توانند مبنی بر تقاضا، میزان استفاده از منابعشان را افزایش یا کاهش دهند.
به عبارتی محیط ابر، پرداخت به اندازه استفاده است. در ابر، فراهم‌کنندگان می‌خواهند بیش‌ترین بازده را از منابع خود ببرند و کاربران نیز می‌خواهند هزینه‌های خود را حداقل نمایند درعین‌حال، عملکرد مورد نیازشان را نیز به دست آورند. استفاده مناسب و بهینه از منابعی همچون حافظه، پردازشگر یک چالش است از این رو، چگونگی زمانبندی وظایف مسئله‌ای مهم محسوب می‌شود که تأثیر زیادی در عملکرد فراهم‌کنندگان سرویس ابر دارد. زمانبندی، انتخاب بهترین منبع مناسب باهدف انتشار بار در پردازنده‌ها و حداکثر بهره‌وری از منابع است.
درحالی‌که باید زمان پاسخ و تکمیل هر وظیفه و همچنین هزینه سرویس را حداقل نماید. در این گزارش ابتدا به بیان مسئله و مشکل زمانبندی و ادبیات تحقیق اشاره می‌شود. سپس تعاریفی مرتبط با زمانبندی وظایف را مطرح کرده و ویژگی‌های یک زمانبند خوب را بیان می‌کنیم و در آخر به بررسی برخی از الگوریتم‌های موجود در ابر پرداخته و مقایسه‌ای از آن‌ها ارائه می‌شود.

فهرست مطالب:
چکیده
۱- فصل اول: کلیات تحقیق
‏۱-۱ مقدمه
‏۱-۲ بیان مسئله
‏۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق
‏۱-۴ ادبیات تحقیق
‏۱-۵ ساختار گزارش
۲- فصل دوم: مقدمه‌ای بر رایانش ابری
‏۲-۱ مقدمه
‏۲-۲ تعریف رایانش ابری
‏۲-۳ سیر تکامل محاسبات
‏۲-۴ عناصر زیربنایی محاسبات ابری
۲-۴-۱ محاسبات گرید
۲-۴-۲ مجازی سازی
۲-۴-۳ وب ۲
۲-۴-۴ معماری مبتنی بر سرویس (SOA)
‏۲-۵ سرویس‌های محاسبات ابری
۲-۵-۱ نرم‌افزار به عنوان سرویس (SaaS)
۲-۵-۲ پلتفرم به عنوان سرویس (PaaS)
۲-۵-۳ زیرساخت به عنوان سرویس (IaaS)
‏۲-۶ بررسی اجمالی از معماری ابر سطح بالا
۲-۶-۱ لایه کاربر
۲-۶-۱-۱ زیر لایه کاربردی
۲-۶-۱-۲ زیر لایه محیط برنامه‌نویسی
۲-۶-۲ لایه مدیریت سیستم ابر
۲-۶-۲-۱ ناظر SLA
۲-۶-۲-۲ تأمین منابع
۲-۶-۲-۳ ترتیب‌دهنده و زمانبند
۲-۶-۲-۴ توزیع‌کننده
۲-۶-۲-۵ حسابداری
۲-۶-۲-۶ اندازه‌گیری
۲-۶-۲-۷ متعادل‌کننده بار
۲-۶-۲-۸ مدیریت سیاست
۲-۶-۲-۹ ناظر ذخیره منابع پیشرفته
۲-۶-۲-۱۰ مدیریت امنیت و تشخیص منابع
۲-۶-۲-۱۱ مدیریت خودمختار
۲-۶-۲-۱۲ اقدامات سبز
۲-۶-۳ لایه ماشین مجازی
۲-۶-۳-۱ ماشین‌های مجازی
۲-۶-۳-۲ ناظر ماشین مجازی
۲-۶-۴ لایه مرکز داده
۲-۶-۴-۱ سخت‌افزار
‏۲-۷ مدل های پیاده سازی محاسبات ابری
۲-۷-۱ ابر خصوصی
۲-۷-۲ ابر عمومی
۲-۷-۳ ابر گروهی
۲-۷-۴ ابر آمیخته
۳- فصل سوم: تعاریف مرتبط با زمانبندی وظایف
۳-۱ زمانبندی در سیستم های توزیع‌شده
۳-۲ ویژگی‌های زمانبند وظایف
۳-۳ هدف زمانبندی وظایف
۳-۳-۱ تعادل بار
۳-۳-۲ کیفیت خدمات
۳-۳-۳ اصول اقتصادی
۳-۳-۴ بهترین زمان اجرا
۳-۳-۵ توان عملیاتی سیستم
۳-۴ ساختارهای زمانبندی
۳-۴-۱ زمانبندی متمرکز
۳-۴-۲ زمانبندی توزیع‌شده
۳-۴-۳ زمانبندی غیرمتمرکز
۳-۵ طبقه‌بندی سلسله مراتبی
۳-۵-۱ زمانبندی محلی در برابر عمومی
۳-۵-۲ زمانبندی ایستا در برابر پویا
۳-۵-۳ بهینه در برابر غیر بهینه
۳-۵-۴ توزیع‌شده در برابر غیر توزیعی
۳-۵-۵ تقریبی در برابر اکتشافی
۳-۵-۶ همکار در برابر غیر همکار
۳-۶ مقدمه‌ای بر جریان کار
۳-۶-۱ تعریف جریان کار
۳-۶-۲ زمانبندی جریان کار
۳-۶-۳ معماری سیستم مدیریت جریان کار
۴- فصل چهارم: الگوریتم‌های زمانبندی
۴-۱ مقدمه
۴-۲ مدل های اکتشافی برای زمانبندی وظایف
۴-۲-۱ استراتژیهای ایستا
۴-۲-۱-۱ الگوریتم موازنه بار فرصت‌طلبانه (OLB)
۴-۲-۱-۲ الگوریتم زمان اجرا کمینه (MET)
۴-۲-۱-۳ الگوریتم زمان اتمام کمینه (MCT)
۴-۲-۱-۴ الگوریتم Min-Min
۴-۲-۱-۵ الگوریتم Min-Max
۴-۲-۱-۶ الگوریتم GA
۴-۲-۱-۷ الگوریتم گرمایشی SA
۴-۲-۱-۸ الگوریتم Tabu
۴-۲-۱-۹ الگوریتم A*
۴-۲-۲ استراتژیهای پویا
۴-۲-۲-۱ حالت On-line
۴-۲-۲-۲ حالت Batch
۴-۲-۳ زمانبند های اکتشافی
۴-۲-۳-۱ هادوپ
۴-۲-۳-۲ درایَد
۴-۲-۴ الگوریتمهای زمانبندی جریان کار
۴-۲-۴-۱ الگوریتم مسیر بحرانی سریع (FCP)
۴-۲-۴-۲ الگوریتم زمانبند کلی تطبیقی (AGS)
۴-۲-۴-۳ مکانیزم نگاشت جریان کار(WMM)
۴-۲-۴-۴ الگوریتم انشعاب جریان کار تطبیقی (AWS)
۴-۲-۴-۵ رویکرد سود و زیان
۴-۲-۵ الگوریتم بهینه‌سازی اجتماع ذرات(PSO)
۴-۲-۶ الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان(ACO)
۴-۲-۷ مقایسه الگوریتم های اکتشافی
۴-۲-۸ نتیجه گیری
۴-۳ الگوریتمهای زمانبندی وظایف بلادرنگ
۴-۳-۱ استراتژی اولویت ایستا
۴-۳-۲ استراتژی اولویت پویا
۴-۳-۳ زمانبند های بلادرنگ
۵- فصل پنجم: نتیجه‌گیری و کارهای آینده
۵-۱ نتیجه گیری
۵-۲ کارهای آینده
منابع

مشاهده فیلم پایان نامه زمانبندی در محیط رایانش ابری:


مقایسه و بررسی الگوریتم های زمانبندی وظایف در محیط محاسبات ابری
ایمیل * موبایل *

دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

محصولات خاص


 • PDF ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک صادرات ایران

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک صادرات ایران

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری استخدام بانک صادرات ایران شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام موسسه اعتباری ثامن

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام موسسه اعتباری ثامن

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری استخدامی موسسه اعتباری ثامن شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام نیروی انتظامی

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام نیروی انتظامی

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری بیمه پاسارگاد

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری بیمه پاسارگاد

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری بیمه پاسارگاد شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک قرض الحسنه رسالت

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک قرض الحسنه رسالت

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری بانک قرض الحسنه رسالت شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات آزمون استخدامی متروی شیراز

  دانلود سوالات آزمون استخدامی متروی شیراز

  دانلود نمونه سوالات استخدامی سازمان متروی شیراز با بیش از 500 نمونه سوال استخدامی عمومی و تخصصی همراه با پاسخنامه ویژه آزمون استخدام سازمان قطار شهری شیراز و حومه در سال 1394

 • PDF ویژه

  سوالات استخدامی مهمانداری هواپیمایی هما

  سوالات استخدامی مهمانداری هواپیمایی هما

  دانلود سوالات عمومی و تخصصی آزمون استخدامی مهمانداری هواپیمایی هما بهمراه پاسخنامه در قالب فایل PDF مناسب متقاضیان شرکت در آزمون استخدام مهمانداری هواپیمایی هما.

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات آزمون تصدی امر قضا

  دانلود سوالات آزمون تصدی امر قضا

  با توجه به آزمون استخدامی قوه قضاییه ، بسته ای حاوی نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه را آماده کرده ایم که کمک زیادی به قبولی شما در آزمون استخدامی این ارگان میباشد. قوه قضاییه برای تکمیل کادر اداری از بین داوطلبان علاقه مند و واجد شرایط در رشته های مختلف از طریق برگزاری آزمون، استخدام میکند.

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام شرکت البرز دارو

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام شرکت البرز دارو

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری شرکت البرز دارو شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات استخدام شرکت بابک مس ایرانیان

  دانلود سوالات استخدام شرکت بابک مس ایرانیان

  دانلود بسته ویژه سوالات استخدام شرکت بابک مس ایرانیان در سال 1395 بهمراه پاسخنامه در قالب نرم افزار PDF

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات استخدام بانک پاسارگاد

  دانلود سوالات استخدام بانک پاسارگاد

  دانلود مجموعه کامل سوالات عمومی و تخصصی استخدامی بانک پاسارگاد بهمراه پاسخنامه در قالب pdf

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک پاسارگاد

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک پاسارگاد

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری بانک پاسارگاد در سال 94 شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک حکمت ایرانیان

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک حکمت ایرانیان

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری بانک حکمت ایرانیان در سال 94 شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی

  دانلود سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی

  دانلود نمونه سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی سال96 بهمراه پاسخنامه در قالب pdf

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات استخدام دانشگاه علامه طباطبایی

  دانلود سوالات استخدام دانشگاه علامه طباطبایی

  دانشگاه علامه طباطبایی برای تأمین نیروی انسانی متعهد و کارآمد موردنیاز خود در چهارچوب آئین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و براساس مجوز مورخ 93/12/23 هیئت‌امناء دانشگاه، تعداد 25 نفر از افراد واجد شرایط را از طریق آزمون و مصاحبه عمومی و تخصصی و گزینش به‌صورت قراردادی

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات استخدام هنر آموز الکترونیک آموزش و پرورش

  دانلود سوالات استخدام هنر آموز الکترونیک آموزش و پرورش

  دانلود بسته سوالات عمومی و اختصاصی استخدام هنر آموز الکترونیک آموزش و پرورش در قالب PDF با بهترین کیفیت بهمراه پاسخنامه مناسب متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 1395 همچنین در ادامه می توانید توضیحات کامل مجموعه سوالات هنر آموز الکترونیک را مشاهده نمائید

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات استخدام هنر آموز تاسیسات آموزش و پرورش

  دانلود سوالات استخدام هنر آموز تاسیسات آموزش و پرورش

  دانلود بسته سوالات عمومی و اختصاصی استخدام هنر آموز تاسیسات آموزش و پرورش در قالب PDF با بهترین کیفیت بهمراه پاسخنامه مناسب متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی سازمان آموزش و پرورش در سال 1395 همچنین در ادامه می توانید توضیحات کامل مجموعه سوالات استخدام هنر آموز تاسیسات را مشاهده نمائید.

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات استخدام استاد کار کامپیوتر آموزش و پرورش 97

  دانلود سوالات استخدام استاد کار کامپیوتر آموزش و پرورش 97

  دانلود بسته سوالات عمومی و اختصاصی استخدام استاد کار کامپیوتر آموزش و پرورش در قالب فایل PDF با بهترین کیفیت بهمراه پاسخنامه کامل این سوالات مناسب متقاضیان شرکت آزمون استخدامی سال 96 سازمان آموزش و پرورش می باشد،جهت خرید بعد از پرداخت وجه لینک دانلود نمایش داده میشود،با آرزوی موفقیت برای همه شما.97

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات آموزگار توانبخشی استثنایی استخدام آموزش و پرورش

  دانلود سوالات آموزگار توانبخشی استثنایی استخدام آموزش و پرورش

  دانلود بسته سوالات عمومی و تخصصی استخدام آموزگار توانبخشی استثنایی آموزش و پرورش در قالب فایل PDF با بهترین کیفیت بهمراه پاسخنامه مناسب متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 1397 همچنین در ادامه می توانید توضیحات کامل سوالات استخدام معلم توانبخشی را مشاهده نمائید.

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات هنر آموز طراحی و دوخت استخدام آموزش و پرورش

  دانلود سوالات هنر آموز طراحی و دوخت استخدام آموزش و پرورش

  دانلود سوالات عمومی و تخصصی هنر آموز طراحی و دوخت آزمون استخدام آموزش و پرورش سال 97 بهمراه پاسخنامه در قالب فایل PDF مناسب متقاضیان استخدام در سازمان آموزش و پرورش ایران با آرزوی موفقیت برای تمامی شما عزیزان .