سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
تولید کرم‌پوسال به صورت کاربردی در ایران

عالی

doc 1397 مهر 19 حجم : 1 مگابایت صفحات : 763500 تومان خرید و دانلود

تولید کرم‌پوسال به صورت کاربردی در ایران

از آن جا که کتاب¬های فارسی موجود در رابطه با کود کرم‌پوسال عموماً ترجمه است و مخاطبان نیز صرفاً دانشجوی مهندسی کشاورزی ¬و محیط‌زیست نبوده و علاقه¬مندان به تولید، با سطح تحصیلات متفاوت هستند

فهرست مطالب

مقدمه 5
پیش گفتار 7
فصل اول: معرفی کود کرم‌پوسال
سودمندیهای کرم‌پوسال 11
کرم‌پوسال ـ یک کود با کیفیت 14
به حداقل رساندن خطر آلودگی 16
مطالبی در مورد پرورش کرم 16
مقایسه شیمیایی کمپوست باغی و دامی با کرم‌پوسال          19
فصل دوم: مواد اولیه مناسب برای تولید کود کرم‌پوسال
مواد مناسب برای تولید کرم‌پوسال        23
مواد مجاز برای تغذیه کرمها 29
فصل سوم: مورفولوژی کرم
مورفولوژی عمومی کرمهای خاکی 33
ایزینیا فتیدا 37
کرم خاکی و حشرات 39
فصل چهارم: روش‌های تولیدکود کرم‌پوسال
انواع روش¬ها 44
کف 44
تل‌بندی 47
شیاربندی 48
نحوه‌ی تل‌بندی 49
لجن‌کشی و آماده‌کردن برای تزریق 50
خرید کرم و مقدار استفاده 52
تزریق کرم 54
مراقبت 55
برداشت کرم و کرم‌پوسال 55
روش خانگی 56
تهیه کرم خشک 58
فصل پنجم: طرح توجیهی اقتصادی تولید کرم‌پوسال
طرح توجیهی تولید کرم‌پوسال 62
جمع‌بندی 79
منابع 80
مقدمه:
حمد و سپاس ایزد منان را که با الطاف بیکران خود این توفیق را به ما ارزانی داشت تا بتوانیم در راه ارتقای دانش عمومی و فرهنگ این مرز و بوم در زمینه¬ی تألیف این جزوه گامی هر چند کوچک برداشته و در انجام رسالتی که بر عهده دارم مؤثر واقع شوم.
از آن جا که کتاب¬های فارسی موجود در رابطه با کود کرم‌پوسال عموماً ترجمه است و مخاطبان نیز صرفاً دانشجوی مهندسی کشاورزی ¬و محیط‌زیست نبوده و علاقه¬مندان به تولید، با سطح تحصیلات متفاوت هستند، لذا بعضی کتاب¬ها نتوانسته‌اند نیازهای موجود را در زمینه¬ی تولید کرم‌پوسال به¬صورت کاربردی برآورده¬سازند. ما با تلاش¬های مستمر خود برای رفع کمبودها و نیازهای موجود، سعی بر آن داشتیم منبعی پربار، معتبر و با کیفیت مناسب در اختیار علاقه¬مندان قرار دهیم.
در راستای رفع مشکلی از مشکلات جامعه¬ی کشاورزی این مرز و بوم و ارتقای دانش کشاورزی این دیار کهن این کتاب با عنوان «تولید کرم‌پوسال به صورت کاربردی در ایران» تهیه شده و به علاقه¬مندان تقدیم می¬کنم. در این کتاب سعی بر آن گردید به صورت کامل و جامع چه از نظر تئوری، چه کاربردی و چه توجیه اقتصادی در زمینه¬ی تولید کرم‌پوسال پاسخ¬گوی تمام مشکلات عزیزان علاقه¬مند باشد و در سه فصل اول بیشتر از مباحث تئوری با منابع معتبر استفاده گردیده و در فصل چهارم تولید به صورت کاربردی حاصل از تجربه¬ی شخصی می-باشد. همچنین در فصل پنجم یک طرح توجیهی مناسب برای علاقه‌مندان به تولید آورده شده است.
تولید کرم‌پوسال به صورت کاربردی در ایران
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست