سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
پروژه ای کامل بررسی چالش های درس ریاضیات

عالی

1397 مهر 20 صفحات : 423500 تومان خرید و دانلود

پروژه ای کامل بررسی چالش های درس ریاضیات

دانلود پروژه ای کامل درباره بررسی چالش های درس ریاضیات (ویژه ارتقای رتبه) در قالب word تعداد صفحات چهل و دو صفحه قابل ویرایش

فهرست مطالب
چکیده                                                                                                                   
مقدمه                                                                                                                   
هدف تحقیق                                                                                              
گردآوری اطلاعات (شواهد 1 )        
تجزیه و تحلیل اطلاعات  
خلاصه یافته های اولیه                                                                                             
اصول مبانی و تدریس درس ریاضی                                                                               
معیارهای ارزشیابی                          
چگو نگی اجرای راه جدید                                                  
گرد آوری اطلاعات ( شواهد 2 )                                           
تجدید نظر در روشهای انجام گرفته و اعتبار بخشی آن                   
ریاضیدانها چگونه زبان یکدیگر را میفهمند؟                                  
هندسه فضایی چیست؟                               
نشانه ها، علامتها و تعریفهای ریاضی                      
انسان اولیه چگونه می شمرد؟                       
صفر را چه کسی اختراع کرد؟           
چگونه برای نخستین بار محیط کرة زمین را اندازه گرفتند؟        
نمودار وِن چیست؟              
شمارش مولکولهای شیمیایی           
معرفی دانشمندان             
بطری شناور در آب                
نقش وسایل کمک آموزشی در یادگیری درس ریاضی                                  
افت در دروس دیگر و تأثیر آن بر ریاضیات                                                   
فراموشی و عدم توجه کافی در هنگام نوشتن و حل تمرینها                                           
تشکیل صورتهای ذهنی                                                                
اهمیت یاد آوری                                                           
راه کار ها و پیشنهادات                                      
نتیجه گیری                                                                        
منابع    

  چکیده
امروزه بحث جهانی شدن GLOBALZATION امروزه منجر به بروز چالش هایی در جوامع در حال توسعه شده است. این بحث شرایط ویژه ای را در نظام های تعلیم و تربیت جهانی پدید آورده است. بدین صورت اگر نظام های آموزشی، موقعیت کنونی را به درستی درک و تحلیل نمایند، می توانند در برابر آن دست به انتخاب درست بزنند و تهدیدهای مبهم را به فرصت های ممتاز تبدیل نمایند و در غیر این صورت با مشکلات فرهنگی، اجتماعی اقتصادی متعددی روبرو خواهند شد که جوامع ساده و اولیه را زمین گیر خواهد نمود. در این مقاله موارد زیر مورد بررسی  قرار گرفته است.
1- بررسی تأثیرات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و فلسفی روند جهانی شدن.
2- چهارمین گزارش یونسکو در زمینه ی ((معلمان و تدریس در جهان در حال تغییر)) در باب ((ناتوانی نظام های آموزش و پرورش)) در جهت افزایش منزلت معلمان.
3- نقش نظام های آموزشی و ویژگی های رهبران فرهنگی در عصر جهانی شدن.
4- ابعاد تربیت انسان در عصر جهانی شدن.
5- تحول در کلاس درس
مقدمه
درس ریاضی ، یکی از ارکان مهم تدریس و یکی از پایه های بنیادین در سطوح مختلف تحصیلی می باشد که مقدمه ورود به سالهای بعدی برای نیل به اهداف مهم جامعه  می باشد  که  هر زمان  بـاید  مورد  اهمیت  خاصی  از  سوی  معلمین  و  دست اندرکاران آموزش و پرورش در تمامی پایه ها و مراکز قرار گیرد که با شاخص قرار دادن این درس ، انتظار می رود جوامع در سالهای آتی نه تنها در این درس به مشکلی برخورد نکرده باشند بلکه بتوانند از عهده انجام مسئولیتهای محوله در رابطه با این  درس  برآیند .  با این  مقدمه  کوتاه می خواهم در تحقیق خود از علل ضعف دانش  آموزان ابتدایی در درس ریاضی بپردازم که امیدوارم که مورد اهمیت قرار گیرد.
          پروژه ای کامل بررسی چالش های درس ریاضیات
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست