سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
مقاله ای کامل جذاب کردن قسمت آشنایی با خودرو کتاب حرفه و فن

عالی

doc 1397 مهر 23 صفحات : 483500 تومان خرید و دانلود

مقاله ای کامل جذاب کردن قسمت آشنایی با خودرو کتاب حرفه و فن

دانلود مقاله ای کامل درباره جذاب کردن قسمت آشنایی با خودرو کتاب حرفه و فن با وسایل کمک آموزشی بصورت فایل word قابل ویرایش تعداد صفحات 48 صفحه

فهرست مطالب
چکیده 
مقدمه 
توصیف وضعبت موجود
بیان مسائل
شواهد 1
پیشینه تحقیق
تحلیل و تفسیر داده ها
ارائه راه حل موقت
اجرای راه حل
شواهد(2) ابزارهای اطلاعاتی
ارزیابی تأثیر اقدامات وتعیین اعتبار
راهکارها وپیشنهادات
منابع و مآخذ

چکیده  
باتوجه به اهمیّت  وضرورتی که شناخت خودرو در زندگی دارد به عنوان دبیر حرفه وفن کسی که باید در دانش آموزان این انگیزه رابوجود آورد که آنها توانائی هائی دارند که باید ره گشای زندگی آینده آنان باشد، برخودم لازم دیدم که به دنبال راههای جذابیّت ،درک بیشتر این بخش وبخشهای شبیه  آن درکلاس وفوائد آن  در زندگی باشم.
مقدمه
وسایل کمک آموزشی از حیث این که تئوری و عمل را هماهنگ می کند جایگاه ویژه ای دارد.استفاده از وسایل کمک آموزشی توسط معلم در جریان تدریس،باعث می شود که مطالب مطرح شده در ساخت شناختی دانش آموزان جا بگیردو دانش آموز به یادگیری معنی دار نائل شود.متاسفانه استفاده منظم و اصولی از وسایل کمک آموزشی تحت هر عنوان در مدرسه به بوته فراموشی سپرده می شود و اغلب عدم استفاده از وسایل کمک آموزشی را از طریق کمبود وقت و نبود وسایل توجیه می کنند.استفاده از وسایل کمک آموزشی باعث تحرک و پویایی در نظام آموزشی می شود. (قهرمانی ،جعفر (1383) : تأثیر وسایل کمک آموزشی در تدریس ویادگیری , ماهنامه پیوند , شماره 295-294انتشارات انجمن اولیاء ومربیان)
تحقیقاتی که تا به حال به عمل آمده است نشان می دهد که از طریق تدریس معمولی تنها30  %مطالب از مطالب مورد تدریس یاد گرفته می شود در حالی که اگر یادگیری با استفاده صحیح از وسایل ارتباطی به عمل آید میزان یادگیری افراد را تا  75  % بالا می برد .         
مقاله ای کامل جذاب کردن قسمت آشنایی با خودرو کتاب حرفه و فن
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست