سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
چگونه مشکلات روانی و درسی دانش آموز را با کمک دیگران برطرف کردم

عالی

doc 1397 مهر 23 صفحات : 213500 تومان خرید و دانلود

چگونه مشکلات روانی و درسی دانش آموز را با کمک دیگران برطرف کردم

دانلود پروژه کامل چگونه مشکلات روانی و درسی دانش آموز پایه چهارم ( مصطفی ) را با کمک دیگران برطرف کردم بصورت فایل WORD قابل ویرایش تعداد صفحات بیست و یک صفحه

فهرست مطالب :
چکیده
مقدمه 
تعریف و طرح مساله
توصیف وضع موجود
جمع آوری اطلاعات
تجزیه و تحلیل داده ها
ویژگی راه پیشنهادی برای تغییر
چگونگی اجرای تغییر پیشنهادی
چگونگی نظارت بر راه حل جدید 
چگونگی ارزیابی از راه حل جدید
تصمیم نهایی
فهرست منابع 

چکیده
تحقیق وبرر سی دانش آموز مصطفی پایه چهارم دبستان که به دلیل سربه هوا بودن واضطراب زیاد  وهمچنین ضعفی که در درسهایش  داشت  با هیچ یک از دانش آموزان رابطه مطلوبی نداشت خانواده او از و ضعیت متوسطی بر خوردار بودند .ولی مصطفی در مدرسه در تنبلی وبی انضباطی در درس وتمرین انگشت نمای مدرسه شده بود و همین امر باعث افت تحصیلی وی شده بود . بنده با کمک جستن از خداوند و بهره بردن از محضر استادان وهمکاری دوستان توانستم همکلاسیها وسایر معلمان و...... را اقناع نموده ورفتار مصطفی را اصلاح نمایم .مصطفی که در اول مدرسه لب از لب بر نمی داشت واز درس هایش چیزی نمی فهمید حال دیگر ابراز وجود می کند وبا پیشرفتی که در درس هایش کرده همه را بهت زده کرده است . 

مقدمه     
مقاله ای که هم اینک تقدیم شما می شود با هدف آشنایـی معـلمان دلسوز وپرتلاش وعلاقه مندان اقدام پژوهشی جهت راحتی وآرامش وایجاد وبرقراری نظم در مدارس طرح ریزی شده است .مقاله ی فوق جهت راهنمایی معلمان وکارکنان آموزشی است که می خواهند برای بهسازی وایجاد تحول در وضعیت ناسازگاری دانش آموزان  در کلاس درس ومدارس ویاعلت فرار آنان از کلاس ومنزل حرکتی مثبت انجام دهند.
می توانم بگویم که دلیل اصلی این قضیه کمبود محبت وکم توجهی خانواده است ودلیل دیگری این است که معلمان وکارکنان آموزشگاه هم نیز  کم  محبت وبی توجه هستند. البته سوء تفاهم  نباشد که  همکاران عزیز بگویند که مگر ما بچه هارا در مدرسه شکنجه میدهیم که آنان از مدرسه ومعلمان فراری میباشند. معلمان عزیز باید توجه داشته باشندکه طبق ماده100  قانون اساسی هیچکدام از کارکنان ومعلمان مدارس حق بازخواست وتنبیه بدنی دانش آموزان را ندارند ولی جای که ممکن است اصولا بچه ها بخاطر داشتن روح لطیف خواستار عاطفه ومحبت وافر هستند ،حتی کوچکترین تفاوت و کمبود لبخند ،کمبود محبت و کم محلی به ایشان باعث آزرده خاطر شدن آنان می شود وآ نها  دچار سردرگمی وانزوا طلبی و سر به هوا ودر نهایت فراراز مدرسه وخانواده خود می شوند . وچهارمین دلیل این است که باتوجه به تفاوتهای فردی هر شخص را باید شناخت وبه آنها محل گذاشت .در نتیجه  درمنزل ،مدرسه، و بیرون باید توجه شود که به فرزندان کم لطفی وکم محلی نکنیم .زیرا اینها باعث به وجودآمدن مساِئلی بغرنجی میشود که جبران ناپذر است. پدر ومادر که باهم پیمان مقدس را می بندند در مقابل فرزندان خود مسؤل هستند وباید به تعلیم وتربیت فرزندان خود رسیدگی کنند. وفرزندان خوب وبهتری رابه جامعه تحویل دهند زیرا فرزندان آینده سازان جامعه ما هستند.    چگونه مشکلات روانی و درسی دانش آموز را با کمک دیگران برطرف کردم
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست