سیما فایلدانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
سیما فایل
دانلود پرسشنامه تمایل به ترک خدمت
1 1 1 1 1
عالی
docx
1397 مهر 23
صفحات : 1
3000 تومان
خرید و دانلود

دانلود پرسشنامه تمایل به ترک خدمت


پرسشنامه آماده مدیریت، این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد و فقط حاوی سه سوال میباشد و با همین سه سوال اعتبار یابی شده است که از تحقیق کیم و لیونگ (2007) گرفته شده است. پایایی و روایی این پرسشنامه در تحقیقات مختلف به اثبات رسیده است.

توضیحات:
این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد و فقط حاوی سه سوال میباشد و با همین سه سوال اعتبار یابی شده است که از تحقیق کیم و لیونگ (2007) گرفته شده است. پایایی و روایی این پرسشنامه در تحقیقات مختلف به اثبات رسیده است.مشاهده فیلم پرسشنامه تمایل به ترک خدمت:

دانلود پرسشنامه تمایل به ترک خدمت
ایمیل * موبایل *

دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.