سیما فایلدانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
سیما فایل
پرسشنامه کامل سنجش اثربخشی سازمانی
1 1 1 1 1
عالی
doc
1397 مهر 24
صفحات : 3
3000 تومان
خرید و دانلود

پرسشنامه کامل سنجش اثربخشی سازمانی


پرسشنامه آماده مدیریت، این پرسشنامه بر اساس بر اساس مدل کارکردهای چهارگانه ضروری نظام اجتماعی پارسونز (AGIL) طراحی شده است و مولفه های 1. نوآوری = انطباق 2. تعهد سازمانی = کسب هدف 3. رضایت شغلی = یگانگی 4. سلامت سازمانی (روحیه) = حفظ الگوها را در قالب 28 سوال مورد ارزیابی و سنجش قرار میدهد.

توضیحات:
عنوان: پرسشنامه سنجش اثربخشی سازمانی
مدل مورد استفاده: بر اساس مدل کارکردهای چهارگانه ضروری نظام اجتماعی پارسونز (AGIL)
مولفه ها:  شامل 4 مولفه  انطباق - کسب هدف - یگانگی - حفظ الگوها

1. نوآوری- انطباق
2. تعهد سازمانی- کسب هدف
3. رضایت شغلی-  یگانگی
4. سلامت سازمانی (روحیه) = حفظ الگوها

تعداد سئوال:  28سئوال
نوع پرسشنامه: استاندارد - خارجی
کاربرد: سنجش اثربخشی سازمان ها

مشاهده فیلم پرسشنامه سنجش اثربخشی سازمانی:پرسشنامه کامل سنجش اثربخشی سازمانی
ایمیل * موبایل *

دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.