سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
پروژه تعامل خوب با دانش آموزان و همکاران در مدرسه

عالی

doc 1397 مهر 24 صفحات : 343500 تومان خرید و دانلود

پروژه تعامل خوب با دانش آموزان و همکاران در مدرسه

دانلود اقدام پژوهی کامل درباره چگونه می توانم تعامل خوبی با دانش آموزان و همکاران در مدرسه داشته باشم؟ بصورت فایل WORD قابل ویرایش تعداد صفحات سی و چهار صفحه

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه 
توصیف وضع موجود 
گرد آوری  شواهد 1
یافته های علمی 
پیشینه تحقیق
تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها
انتخاب راه حل یا راه حلهای موقتی
اعتبار بخشی به راه حل ها 
توصیف وضعیت مطلوب ( شواهد 2 )
فهرست منابع 

چکیده 
دربین نیروهای آموزش و پرورش، مدیران باید کسانی باشند که با بردن نامشان به یاد خوبی، صفا، صداقت و تمامی فضایل اخلاقی افتاد اما متاسفانه این موضوع بالعکس است .
با راه حل هایی که در این اقدام پژوهی اجرا کردم در پایان زمانی که همکاران متوجه صداقت ودرستی تعامل بنده  شدند آرام آرام در نحوه برخوردشان تغییرات ایجاد کردند نگاه هاس سنگین گذشته وجود نداشت. و باعث تعامل بهتری می شد . درک واقعی همکار در شرایط مختلف عامل مهمی در بهبود روابط و تغییر دیدگاه نسبت به مدیر مدرسه گردید.
زمانی که مشکلی به وجود می آمد و بنده با کمال میل اداره کلاس یا هر موردی که مشکل را برطرف میکرد را قبول میکردم ،در برخورد های بعدی مشاهد ه می کردم که همکار با چه تواضع و احترام خالصانه ای برخورد می نمود. واین موارد منجر به این شد بتوانم ارتباط مثبت و اثرگذاری را د اشته باشم

مقدمه:
ارتباطات در نظر شما چه معنی می دهد؟ هریک از ما به تناسب شخصیت و تجارب خود بدان جواب متفاوتی خواهیم داد. 
ارسطو در کتاب ریطوریقا می گوید: «ارتباط عبارت است از جستجوی وسایل و امکانات موجود برای ترغیب و اقناع دیگران».   در فراگرد ارتباط به طور کلی ما می‌خواهیم با گیرنده پیام خود در یک مورد و مسئله معین همانندی ایجاد کنیم. (روبرت،1946،ص11)
تئودور نیوکامب می گوید: «هرگاه شخصی تاثیری را بپذیرد که دیگری در مورد او اراده کرده است. ارتباط برقرار شده است.» (نیوکامب،1950،ص269)
هاولند: «ارتباط عبارت است از فراگرد انتقال یک محرک از یک فرد (ارتباط‌گر) به فردی دیگر به منظور تغییر پاسخ رفتار او» (هاولند،1948،ص371)
برلو: «ارتباط، جستجوی پاسخ از سوی گیرنده است» (برلو،1960، ص62)
آزگود: «تاثیرپذیری بین افراد، سیستمها»(آزگود،1957، ص272) 
میکی اسمیت: «ارتباط عبارت است از فراگرد انتقال اطلاعات، احساسها، حافظه و کارها در میان مردم.» (اسمیت،1988،ص7)
 ارتباطات با تفهیم سر وکار دارد اشخاصی که با یکدیگر در ارتباط اند باید بدانند که چه می گویند و چه می شنوند.برای ما بارها اتفاق می افتد که پیام فرستنده پیام را،دقیقا تکرار می کنیم بی آنکه پیام اثری در ما بگذارد.ارتباط شکل نمی گیرد مگر آنکه عمل تفهیم انجام گرفته باشد.

پروژه تعامل خوب با دانش آموزان و همکاران در مدرسه
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست