سیما فایلدانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
سیما فایل
مقاله ای کامل درباره سیستم اطلاعات مدیریتی (MIS)
1 1 1 1 1
عالی
doc
1397 مهر 24
صفحات : 38
4100 تومان
خرید و دانلود

مقاله ای کامل درباره سیستم اطلاعات مدیریتی (MIS)


دانلود مقاله ای کامل درباره سیستم اطلاعات مدیریتی (MIS) در قالب WORD قابل ویرایش تعداد صفحات سی و هشت صفحه

(MIS)
From Wikipedia, the free encyclopedia.
(Redirected from Management Information Systems)
Jump to: navigation, search
Management Information Systems (MIS) are information systems, typically computer-based, that are used within an organization. WordNet describes an information system as “a system consisting of the network of all communication channels used within an organization”. A management information system may also be defined as “a system that collects and processes data (information) and provides it to managers at all levels who use it for decision making, planning, program implementation, and control.
متن فارسی :
سیستم اطلاعات مدیریتی (MIS )
سیستم های اطلاعات مدیریتی (MIS ) به آن دسته از سیستم های اطلاعاتی اطلاق می گردد که معمولا بر اساس کامپیوتر استوار بوده ودر داخل یک سازمان مورد استفاده قرار می گیرد . شبکه جهانی از سیستم اطلاعاتی به عنوان سیستمی یاد می کند که شامل شبکه همه کانالهای اطلاعاتی می باشد که در داخل یک سازمان مورد استفاده قرار می گیرد . همچنین می توان سیستم اطلاعات مدیریتی را به عنوان سیستمی تعریف کرد که به جمع آوری و پردازش اطلاعات پرداخته و این اطلاعات را در اختیار مدیران قرار داده تا از آن در جهت تصمیم گیری ، برنامه ریزی ، اجرای برنامه و نظارت استفاده نمایند .
 
مقاله ای کامل درباره سیستم اطلاعات مدیریتی (MIS)
ایمیل * موبایل *

دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.