سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
پروژه کامل تهیه دستورالعمل جهت استقرار یک نظام کنترل داخلی

عالی

docx 1397 مهر 27 صفحات : 438500 تومان خرید و دانلود

پروژه کامل تهیه دستورالعمل جهت استقرار یک نظام کنترل داخلی

از مهم ترین ساز و کارهایی که در زمینه هدایت اثر بخش و کارآیی سازمانها به خصوص مؤسسات و نهادهای مالی ابداع شده است، مفهوم ”کنترل های داخلی“ است. این مفهوم را می توان مولود توسعه تفکر سازمانی و پیچیدگی ساختار سازمان ها دانست که خود، محصول تکامل جوامع بشری و تعمیق مفاهیم و مناسبات تجاری و ...

مقدمه: 
از مهم ترین ساز و کارهایی که در زمینه هدایت اثر بخش و کارآیی سازمانها به خصوص مؤسسات و نهادهای مالی ابداع شده است، مفهوم ”کنترل های داخلی“ است. این مفهوم را می توان مولود توسعه تفکر سازمانی و پیچیدگی ساختار سازمان ها دانست که خود، محصول تکامل جوامع بشری و تعمیق مفاهیم و مناسبات تجاری و صنعتی در آنها است ره آورد تکامل این مناسبات؛ یکی هم تفکیک مفاهیم ”نظارت“ و ”اجرا“ بود. بستری که در ابتدا، با تفکیک دو مقوله ”مالکیت“ و ”مدیریت“ از یکدیگر و تاکید بر ضرورت کنترل عملکرد ”مدیران“ توسط ”مالکان“، زمینه ایجاد حرفه حسابرسی را پدید آورد درادامه روند تکاملی خود، به گسترش و تعمیق مفهوم دیگری تحت عنوان ”کنترل های داخلی“ انجامید.
کنترل داخلی، بخش مهمی از مدیریت یک سازمان است. بخشی که شامل برنامه ها، روشها و رویه های مورد استفاده سازمان در دستیابی به رسالت وجودی و اهداف خرد و کلان خود است. هدف نظام کنترل داخلی و حسابرسی، بهبود توان مدیریت مالی واداری از طریق تحدید آن گروه از رفتارهای مالی است که به اتلاف و تخصیص نامناسب منابع و بروز فساد می انجامند. استقرار و استمرار یک نظام کنترل داخلی توانمند درسازمان، امکان مدیریت کارآ وموثر سازمان را برای مدیریت آن فراهم می آورد. مدیران به خوبی می دانند در نبود یک سیستم کنترل داخلی اثر بخش، تحقق رسالت اصلی شرکت،حفظ سودآوری و به حداقل رساندن رویدادهای غیر منتظره بسیار مشکل است. مدیریت درمصاف با تغییرات سریع محیط های اقتصادی و رقابتی و تغییر تقاضا و سلیقه مشتریان، و تجدید ساختار به منظور رشد در آینده، سیستم کنترل داخلی را به خدمت می گیرد تا بتواند به موقع ازخود واکنش مناسب نشان دهد. 

فهرست مطالب:
مقدمه 
تعریف کنترل داخلی 
معنای کنترل داخلی 
ضرورت وجود کنترل داخلی  
کنترل های داخلی حسابداری در برابر کنترل های داخلی اداری  
ابزارهای دستیابی به کنترل داخلی  
ساختار کنترل داخلی  
اهداف کنترل داخلی 
ویژگی های اجزای کنترل داخلی 
محیط کنترلی 
فعالیت های کنترلی 
سیستم حسابداری دریافت ها و پرداخت های نقدی
محدودیت های ذاتی کنترل داخلی 
هماهنگی نمودن کنترل 
روش های کنترل 
نمودگر سیستم کنترل های داخلی 
مهم ترین نکات کنترل داخلی 
کنترل داخلی حساب های دریافتی 
کنترل داخلی موجودی کالا 
سیستم حسابداری دارایی های ثابت 
سیستم حسابداری حقوق و دستمزد 
ساختار سازمانی 
حسابرسی داخلی 
سیستم حسابداری 
تفکیک مسئولیت ها 
مراحل ارزیابی سیستم کنترل داخلی 
منابع و مأخذ
پروژه کامل تهیه دستورالعمل جهت استقرار یک نظام کنترل داخلی
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست