سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
کتاب راهنمای تعمیرات و سرویس سیستم هیدرولیک زانتیا

عالی

PDF 1397 آبان 22 حجم : 10 مگابایت صفحات : 1744000 تومان خرید و دانلود

کتاب راهنمای تعمیرات و سرویس سیستم هیدرولیک زانتیا

کتابی که در پیش رو دارید توسط کارشناسان و متخصصین اداره فنی و مهندسی به منظور راهنمایی متخصصین تعمیرات خودروی زانتیا تهیه و تدوین گردیده شده است. امید است که تعمیرکاران و متخصصین عزیز با مطالعه دقیق و رجوع مستمر به این کتاب، روش تعمیرات خود را با دستورات داده شده در این راهنما هماهنگ کرده تا علاوه..

·         پیشگفتار:
کتابی که در پیش رو دارید توسط کارشناسان و متخصصین اداره فنی و مهندسی به منظور راهنمایی متخصصین تعمیرات خودروی زانتیا تهیه و تدوین گردیده شده است.
امید است که تعمیرکاران و متخصصین عزیز با مطالعه دقیق و رجوع مستمر به این کتاب، روش تعمیرات خود را با دستورات داده شده در این راهنما هماهنگ کرده تا علاوه بر جلوگیری از اتلاف وقت، رشد کیفی تعمیرات در کلیه زمینه ها حاصل گردد.

فهرست مطالب:

پیش گفتار
سیستم تعلیق
مشخصات سیستم تعلیق
مشخصات واحدهای پنوماتیکی
پیاده و سوار کردن واحد هیدروپنوماتیکی
اصول عملکرد پمپ فشار بالای نوع ( ۲+ ۶)
اصول عملکرد سیستم ثابت نگهدارنده ارتفاع خودرو از سطح زمین (
SC/MAC)
تخلیه فشار مدار سیستم تعلیق
بررسی و تنظیمات کنترل ارتفاع
پیاده و سوار کردن سیلندر تعلیق جلو
پیاده و سوار کردن سیلندر تعلیق عقب
پیاده و سوار کردن میل موج گیر جلو
پیاده و سوار کردن میل موج گیر عقب
پیاده و سوار کردن رگلاتور جلو
پیاده و سوار کردن رگلاتور عقب
مشخصات اکسل جلو
پیاده و سوارکردن طبق پایین در جلوی خودرو
پیاده و سوار کردن پایه سیلندر تعلیق
پیاده و سوار کردن سیبک سگدست
پیاده و سوار کردن اکسل جلو
مشخصات اکسل عقب
پیاده و سوار کردن بازوی تعلیق عقب
پیاده و سوار کردن اکسل عقب
پیاده و سوار کردن ضربه گیر عقب
سیستم فرمان
مشخصات سیستم فرمان
پیاده و سوارکردن فرمان هیدرولیکی
پیاده و سوار کردن میل فرمان
پیاده و سوار کردن قفل فرمان
سیستم ترمز
مشخصات سیستم ترمز
هواگیری مدار ترمز
تنظیمات ترمز دستی
پیاده و سوار کردن لنت های ترمز جلو
پیاده و سوار کردن کالیپر ترمز جلو
پیاده و سوار کردن دیسک ترمز جلو
پیاده و سوار کردن لنت های ترمز عقب
پیاده و سوار کردن کالیپر ترمز عقب
پیاده و سوار کردن دیسک ترمز عقب
پیاده و سوار کردن کابل اولیه ترمز دستی
پیاده و سوار کردن کابل ثانویه ترمز دستی
پیاده و سوار کردن شیر کنترل ترمز
پیاده و سوار کردن بلوک شیر هیدرولیکی در خودروهای مجهز به سیستم
ABS
مشخصات سنسورهای چرخ
پیاده و سوار کردن سنسور چرخ جلو در خودروهای مجهز به سیستم
ABS
پیاده و سوار کردن سنسور چرخ عقب در خودروهای مجهز به سیستم
ABS
پیوست ۱: مدار حفظ و تامین فشار
مدارات هیدرولیکی در یک نگاه
سوپاپ اطمینان مدار هیدرولیکی
مخزن
LHM
مخزن فشار و مدار حفظ فشار
پیاده و سوار کردن مخزن روغن هیدرولیک
پیوست ۲: سیستم فرمان
اجزاء دنده شانه ای فرمان
تعمیرات اساسی شیر هیدرولیکی پینیون فرمان هیدرولیکی
پایه میل فرمان
میل فرمان جمع شونده در خودروهای چپ فرمان یا راست فرمان
قاب فرمان
پیوست ۳ : مدارات هیدرولیکی
مدار برگشتی فرمان هیدرولیک
مدار تغذیه پینیون فرمان
مدار برگشتی سیستم تعلیق جلو
مدار تغذیه سیستم تعلیق جلو
مدار برگشتی سیستم تعلیق عقب
مدار تغذیه سیستم تعلیق عقب
مدار سیستم ترمز (مجهز به سیستم
ABS
)
لوله های برگشت روغن هیدرولیککتاب راهنمای تعمیرات و سرویس سیستم هیدرولیک زانتیا
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست