سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان

عالی

doc 1397 آبان 25 صفحات : 34000 تومان خرید و دانلود

دانلود پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان

دانلود پرسشنامه کامل و آماده مدیریت، این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان سازمان را مورد سنجش قرار می دهد. تعداد سوالات پرسشنامه برابر با 35 سوال و در چهار بعد تنظیم شده اند.

این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان سازمان را مورد سنجش قرار می دهد. تعداد سوالات پرسشنامه برابر با 35 سوال و در چهار بعد تنظیم شده اند. این ابعاد به شرح زیر می باشند:
ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان شامل:
1- خرده مقیاس قانونی: 1-2-3-5-6-7-8
2- خرده مقیاس اقتصادی: 9-10-11-12-13-14-16
3- خرده مقیاس اخلاقی: 4-15-18-20-21-22-23-28-31
4- خرده مقیاس نوع دوستانه: 17-19-24- 25-26-27-29-30-32-33-34-35
طیف مورد استفاده در این پرسشنامه 5 درجه ای لیکرت است.دانلود پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست