سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
مقاله ای کامل درباره دوستی و دوست یابی

عالی

doc 1397 آبان 26 صفحات : 883000 تومان خرید و دانلود

مقاله ای کامل درباره دوستی و دوست یابی

اگر اندکی دقت کنید ، متوجه خواهید شد که شما آگاهانه و یا ناخود آگاه به دنبالدوست هستید. اما آیا تا کنون فکر کرده اید که دوستی چیست و دوستی حقیقی کدام است؟از آنجا که انسان موجودی اجتماعی است ، صرف نظر از اینکه در چه جامعه ای زندگی میکند طبعاً به دنبال یافتن یاران و دوستان و همراهانی برای خود است

فهرست مطالب
دوستی و دوست یابی
مقدمــــه
دوستی یعنی چه ؟
دوستی حقیقی
دوستی مجازی
بهترین دوستان
معیار دوستی
برای خدا بودن" به چه معنا است؟
نقشدوست در زندگی
ویژگیهای یک دوست خوب :
دانش دوستی و آداب آن :
نوع دوستی در عین فردگرایی :
دوست خوب، دوست بد :
گردش های خانوادگی
شایسته ترین دوستی ها :
تشخیص میزان نوع‌دوستی افراد 
از دوست شدن تا دوست ماندن 
حقوق یخچالی
در مدرسه دوستی
الفبای دوست شدن
برقراری رابطه دوستی
مراحل بعدی کار
ضمانت های پولی، بانکی و کاری
برای رهایی از دست او بگویید:
مراحل بعدی کار
سرپوش گذاری بر جرم و شهادت دروغ
آیا دوست شما مخل زندگیتان است؟
نیاز به دوست
فاکتورهای XY
دوستان سمی
سوء استفاده گر
خود شیفته
دله
مزاحم
پخمه
علائم پایان دادن به رابطه
برخورد با دوستان سمی
تصمیمی عاقلانه بگیرید
رازهایی برای دوستی
آثار مثبت و منفی دوستی های دوران نوجوانی :
همتایان شما چه کسانی هستند؟
تاثیر همتایان همیشه بد نیست
امان از دست همتایان ناجور!
مقاومت تا پیروزی
دوستی:
الگوهای خوب و مثبت:
واکنش و نصیحتهمتایان:
اجتماعی شدن:
تشویق:
منابع :


دوستی و دوست یابی
مقدمه
اگر اندکی دقت کنید ، متوجه خواهید شد که شما آگاهانه و یا ناخود آگاه به دنبالدوست هستید. اما آیا تا کنون فکر کرده اید که دوستی چیست و دوستی حقیقی کدام است؟از آنجا که انسان موجودی اجتماعی است ، صرف نظر از اینکه در چه جامعه ای زندگی میکند طبعاً به دنبال یافتن یاران و دوستان و همراهانی برای خود است . البته چون اینگزینش در میان اقوام و ملل مختلف ، شکل های متنوعی پیدا می کند و با انگیزه هایگوناگون یا بر اساس احساسات متفاوت عقلانی ، عاطفی و غیر از آن به وجود می آید ،تعاریف مختلفی نیز از این واژه ارائه شده است. گروهی دوستی را صرفاً به معنای " معاشرت" دانسته اند. گروهی دیگربراین باورند که دوستی عبارت است از یک نوع ارتباطخاص که در مقاطع مختلف و یا در زمانی خاص ، میان افراد پیدا می شود. برخی دیگر نیزمعتقدند که دوستی یک نوع قرار داد اخلاقی است که با انگیزه های خاص دنیوی و اخرویبین افراد به وجود می آید. 

دوستی یعنی چه ؟
در تفسیر المیزان درتوضیحکلمه " أَخِلاّء" دوستی چنین تعریف شده است: " کلمه أخلاّء جمع خلیل به معنای دوستاست. و اگر دوست را خلیل گفته اند بدان جهت است که آدمی ، خُلّت یعنی حاجت خود رابه او می گوید. و ظاهراً مراد از اخلاّء ، مطلق کسانی است که به یکدیگر محبت میکنند. چه متقین و اهل آخرت که دوستی شان با یکدیگر به خاطر خداست ( نه به خاطرمنافع مادی) و چه اهل دنیا که دوستی هایشان به منظور منافع مادی استدرکتاب " المحجّهٔ البیضاء " ، دوستی چنین تعریف شده است: " دوستی یعنی همنشینی ،معاشرت و گفتگوی انسان با افرادی که به آنها علاقه و محبت دارد ، زیرا با غیر دوستمعمولاً کسی قصد معاشرت ندارد. این دوستی و ارادت و محبت ، یا لِذاته است (یعنی بهخودی خود مطلوب است ) و یا مجازی و واسطه ای است که انسان به وسیله آن به دوستحقیقی برسد."

مقاله ای کامل درباره دوستی و دوست یابی
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست