سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
پرسشنامه کامل سبک مدیریت کلاس

عالی

docx 1397 آذر 2 صفحات : 23000 تومان خرید و دانلود

پرسشنامه کامل سبک مدیریت کلاس

دانلود پرسشنامه ی سبک مدیریت کلاس ولفگانگ و گلیکمن (1986) که توسط عالی و امین یزدی (1384) به فارسی برگردانده شده است و دارای 25 سوال استاندارد است. نمره گذاری پرسشنامه در مقیاس فاصله ای است (هرگز=1 تا اندازه ای =2،‌ معمولا=3 و همیشه=4) در نتیجه نمرات در طیفی از 25 تا 100 قرار می گیرند. طبق الگوی ولف

پرسشنامه ی سبک مدیریت کلاس ولفگانگ و گلیکمن (1986) که توسط عالی و امین یزدی (1384) به فارسی برگردانده شده است و دارای 25 سوال استاندارد است.
نمره گذاری پرسشنامه در مقیاس فاصله ای است (هرگز=1 تا اندازه ای =2،‌ معمولا=3 و همیشه=4) در نتیجه نمرات در طیفی از 25 تا 100 قرار می گیرند. طبق الگوی ولفانگ، ‌نمره بالا در این طیف نشان گر سبک مدیریت مداخله گر و نمره پایین سبک غیر مداخله گر است. سبک تعامل گرا نیز در نقطه ی میانی این طیف میان دو سبک دیگر جای دارد. به طوری که نمرات 25 تا 40 مربوط به غیر مداخله گر و 41 الی 75 مربوط به تعامل گرا و 76 الی 100 مربوط به سبک مداخله گر است همچنین پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ، 68/0 بدست آمده است (عالی و امین یزدی ،‌1384). روایی این پرسشنامه توسط استاد راهنما مورد تایید قرار گرفته است.

مشاهده فیلم پرسشنامه سبک مدیریت کلاس:

پرسشنامه کامل سبک مدیریت کلاس
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست