سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
گزارش کارآموزی کانون فرهنگی رشته نرم افزار کامپیوتر همراه با تصویر

عالی

docx 1395 خرداد 6 حجم : 30 مگابایت صفحات : 655000 تومان خرید و دانلود

گزارش کارآموزی کانون فرهنگی رشته نرم افزار کامپیوتر همراه با تصویر

در این گزارش پس از معرفی کامل محل کار آموزی ، سمت و فعالیت ها کارآموز شرح داده شده است.

فصل اول:آشنايي كلي با مكان كارآموزي                                                    

1-1 تاريخچه سازمان                                                                           3

2-1نمودارسازماني وتشكيلات                                                                5

شرح وظايف پست هاي سازماني                                                             8

3-1نوع محصولات توليدي يا خدمات                                                       15  

4-1شرح مختصري از فرآيند توليدي يا خدماتي                                          21  

 

فصل دوم: ارزيابي بخش هاي مرتبط بارشته علمي كارآموز                               

1-2موقعيت رشته كامپيوتر(نرم  افزار)در كانون                                        35                                                      

2-2 بررسي شرح وظايف رشته كامپيوتر درواحدصنعتي                             37

3-2امورجاري دردست اقدام                                                                   48 

4-2برنامه هاي آينده                                                                             50

5-2 تكنيك هاي مورد استفاده توسط رشته كامپيوتر(نرم افزار)دركانون           56

 

فصل سوم:آزمون آموخته ها ونتايج

نتيجه گيري كلي                                                                                   58                                                      

1-3 گزارش پيشرفت كارآموزي(1)                                                        59        

2-3 گزارش پيشرفت كارآموزي(2)                                                        60        

3-3 گزارش پيشرفت كارآموزي(3)                                                        61  

4-3 فرم پايان دوره كارآموزي                                                               62    

 

گزارش کارآموزی کانون فرهنگی رشته نرم افزار کامپیوتر همراه با تصویر
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست