سیما فایلدانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
سیما فایل
پیشنهاد ما

سوالات استخدامی نمونه سوال پیام نور پروژه کارآفرینی گزارش کارآموزی آزمون آزمایشی دانلود پاورپوینت
پایان نامه تاثیر آموزش پیش دبستانی بر رشد رفتارهای اجتماعی دانش آموزان در پایه اول ابتدایی
1 1 1 1 1
عالی
docx
1395 خرداد 7
حجم : 1 مگابایت
صفحات : 95
5000 تومان
خرید و دانلود

پایان نامه تاثیر آموزش پیش دبستانی بر رشد رفتارهای اجتماعی دانش آموزان در پایه اول ابتدایی


در این کار پژوهشی میخواهیم تاثیر آموزش پیش دبستانی را بر رشد رفتارهاي اجتماعیدانش آموزان ابتدایی بررسی نماییم و عوامل و فاکتورهایی که بر رشد اجتماعی اثر می گذارند و به آن شدّت می بخشند مورد بحث قرا دهیم و همچنین خصوصیات و ویژگیهای افرادی که دارای رشداجتماعی بالاتری هستند را Ø

این فایل با فرمت word می باشد و قابل ویرایش است
 
تاثیر آموزش پیش دبستانی بر رشد رفتارهای اجتماعی دانش آموزان در پایه اوّل مقطع ابتدایی
 
فهرست مطالب
 
عنوان صفحه
 
* تشکر
 
* چکیده 
 
فصل اوّل : مقدمه
 
* بیان مساله1
 
* اهمیت موضوع1
 
* هدف پژوهش 3
 
* فرضیه3
 
* متغیرها3
 
* تعاریف نظری متغیرهای مورد مطالعه4
 
فصل دوّم : مروری بر ادبیات پژوهشی
 
* ارزشهای پایه ای پیش دبستانی و نقش کاربردی آنها 5
 
* وظايف نهادهاي پيش دبستاني11
 
* رشد وآموختن16
 
* نفوذ کودکان20
 
* پيش دبستان و خانه21
 
* عقاید و نظریات دانشمندان و محققان درباره آموزش و پرورش قبل از دبستان22
 
* تاریخ ظهور مراکز پیش از دبستان در جهان23
 
الف) کودکستان23
 
ب) مهدکودک 27
 
* تاریخچه شکل گیری مراکز پیش دبستانی در ایران 30
 
* بررسی عقاید نظریه پردازان تئوری رشد درباره رشد اجتماعی 32
 
* هدفهای آموزش و پرورش قبل از دبستان34
 
* رشد اجتماعی کودکان36
 
الف) اجتماعی شدن36
 
ب) هدفهای اجتماعی شدن37
 
* مهارتهای اجتماعی38
 
الف) مهارتهای اجتماعی کدامند؟ 38
 
ب) نشانه های مهارت اجتماعی39
 
ج) مولفه های مهارت اجتماعی39
 
* عوامل مؤثر در رشد مهارتهای اجتماعی کودکان 40
 
الف) ارتباط با همسالان 40
 
ب) ارتباط با بزرگسالان 41
 
ج)خانواده 42
 
* رشد شناختي 43
 
* رشد اجتماعي 43
 
* رشد اخلاقي 44
 
* رشد رواني جسمي44
 
* کودک من و پيش دبستاني44
 
* نگاهی گذرا به ساختار آموزش فرانسه زبان بلژیک49
 
* ساختار آموزش آلمان زبان بلژیک 51
 
* تاثیرکودکستان در رشد اجتماعی و مهارتهای اجتماعی کودکان 52
 
* مصاحبه با آقای خلیل زاده معاونت آموزش و پرورش برگرفته از اینترنت55 
 
فصل سوم: روش پژوهش
 
* روش تحقيق62
 
* جامعه مورد مطالعه62
 
* روش نمونه گيري 62
 
* اندازه نمونه62
 
* ابزار و وسايل تحقيق و چگونگي جمع آوري اطلاعات 62
 
* شيوه اجراي پژوهش64
 
فصل چهارم: یافته های پژوهش
 
الف) توصیف داده ها 67
 
1-الف)جدول توصيف داده ها 67
 
2-ب)نمودار توصيف داده ها 68
 
ب) تحلیل داده ها69
 
فصل پنجم: بحث دریافته های پژوهش
 
* بحث 69
 
* توصیه هایی با مادران جهت رشد مهارتهای اجتماعی کودکان 74
 
* سنجش مهارت هاي زندگي در کودکان 76
 
* روش هاي تقويت مهارت ها 77
 
* محدودیت هاي تحقيق 79
 
* پیشنهادات80
 
مراجع
 
پیوست ها
 
 
 
چکیده:
 
در این کار پژوهشی میخواهیم تاثیر آموزش پیش دبستانی را بر رشد رفتارهاي اجتماعیدانش آموزان ابتدایی بررسی نماییم و عوامل و فاکتورهایی که بر رشد اجتماعی اثر می گذارند و به آن شدّت می بخشند مورد بحث قرا دهیم و همچنین خصوصیات و ویژگیهای افرادی که دارای رشداجتماعی بالاتری هستند را بیان کنیم 
 
یکی از جنبه هایی که توجه خاص علمای تعلیم و تربیت و روان شناسان را به خود جلب نموده سالهای اولیه زندگی کودک استچه در این سنین است که چهار چوب اصلی شخصیت کودک پی‏ریزی می شود و در مراحل بعدی رشد و تکامل می یابد 
 
این مساله باعث گردید که به تعلیم و تربیت کودک در سنین پیش از دبستان با دیدی عمیق و علمی نگاه شود و کودک به عنوان رکن اساسی تعلیم و تربیت پیش از دبستان مورد توجه متخصصان و مسئولان تربیتی قرار گیردکودکان بزرگترین ثروت هر کشور محسوب می شوند و امروز تردیدی وجود ندارد که سرمایه گذاری در راه تامین سعادت و رفاه اطفال و تعلیم و تربیت آنان از سرمایه گذاری در هر رشته دیگری سودمند تر و نتیجه بخش تر استبه طور کلی سالهایی را که کودکان در مهد کودک یا آمادگی می گذرانند از حساس ترین دوران زندگی آنان محسوب می شود و مخصوصاً از لحاظ اجتماعی ساختن آنها بسیار حائز اهمیت است 
 
 
 
با این وجود این سوال مطرح می شود که:
 
آیا آموزشهای پیش دبستانی بر مهارتهای اجتماعی کودکان تاثیر مطلوبی دارد؟ «به عبارت دیگر آیا بین مهارتهای اجتماعی دانش آموزانی که آموزش پیش دبستانی داشته اند در مقایسه با دانش‏آموزانی که چنین آموزشهایی را نداشته اند تفاوت وجود دارد؟»
 
 
 
اهمیت موضوع:
 
کودکی اولین و مهمترین دوره زندگی آدمی استدر این دوره کودک برای نخستین بار، با طبیعت رابطه برقرار می کند، روابط اجتماعی خود را بنا می نهد و به مفهومی از خود دست می یابد 
 
همه اولیاء و مربیان و علاقمند به تعلیم و تربیت معتقدند که کودکان باید همگی از امکاناتی برای تربیت برخوردار شوند که بتوانند جای خود را در جامعه پیچیده کنونی و دنیای پیچیده تر آینده پیدا کنندبرای این منظور آموزش و پرورش کودکستانی اولین مرحله از آموزش رسمی است که هدفها، محتوا و برنامه های خاص را دارد و پایه مهمی برای سایر دوره های آموزش و پرورش عمومی است 
 
رشد ارتباطات اجتماعی و خود یاری، آموزش مقدمات خواندن و نوشتن و حساب کردن، ذوق هنری در جهت وصول به هدف اصلی «سازگاری اجتماعی» از وظایف مهم مراکز پیش دبستانی استاز جمله این وظایف حائز اهمیت رشد قوای جسمی و مراقبت و شناخت جسم خود، ارتباط مناسب با همسالان و مربیان و سایر بزرگسالان، کمک به دیگران و احساس همدردی با سایرین، رعایت نوبت و سایر مهارت های اجتماعی است 
 
بنابراین به نظر می رسد که آموزشهای پیش دبستانی در رشد مهارتهای اجتماعی کودکان تاثیر خوبی داشته باشد 
 
اهداف عمده در آموزش مهارتهای اجتماعی در مهدکودک ها و کودکستانها مربوط است به روابط متقابل همسالان و ملاحظات اجتماعی مانند رعایت آداب و ادب اجتماعی، همچنین فرصت هایی برای اجرای نقش در بازی با همسالان و ایجاد روابط اجتماعی مستقل با بزرگسالان و با توجه به پیچیدگی جوامع و بروز ناهنجاریهای روانی و رفتاری در بین کودکان و نوجوانان، لزوم پرداختن به فرایند اجتماعی شدن آنها و ارائه راهبردهای صحیح برای تقویت و شکوفایی این پدیده بیش از پیش احساس می شود 
 
 
 
هدف پژوهش:
 
هدف از این پژوهش این است که تاثیر آموزشهای پیش دبستانی بر مهارتهای اجتماعی کودکان مشخص گردیده تا یک نمای کلی از میزان تاثیر آموزشهای پیش دبستانی بر مهارتهای اجتماعی بدست آید 
 
نهایتاً از این طریق میزان حساس بودن آموزشهای پیش دبستانی در دوره های تحصیلی بعدی، تعادل روانی و سازگاری اجتماعی برای دست اندرکاران تعلیم و تربیت و والدین روشن گردد 
 
 
 
فرضیه:
 
مهارتهای اجتماعی دانش آموزان پایه اول ابتدایی که آموزش پیش دبستانی داشته اند بیشتر از دانش آموزانی است که این آموزشها را نداشته اند 
 
دوره پیش دبستانی در رفتارهای اجتماعی کودک تاثیر مثبت دارد 
 
رفتارهای اجتماعی و سازش با همسالان در شکل گیری شخصیت کودک بسیار موثر است 
 
بسیاری از خصوصیات دانش آموز در جریان روابط اجتماعی با دیگران شکل می گیرد 
 
 
 
متغیرها:
 
متغیر مستقل:آموزش پیش دبستانی
 
متغیر وابسته:رفتارهای اجتماعی
 
متغیر کنترل:پایه تحصیلی، جنسیت
 
 
 
تعاریف نظری متغیرهای مورد مطالعه:
 
آموزش پیش دبستانی:عبارت از آن دسته آموزشهایی است که از زمان تولد آغاز و تا شروع اولین سالهای دبستان(پایان شش سالگی) ادامه می یابد و مراحل حساس زندگی خود را از لحاظ شخصیتی، اجتماعی و آموزشی پشت سر می گذارند 
 
دوره آمادگی:سالهای 5 و 6 سالگی زندگی را دوره آمادگی برای ورود به دبستان می نامند 
 
رفتارهای اجتماعی:عبارتند از توانایی ایجاد ارتباط با دیگران در زمینه اجتماعی خاص به طرق خاص که در عرف جامعه مورد قبول یا ارزشمند باشد و در عین حال برای شخص سودمند افتد 
 


پایان نامه تاثیر آموزش پیش دبستانی بر رشد رفتارهای اجتماعی دانش آموزان در پایه اول ابتدایی
ایمیل * موبایل *

دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

محصولات خاص


 • docx ویژه

  سوالات آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی سال96

  سوالات آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی سال96

  این محصول حاوی نمونه سوالات پر تکرار و مهم آزمون های استخدامی میباشد که با دروس اعلام شده در آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی مطابقت دارد. مطالعه این نمونه سوالات و آشنایی با نحوه طرح سوالات، شما را در قبولی در این آزمون استخدامی کمک بسزایی خواهد کرد.

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش 95

  دانلود سوالات آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش 95

 • pdf ویژه

  سوالات رشته نقشه کشی معماری سال 94 کنکور کاردانی فنی و حرفه ای

  سوالات رشته نقشه کشی معماری سال 94 کنکور کاردانی فنی و حرفه ای

 • docx ویژه

  دانلود نمونه سوال استخدامی ارتش

  دانلود نمونه سوال استخدامی ارتش

  نهادهای نظامی و انتظامی همواره جهت ارتقاء سطح کیفی و خدمت رسانی خود با برگزاری آزمون های استخدامی و جذب نیروی انسانی داوطلبان زیادی را که جویای کار و اشتغال هستند را به سمت خود می کشانند. مجموعه سوالات استخدامی ارتش که برای هر سه قوای مهم ارتش قابل دانلود و استفاده می باشد کامل ترین و یکی از محبوب ترین منابع سوال می باشدکه با افتخار خدمت شما ارائه می گردد.

 • docx ویژه

  دانلود سوالات استخدامی رشته تخصصی هنرآموز صنایع سرامیک آموزش و پرورش

  دانلود سوالات استخدامی رشته تخصصی هنرآموز صنایع سرامیک آموزش و پرورش

  دانلود دفترچه سوالات آزمون های ادوار گذشته وزارت آموزش پرورش شامل بیش از 200 سوال دروس عمومی به همراه پاسخنامه و نیز دفترچه سوالات رشته تخصصی هنرآموز صنایع سرامیک آموزش و پرورش

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات استخدامی رشته کارشناس فناوری (IT) آموزش و پرورش

  دانلود سوالات استخدامی رشته کارشناس فناوری (IT) آموزش و پرورش

  دانلود دفترچه سوالات آزمون های ادوار گذشته وزارت آموزش پرورش شامل بیش از 200 سوال دروس عمومی به همراه پاسخنامه و نیز دفترچه سوالات رشته تخصصی کارشناس فناوری (IT) آموزش و پرورش

 • pdf ویژه

  نمونه سوال و دفترچه سوالات استخدامی رشته تخصصی کارشناس امور حقوقی آموزش و پرورش

  نمونه سوال و دفترچه سوالات استخدامی رشته تخصصی کارشناس امور حقوقی آموزش و پرورش

  لیست دروس و منابع آزمون کارشناس امور حقوقی آموزش و پرورش : مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود: (ICDL -1 فناوری اطلاعات (مهارتهای هفت گانه -2 ریاضی و آمار مقدماتی -3 زبان و ادبیات فارسی -4 معارف اسلامی -5 زبان انگلیسی عمومی -6 اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی -7 هوش و توانمندی های عمومی - آزمون به صورت چهار گزینهای و با احتساب یک سوم نمره منفی طراحی خواهد شد. - سؤالات معارف اسلامی مربوط به پیروان سایر مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی) مطابق تعالیم و احکام فقهی آنان طراحی خواهد شد. - اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف بوده و در این صورت نمره مکتسبه این داوطلبان، بر اساس مجموع تراز شده سایر سوالات محاسبه خواهد شد. تذکر مهم: سوالات حیط ههای تخصصی آزمون مشترک بر اساس دانش و مهارت های تخصصی متناسب با خوش های شغلی یا مشاغل، با هماهنگی دستگاه های اجرایی و نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تهیه خواهد شد.

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی

  دانلود سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی

  دانلود نمونه سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی سال94 بهمراه پاسخنامه در قالب pdf

 • docx ویژه

  حل مسائل کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر

  حل مسائل کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر

  کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر جزو منابع کارشناسی ارشد و دکتری نیمه متمرکز مدیریت مالی محسوب می شود در این فایل به مسائل فصل ۲ الی ۸ این کتاب بصورت جامع و تشریحی پاسخ داده شده است.

 • pdf ویژه

  کتاب کدبندی و تصویرسازی واژگان ضروری تافل

  کتاب کدبندی و تصویرسازی واژگان ضروری تافل

  تافل (به انگلیسی: TOEFL) که برگرفته از سرواژگان Test of English as a Foreign Language به معنای آزمون انگلیسی به عنوان زبان بیگانه است، آزمونی است که میزان توانایی افراد را در زمینهٔ برقراری ارتباط به زبان انگلیسی در سطح دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی می‌سنجد. این آزمون توسط مؤسسه ای‌تی‌اس (ETS) در دو نوع کاغذی و اینترنتی برگزار می‌شود و در بیش از نه هزار دانشگاه و مؤسسه از بیش از یکصدو سی کشور جهان مورد پذیرش قرار می‌گیرد. تافل اولین بار در سال ۱۹۶۴ برگزار شد و پس از آن تا کنون نزدیک به ۲۰ میلیون نفر در این آزمون شرکت کرده‌اند

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش

  نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش

  دانلود بسته ویژه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش مجموعه ی زیر شامل سوالات عمومی ، تخصصی و دفترچه های آزمونهای برگزار شده ۳ دوره قبلی آموزش و پرورش میباشد ، فرمت سوالات بصورت فایل PDF می باشد، تمامی سوالات بهمراه پاسخنامه هستند این سوالات مناسب متقاضیان استخدام اداره آموزش و پرورش می باشد.

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی

  نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی

  20 مجموعه نمونه سوال آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی همراه با پاسخنامه ویرایش جدید سال