سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
پایان نامه تاثیر آموزش پیش دبستانی بر رشد رفتارهای اجتماعی دانش آموزان در پایه اول ابتدایی

عالی

docx 1395 خرداد 7 حجم : 1 مگابایت صفحات : 955000 تومان خرید و دانلود

پایان نامه تاثیر آموزش پیش دبستانی بر رشد رفتارهای اجتماعی دانش آموزان در پایه اول ابتدایی

در این کار پژوهشی میخواهیم تاثیر آموزش پیش دبستانی را بر رشد رفتارهاي اجتماعیدانش آموزان ابتدایی بررسی نماییم و عوامل و فاکتورهایی که بر رشد اجتماعی اثر می گذارند و به آن شدّت می بخشند مورد بحث قرا دهیم و همچنین خصوصیات و ویژگیهای افرادی که دارای رشداجتماعی بالاتری هستند را Ø

این فایل با فرمت word می باشد و قابل ویرایش است
 
تاثیر آموزش پیش دبستانی بر رشد رفتارهای اجتماعی دانش آموزان در پایه اوّل مقطع ابتدایی
 
فهرست مطالب
 
عنوان صفحه
 
* تشکر
 
* چکیده 
 
فصل اوّل : مقدمه
 
* بیان مساله1
 
* اهمیت موضوع1
 
* هدف پژوهش 3
 
* فرضیه3
 
* متغیرها3
 
* تعاریف نظری متغیرهای مورد مطالعه4
 
فصل دوّم : مروری بر ادبیات پژوهشی
 
* ارزشهای پایه ای پیش دبستانی و نقش کاربردی آنها 5
 
* وظايف نهادهاي پيش دبستاني11
 
* رشد وآموختن16
 
* نفوذ کودکان20
 
* پيش دبستان و خانه21
 
* عقاید و نظریات دانشمندان و محققان درباره آموزش و پرورش قبل از دبستان22
 
* تاریخ ظهور مراکز پیش از دبستان در جهان23
 
الف) کودکستان23
 
ب) مهدکودک 27
 
* تاریخچه شکل گیری مراکز پیش دبستانی در ایران 30
 
* بررسی عقاید نظریه پردازان تئوری رشد درباره رشد اجتماعی 32
 
* هدفهای آموزش و پرورش قبل از دبستان34
 
* رشد اجتماعی کودکان36
 
الف) اجتماعی شدن36
 
ب) هدفهای اجتماعی شدن37
 
* مهارتهای اجتماعی38
 
الف) مهارتهای اجتماعی کدامند؟ 38
 
ب) نشانه های مهارت اجتماعی39
 
ج) مولفه های مهارت اجتماعی39
 
* عوامل مؤثر در رشد مهارتهای اجتماعی کودکان 40
 
الف) ارتباط با همسالان 40
 
ب) ارتباط با بزرگسالان 41
 
ج)خانواده 42
 
* رشد شناختي 43
 
* رشد اجتماعي 43
 
* رشد اخلاقي 44
 
* رشد رواني جسمي44
 
* کودک من و پيش دبستاني44
 
* نگاهی گذرا به ساختار آموزش فرانسه زبان بلژیک49
 
* ساختار آموزش آلمان زبان بلژیک 51
 
* تاثیرکودکستان در رشد اجتماعی و مهارتهای اجتماعی کودکان 52
 
* مصاحبه با آقای خلیل زاده معاونت آموزش و پرورش برگرفته از اینترنت55 
 
فصل سوم: روش پژوهش
 
* روش تحقيق62
 
* جامعه مورد مطالعه62
 
* روش نمونه گيري 62
 
* اندازه نمونه62
 
* ابزار و وسايل تحقيق و چگونگي جمع آوري اطلاعات 62
 
* شيوه اجراي پژوهش64
 
فصل چهارم: یافته های پژوهش
 
الف) توصیف داده ها 67
 
1-الف)جدول توصيف داده ها 67
 
2-ب)نمودار توصيف داده ها 68
 
ب) تحلیل داده ها69
 
فصل پنجم: بحث دریافته های پژوهش
 
* بحث 69
 
* توصیه هایی با مادران جهت رشد مهارتهای اجتماعی کودکان 74
 
* سنجش مهارت هاي زندگي در کودکان 76
 
* روش هاي تقويت مهارت ها 77
 
* محدودیت هاي تحقيق 79
 
* پیشنهادات80
 
مراجع
 
پیوست ها
 
 
 
چکیده:
 
در این کار پژوهشی میخواهیم تاثیر آموزش پیش دبستانی را بر رشد رفتارهاي اجتماعیدانش آموزان ابتدایی بررسی نماییم و عوامل و فاکتورهایی که بر رشد اجتماعی اثر می گذارند و به آن شدّت می بخشند مورد بحث قرا دهیم و همچنین خصوصیات و ویژگیهای افرادی که دارای رشداجتماعی بالاتری هستند را بیان کنیم 
 
یکی از جنبه هایی که توجه خاص علمای تعلیم و تربیت و روان شناسان را به خود جلب نموده سالهای اولیه زندگی کودک استچه در این سنین است که چهار چوب اصلی شخصیت کودک پی‏ریزی می شود و در مراحل بعدی رشد و تکامل می یابد 
 
این مساله باعث گردید که به تعلیم و تربیت کودک در سنین پیش از دبستان با دیدی عمیق و علمی نگاه شود و کودک به عنوان رکن اساسی تعلیم و تربیت پیش از دبستان مورد توجه متخصصان و مسئولان تربیتی قرار گیردکودکان بزرگترین ثروت هر کشور محسوب می شوند و امروز تردیدی وجود ندارد که سرمایه گذاری در راه تامین سعادت و رفاه اطفال و تعلیم و تربیت آنان از سرمایه گذاری در هر رشته دیگری سودمند تر و نتیجه بخش تر استبه طور کلی سالهایی را که کودکان در مهد کودک یا آمادگی می گذرانند از حساس ترین دوران زندگی آنان محسوب می شود و مخصوصاً از لحاظ اجتماعی ساختن آنها بسیار حائز اهمیت است 
 
 
 
با این وجود این سوال مطرح می شود که:
 
آیا آموزشهای پیش دبستانی بر مهارتهای اجتماعی کودکان تاثیر مطلوبی دارد؟ «به عبارت دیگر آیا بین مهارتهای اجتماعی دانش آموزانی که آموزش پیش دبستانی داشته اند در مقایسه با دانش‏آموزانی که چنین آموزشهایی را نداشته اند تفاوت وجود دارد؟»
 
 
 
اهمیت موضوع:
 
کودکی اولین و مهمترین دوره زندگی آدمی استدر این دوره کودک برای نخستین بار، با طبیعت رابطه برقرار می کند، روابط اجتماعی خود را بنا می نهد و به مفهومی از خود دست می یابد 
 
همه اولیاء و مربیان و علاقمند به تعلیم و تربیت معتقدند که کودکان باید همگی از امکاناتی برای تربیت برخوردار شوند که بتوانند جای خود را در جامعه پیچیده کنونی و دنیای پیچیده تر آینده پیدا کنندبرای این منظور آموزش و پرورش کودکستانی اولین مرحله از آموزش رسمی است که هدفها، محتوا و برنامه های خاص را دارد و پایه مهمی برای سایر دوره های آموزش و پرورش عمومی است 
 
رشد ارتباطات اجتماعی و خود یاری، آموزش مقدمات خواندن و نوشتن و حساب کردن، ذوق هنری در جهت وصول به هدف اصلی «سازگاری اجتماعی» از وظایف مهم مراکز پیش دبستانی استاز جمله این وظایف حائز اهمیت رشد قوای جسمی و مراقبت و شناخت جسم خود، ارتباط مناسب با همسالان و مربیان و سایر بزرگسالان، کمک به دیگران و احساس همدردی با سایرین، رعایت نوبت و سایر مهارت های اجتماعی است 
 
بنابراین به نظر می رسد که آموزشهای پیش دبستانی در رشد مهارتهای اجتماعی کودکان تاثیر خوبی داشته باشد 
 
اهداف عمده در آموزش مهارتهای اجتماعی در مهدکودک ها و کودکستانها مربوط است به روابط متقابل همسالان و ملاحظات اجتماعی مانند رعایت آداب و ادب اجتماعی، همچنین فرصت هایی برای اجرای نقش در بازی با همسالان و ایجاد روابط اجتماعی مستقل با بزرگسالان و با توجه به پیچیدگی جوامع و بروز ناهنجاریهای روانی و رفتاری در بین کودکان و نوجوانان، لزوم پرداختن به فرایند اجتماعی شدن آنها و ارائه راهبردهای صحیح برای تقویت و شکوفایی این پدیده بیش از پیش احساس می شود 
 
 
 
هدف پژوهش:
 
هدف از این پژوهش این است که تاثیر آموزشهای پیش دبستانی بر مهارتهای اجتماعی کودکان مشخص گردیده تا یک نمای کلی از میزان تاثیر آموزشهای پیش دبستانی بر مهارتهای اجتماعی بدست آید 
 
نهایتاً از این طریق میزان حساس بودن آموزشهای پیش دبستانی در دوره های تحصیلی بعدی، تعادل روانی و سازگاری اجتماعی برای دست اندرکاران تعلیم و تربیت و والدین روشن گردد 
 
 
 
فرضیه:
 
مهارتهای اجتماعی دانش آموزان پایه اول ابتدایی که آموزش پیش دبستانی داشته اند بیشتر از دانش آموزانی است که این آموزشها را نداشته اند 
 
دوره پیش دبستانی در رفتارهای اجتماعی کودک تاثیر مثبت دارد 
 
رفتارهای اجتماعی و سازش با همسالان در شکل گیری شخصیت کودک بسیار موثر است 
 
بسیاری از خصوصیات دانش آموز در جریان روابط اجتماعی با دیگران شکل می گیرد 
 
 
 
متغیرها:
 
متغیر مستقل:آموزش پیش دبستانی
 
متغیر وابسته:رفتارهای اجتماعی
 
متغیر کنترل:پایه تحصیلی، جنسیت
 
 
 
تعاریف نظری متغیرهای مورد مطالعه:
 
آموزش پیش دبستانی:عبارت از آن دسته آموزشهایی است که از زمان تولد آغاز و تا شروع اولین سالهای دبستان(پایان شش سالگی) ادامه می یابد و مراحل حساس زندگی خود را از لحاظ شخصیتی، اجتماعی و آموزشی پشت سر می گذارند 
 
دوره آمادگی:سالهای 5 و 6 سالگی زندگی را دوره آمادگی برای ورود به دبستان می نامند 
 
رفتارهای اجتماعی:عبارتند از توانایی ایجاد ارتباط با دیگران در زمینه اجتماعی خاص به طرق خاص که در عرف جامعه مورد قبول یا ارزشمند باشد و در عین حال برای شخص سودمند افتد 
 
پایان نامه تاثیر آموزش پیش دبستانی بر رشد رفتارهای اجتماعی دانش آموزان در پایه اول ابتدایی
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست