سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
گزارش کارآموزی حسابداری مدیریت بیمارستان

عالی

docx 1395 خرداد 7 حجم : 2 مگابایت صفحات : 715000 تومان خرید و دانلود

گزارش کارآموزی حسابداری مدیریت بیمارستان

بيمارستان شهيد محمد علي ‌رجايي با اهدا‌‌ي زمين وبنا توسط مرحوم يدالله دهستاني وبا مالکيت دولتي از سال 1345درحصارک کرج به صورت درمانگاه شروع به کارنموده است. از سال 1361 با دايرنمودن بخش داخلي و اورژانس با تعداد 100 تخت به فعاليت خود ادامه داده است ، زير بناي بيمارستان در ابتدا ،1374 متر مربع بوده ، که با گسترش فضاي فيزيکي‌در سالهاي 66 و 77 هم اکنون مساحت کل زمين بيمارستان 7750 متر مربع و زير بناي 6000 متر مربع ميباشد.

این مقاله با فرمت WORD  بوده قابل ویرایش است  و همچنین آماده پرینت می باشد .

 

موضوع کارآموزی :

گزارش کارآموزی حسابداری مدیریت بیمارستان شهید رجایی کرج

 

فهرست

 مقدمه ..............................................................................................................................  3

 تشکر..................................................................................................................................4

 فصل اول..........................................................................................................................7

 تاريخچه.............................................................................................................................8

 بخش ها..............................................................................................................................9

 کلينيک هاي تخصصي.......................................................................................................11

 شرکتها و سازمانهاي طرف قرارداد با بيمارستان.................................................................12

 نيروي انساني....................................................................................................................13

 چارت سازماني..................................................................................................................14

 شرح وظايف امور مالي.....................................................................................................15

 شرح وظايف امور اداري....................................................................................................18

 فصل دوم:.......................................................................................................................20

 بخش اول : اصول حسابداري.............................................................................................21

 مراحل به بارآمدن هزينه...................................................................................................21

 تنظيم اسناد حسابداري......................................................................................................23

 نمونه سند هزينه فرم 1.....................................................................................................24

 توضيحات سند هزينه فرم2...............................................................................................25

 نمونه مثال هاي سند هزينه................................................................................................26

 توضيحات........................................................................................................................34

 نمونه مثال هاي روکش سند.............................................................................................35

 ثبت دفتر روزنا مه............................................................................................................43

 انتقال به دفاتر کل ............................................................................................................47

 بخش دوم: طرح کارانه ي پزشکان....................................................................................57

 طرح کارانه ي پزشکان.....................................................................................................57

 نمونه مثالي از طرح کارانه................................................................................................59

 توضيحات طرح.................................................................................................................63

 بخش سوم: حقوق و دستمزد................................................................................................69

 توضيحات حکم کارگزيني..................................................................................................69

 نمونه مثال هايي از حقوق و دستمزد...................................................................................70

 فصل سوم .......................................................................................................................77

 نمونه ي کلي يک سند هزينه ............................................................................................78

 سند حسابداري مربوط به سند صفحه ي 31.......................................................................79

 سند حسابداري طرح کارانه ي پزشکان در مهر 84 مربوط به مثال صفحه 59 ....................80

 سند حسابداري پرداخت حقوق پرسنل در آبان 1385...........................................................82

 ضمايم

 

تاريخچه:

بيمارستان شهيد محمد علي ‌رجايي با اهدا‌‌ي زمين وبنا توسط مرحوم يدالله دهستاني وبا مالکيت دولتي از سال 1345درحصارک کرج به صورت درمانگاه شروع به کارنموده است. از سال 1361 با دايرنمودن بخش داخلي و اورژانس با تعداد 100 تخت به  فعاليت خود ادامه داده است ، زير بناي بيمارستان در ابتدا ،1374 متر مربع بوده ، که با گسترش فضاي فيزيکي‌در سالهاي 66 و 77 هم اکنون مساحت کل زمين بيمارستان 7750 متر مربع و زير بناي 6000 متر مربع ميباشد.

درحال حاضر با ايجاد تمهيداتي پروژه هاي سي تي اسکن ،گاما اسکن ( پزشکي هسته‌اي ) جراحي قلب بازوآنژيوگرافي وفيزيوتراپي‌درحال راه اندازي مي باشدکه با مساعدت افراد خيردرقالب شرکتهاي خاور ميانه و… صورت خواهد گرفت .

 

بخش ها:

بيمارستان شهيد رجايي با 192 تخت مصوب و 133 تخت فعال داراي بخش هاي داخلي زنان و مردان (داخلي عفوني و داخلي مغز و اعصاب ) ، بخش هاي ويژه ( سي تي يووپست سي سي يو و آي سي يو ) بخش دياليز و بخش فوريت هاي پزشکي بوده و آماده ي ارائه ي خدمات به مراجعين محترم مي باشد .

 

بخش هاي  داخلي :

بخش هاي داخلي زنان و مردان با داشتن 62 تخت فعال دردوبخش مجزا با به‌کارگيري متخصصين سرشناس وخوشنام درگرايش هاي داخلي ، عفوني‌، داخلي مغزواعصاب ، راديولوژي ، گوارش ، نفرولوژي، وپرستاران ما‌هرو ورزيده باداشتن امکانات وتجهيزات پزشکي وغيرپزشکي به مراجعين سرويس دهي نموده وبه منظور بهبودکيفي وضعيت ساختماني وتجهيزاتي به صورت‌روزانه ، ماهيانه و ساليانه تحت نظارت وبازرسي سوپروايزران بيمارستان بوده است وطبق برنامه ريزي واجراي مناسب صورت مي گيرد .

 

بخش هاي سي سي يوو پست سي سي يو :

بيمارستان شهيد رجايي با داشتن‌دو بخش سي سي يو و دو بخش پست سي سي يو واتاق پيسينگ به‌عنوان بزرگترين بلوک غرب استان تهران پذيراي بيماران عزيز بوده و با به کارگيري پزشکان وپرستاران دلسوزوآخرين دستاورهاي‌ تجهيزات پزشکي‌درراستاي ارائه ي خدمات مربوط فعاليت مي کند .

 

بخش آي سي يو:

بيمارستان شهيد رجايي در سطح شهرستان کرج به عنوان تنها مرکز درماني داراي بخش آي سي يو داخلي مي باشد.

 

بخش دياليز :

 

اي بخش با به کارگيري پزشک فوق تخصص نفرولوژي و پرستاران آموزش ديده در قالب چهار شيفت کاري درتمام ايام هفته نسبت به ارائه ي سرويس به بيماران دياليزي اقدام مي نمايند.

 

گزارش کارآموزی حسابداری مدیریت بیمارستان
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست